Program Jeremie - pożyczki unijne na rozwój firm

Sprawdź dos†ępne opcje Programu Jeremie

Inicjatywa JEREMIE
Joint European Resources for Micro - to Wspólne Europejskie Zasoby dla MŚP.

JEREMIE dotacje to program Unii Europejskiej, którego zadaniem jest wspieranie mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwianie im dostępu do zróżnicowanych źródeł
finansowania zwrotnego. W Polsce pula środków, która przeznaczona była na wsparcie przedsiębiorców to ponad 600 mln euro.
Inicjatywa Jeremie to głównie: pożyczki rozwojowe, obrotowe i płynnościowe a także , kredyty, poręczenia.

Środki z programu Jeremie kierowane są na one na działania prowadzące do zwiększenia konkurencyjności na rynku, wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych czy optymalizacji procesów. Pożyczkowe środki finansowe dedykowane są dla mikro i małych przedsiębiorstw, które chciałyby także przeprowadzić modernizację lub adaptację pomieszczeń firmowych.

Obecnie środki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone są również na pożyczki płynnościowe dla firm poszkodowanych pandemią covid-19.

Nasi specjaliści w sposób profesjonalny doradzą, z której formy finansowania najlepiej skorzystać, gdyż każde przedsiębiorstwo może uzyskać tylko jeden rodzaj wsparcia. Produkt dobierany jest indywidualnie i adekwatnie do oczekiwań i możliwości firmy. Rzetelność i odpowiedzialność naszych ekspertów gwarantuje szybki kontakt oraz dynamiczne działania odpowiadające na potrzeby każdego klienta.

JEŻELI ZAKŁADASZ LUB ROZWIJASZ FIRMĘ SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI PROGRAMU JEREMIE.

TAGI: program jeremie, jeremie program, pożyczka jeremie, program jeremie, fundusz jeremie, pożyczki unijne jeremie, jeremie kredyt, jeremie dofinansowanie, kredyt jeremie, pożyczki jeremie, jeremie program, projekt jeremie, jeremie pożyczki, jeremie pożyczki, jeremie dotacje, jeremie 2, jeremie kredyt, subwencja, tarcza, tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, tarcza PFR, tarcza 2.0

Mikropożyczki, pożyczki rozwojowe- JEREMIE.

Pożyczka Jeremie w wersji mikro lub jako pożyczka rozwojowa to finansowanie do nawet 2 300 000 zł. Pożyczka może być przeznaczona na zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę, oprogramowanie, wdrożenie nowych produktów i usług lub inwestycje w inne ekologiczne rozwiązania, w tym również innowacje w przedsiębiorstwie.

Pożyczki dla firm to popularniejszy sposób zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej w Polsce. Korzystna unijna pożyczka Jeremie pozwala szybko uzyskać potrzebne środki finansowe na inwestycje a następnie spłacać zobowiązanie za pomocą niskich, indywidualnie dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa rat.

NOWE NABORY NA ROK 2024!!

Czytaj więcej

Pożyczka na Termomodernizację i OZE.

Termomodernizacja i OZE (odnawialne źródła energii)  to przedsięwzięcie mające na celu zredukowanie zapotrzebowania na  ogrzewanie i energię.  Projekt skierowany jest w celu budowy/przebudowy lub modernizacji infrastruktury, w tym zakup odnawialnych źródeł energii.

Eko pożyczki kierowane są zarówno do przedsiębiorców i realizacji inwestycji komercyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

NABÓR OTWARTY!

Czytaj więcej

Pożyczka Płynnościowo - Obrotowa

Pożyczki zapewniane przez umożliwienie finansowania wydatków z utrzymaniem działalności firmy i zapewnieniem jej uznania. Jest to nieoprocentowane finansowanie, małe i małe zaangażowanie.

Przeznaczone dla przedsiębiorstw, które poniosły straty z powodu COVID-19.

Pożyczka jest przeznaczona na bieżącą działalność, zakup surowców, materiałów i towarów,  wynagrodzenia pracowników, spłata zobowiązań firmowych, pokrycie stałych kosztów działalności gospodarczej.

Nabór otwarty dla woj. Dolnośląskiego!

Zapisz się do naszego newsletteru, aby być na bieżąco z produktami Unijnymi. 

Czytaj więcej

Skontaktuj się

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

O pożyczkę może ubiegać się każdy przedsiębiorca z sektora MŚP.  Zachęcamy do kontaktu i omówienia szczegółów. 

Przejdź do zakładki Kontakt >>>

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorstwa od pierwszego dnia zarejestrowania działalności.
Możliwa jest również pożyczka Jeremie dla nowo otwartej firmy- wniosek składany jest przed zarejestrowaniem działalności.

By złożyć wniosek o pożyczkę unijną skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Przejdź do zakładki Kontakt >>>

Wniosek o pożyczkę unijną składany jest za pośrednictwem Fintaxis Finanse. Nasi specjaliści przeprowadzą Cię przez cały proces ubiegania się o środki z programów JEREMIE pożyczki włącznie z rozliczeniem uzyskanej pomocy.

Jeżeli chcesz ubiegać się o pożyczkę unijną skontaktuj się z Fintaxis Finanse. Nasi eksperci przygotują dla Ciebie listę niezbędnych dokumentów do wniosku, zajmą się wypełnianiem wniosków, przygotowywaniem projekcji finansowych i innych dokumentów wymaganych przez pożyczkodawcę.

Oprocentowanie pożyczki unijnej różni się w zależności od województwa na terenie którego będzie realizowana inwestycja.  Oprocentowania w poszczególnych województwach wynosi pomiędzy 0,0%- 1,15% . Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie spłaty.

Tak, przy ubieganiu się przez przedsiębiorstwo  o pożyczkę unijną weryfikowana jest wysokość otrzymanej przez wnioskodawcę  pomocy de minimis w  dwóch poprzednich latach podatkowych oraz okresie bieżącym. Uzyskana w tym czasie pomoc de minimis wraz z pomocą udzieloną w ramach wnioskowanej pożyczki nie może przekroczyć pułapu 200 000 euro.

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające pomiędzy 10-50 pracowników.
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające pomiędzy 51-250 pracowników.

Kwota możliwa do uzyskania w ramach pożyczki unijnej to nawet 10 mln zł.

W większości województw, w których dostępna jest pożyczka unijna minimalna kwota, o którą można się ubiegać to 50 000 PLN.

Nasi eksperci sprawdzają dla klienta dostępność środków.

Jeżeli pula środków dostępnych w ramach Jeremi pożyczki jest ograniczona, wnioski można składać do wyczerpania środków. Szybka kompletacja dokumentów gwarantuje uzyskanie środków.

W zależności od województwa, z którego pozyskiwane są środki, przykładowo:
w województwie dolnośląskim oraz opolskim jedno przedsiębiorstwo może starać się maksymalnie o jedną pożyczkę.

W województwie lubuskim oraz wielkopolskim jedno przedsiębiorstwo może starać się o maksymalnie dwie pożyczki.

Te mogą się różnić, ponieważ zawsze warto było zapytać ekspertów Fintaxis Finanse, którzy mogliby uzyskać kolejne korzyści.

Wypowiedzenie decyzji na wybór zależy od zastosowania i funduszu, w którym wystąpimy o zastosowanie. Zazwyczaj nie przekracza 2-4 tygodni od zakończenia całego okresu dokumentów.

Po ustaleniu sytuacji, jak Twoje dokumenty i Twoje dokumenty, Eksperci Finansowi Fintaxis Finanse, magazyn, dla Ciebie przygotowają listę dokumentów, maksymalnie zawęzić ilość przygotowywanych przez Ciebie dokumentów.

Przygotowania wspólne przygotowaniem biznesowi Eksperci finans Fintaxis Finanse.

Zakup gruntów oraz nieruchomości może być sfinansowany ze środków pochodzących z funduszy wspólnotowych.

Pożyczkę unijną można przeznaczyć na zakup środków trwałych, pojazdów, narzędzi, maszyn do firmy, remont, rozbudowę, budowę punktu lub siedziby firmy. Pożyczki unijnej nie można natomiast przeznaczyć na wypłaty oraz szkolenia dla pracowników, refinansowanie kredytów oraz spłatę rat leasingowych.

Tak, jeżeli kapitał obrotowy jest bezpośrednio związany z realizowaną inwestycją, czyli w praktyce jest uzupełnieniem inwestycji, wówczas kapitał obrotowy może stanowić do 40% kwoty pożyczki.

Jedynie w województwie śląskim możliwe jest uzyskanie pożyczki, gdzie kapitał obrotowy może stanowić 100% kwoty.

Środki uzyskane w ramach pożyczki unijnej są środkami celowymi- oznacza to, że w terminie do 90 dni od daty wypłaty środków należy przedstawić faktury lub równoznaczne dokumenty księgowe potwierdzające wykorzystanie środków, przy czym termin ten jest ustalany indywidualnie i w zależności od inwestycji może być wydłużony do 180 dni.

Pożyczki unijnej nie można przeznaczyć na refinansowanie kredytów, spłatę rat leasingowych, wypłaty oraz szkolenia dla pracowników.

Środki z pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej

Zakup samochodu osobowego może zostać sfinansowany z pożyczki unijnej maksymalnie do kwoty 100 000,00 PLN.

Wielkość wkładu własnego zależy od sytuacji klienta i jego indywidualnej oceny przez analityka, jednak najczęściej wkład własny nie jest wymagany. W pożyczce unijnej z województwa Opolskiego wymagany jest wkład własny w wysokości 5% nakładów związanych z realizacją inwestycji.

Tak, dane wnioskodawcy będą weryfikowane w rejestrze BIG Info Monitor (łącznie z danymi z BIK). Skontaktuj się z nami, nasi specjaliści jeszcze przed przygotowaniem wniosku zweryfikują czy Twoja historia kredytowa będzie zaakceptowana, ewentualnie co należałoby zrobić aby analityk wydał decyzje pozytywną.

Wniosek o pożyczkę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, posiadające status przedsiębiorcy- czyli mające zarejestrowaną działalność, przy czym możliwe jest również ubieganie się o pożyczkę z pomocą unijną na otwarcie działalności- czyli jeszcze przed jej zarejestrowaniem.

Nie. Spółka, która chce ubiegać się o pożyczkę unijną powinna być wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego Przedsiębiorców. Możliwe jest jedynie uzyskanie wstępnej decyzji.

Wielkość firmy ma znaczenie. Pożyczki unijne są przeznaczone dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Do tej kategorii należą w szczególności przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają więcej niż 250 pracowników, ich roczny obrót netto nie przekracza 50 mln euro, a suma bilansowa jest nie większa niż 43 mln euro. Przy weryfikacji powyższego kryterium brane są pod uwagę także podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Wnioskodawcą, których dane są sumowane z danymi Wnioskodawcy w sposób uzależniony od stopnia powiązania (zależne/partnerskie).

Pod warunkiem, że spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

Tak, dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o pożyczkę unijną można przesłać do Fintaxis Finanse e-mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście.

W przypadku stwierdzeniu braków, Fundusz Jeremie wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, brak uzupełnienia w określonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku bez rozpatrzenia, dlatego składając wniosek z pomocą Fintaxis Finanse jeszcze przed złożeniem wniosku dostaniesz od nas kompleksową listę dokumentów, które będą niezbędne do wniosku, a po jego złożeniu wniosku, jeżeli wystąpią ewentualne braki, pomożemy Ci szybko dostarczyć je do Funduszu.

Finansowanie działalności związanej z prowadzeniem zarobkowego transportu drogowego w zakresie środka transportu nie może zostać sfinansowane z pożyczki unijnej. Możliwe jest sfinansowanie inwestycji związanych z adaptacją pojazdów, remontem siedziby firmy lub innymi celami przyczyniającymi się do rozwoju przedsiębiorcy.

Branże wykluczone z programu to podmioty prowadzące działalność w zakresie:

produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury oraz w sektorze węglowym.

Kwota możliwa do uzyskania w ramach pożyczki unijnej to od 50 tys zł do 3 mln.
Wysokość kwoty możliwej do uzyskania różni się w zależności od województwa, z którego pozyskiwane są środki.

Środki uzyskane w ramach pożyczki unijnej mogą być przeznaczone tylko na cel związany z działalnością gospodarczą, który przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Program pożyczki unijnej wyklucza refinansowanie wcześniej poniesionych wydatków.

Pożyczka unijna nie może być przeznaczona na spłatę kredytów oraz pożyczek.

Pożyczka unijna wyklucza sfinansowanie zobowiązań publiczno-prawnych.

Tak, a otrzymaną z tytułu pożyczki unijnej pomoc de minimis Jeremi Fundusz potwierdza wydając stosowne zaświadczenie.

Jeżeli dotacja dotyczy innych inwestycji można skorzystać jednocześnie z dotacji unijnej oraz z pożyczki unijnej. Wykluczone jest natomiast nakładanie się finansowania z tytułu dotacji oraz pożyczki unijnej na ten sam cel inwestycyjny. Pożyczkobiorca otrzymując pożyczkę zobowiązuje się do niekorzystania z dotacji unijnych na przedsięwzięcia, na które udzielona była pożyczka unijna.

Tak, sytuacja finansowa wnioskodawcy jest weryfikowana na podstawie dokumentów finansowcy za okres bieżący oraz dwa poprzednie lata podatkowe.

Tak, warunkiem do podpisania umowy pożyczki unijnej jest przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędu Skarbowego.

Pożyczka udzielana jest przedsiębiorcom, którzy wykazują zdolność finansową do zwrotu pożyczki w umówionym terminie- Fundusz ocenia zdolność na podstawie wyników finansowych firmy z lat ubiegłych lub na podstawie biznesplanu, który wykaże, że przyszłe dochody osiągnięte dzięki inwestycji będą wystarczające do spłaty pożyczki.

Fundusz weryfikuje przedsiębiorcę składającego wniosek o pożyczkę  w bazach informacji gospodarczych. W przypadku stwierdzenia zaległości w stosunku do instytucji lub innych podmiotów gospodarczych wniosek zostaje anulowany.

Wniosek o pożyczkę unijną wypełnia ekspert finansowy Fintaxis Finanse.

W ramach pożyczki unijnej można sfinansować zakup środków trwałych z rynku wtórnego. Wykluczone jest natomiast sfinansowanie zakupów pomiędzy podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo.

Tak, nie ma znaczenia gdzie Pożyczkobiorca dokona zakupów, istotne jest miejsce gdzie będzie zrealizowana inwestycja.

Termin rozliczenia pożyczki ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie. Standardowo nie przekracza 90 dni. W przypadku przedsięwzięć, które wymagają więcej czasu- np. budowa nieruchomości- środki pożyczki wypłacane będą w transzach, a termin rozliczenia liczony będzie od daty wypłacenia poszczególnych transzy. Łączny okres, w którym rozliczone zostać muszą wszystkie środki, nie może przekroczyć 180 dni od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

Środki z pożyczki wypłacane są w formie bezgotówkowej- przelewem- na rachunek Pożyczkobiorcy lub na rachunki wskazane na fakturach.

Jeżeli małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, wymagana jest zgoda w formie pisemnej małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

Tak, pożyczkę unijną można spłacić wcześniej bez dodatkowych prowizji.

Tak, jeżeli zakupiony środek trwały nie stanowił zabezpieczenia pożyczki. Jeżeli środek trwały jest przedmiotem zabezpieczenia pożyczki- wówczas uzyskane z jego sprzedaży środki należy przeznaczyć na wcześniejszą spłatę pożyczki.

Tak. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a ocenie podlegają wszystkie okoliczności mające wpływ na zaistniałą sytuację, ale jeżeli za decyzją o zawieszeniu bądź zamknięciu działalności gospodarczej stoją racjonalne przesłanki ekonomiczne to wówczas Fundusz nie będzie utrudniał pożyczkobiorcy zawieszenia lub zamknięcia działalności.

Tak, zabezpieczenie pożyczki unijnej jest warunkiem koniecznym.

Zabezpieczeniem pożyczki jest obligatoryjny weksel własny In blanco wystawiony przez wnioskodawcę oraz dodatkowo: poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej lub przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (możliwe zabezpieczenie na środkach trwałych będących przedmiotem inwestycji).

Standardowo wysokość zabezpieczenia to około 100%-150% wartości pożyczki. Wartość zabezpieczenia ustalana jest w zależności od oceny ryzyka nieterminowej spłaty przez pożyczkobiorcę. Ostateczny poziom zabezpieczenia ustalany jest w drodze negocjacji z Funduszem.

Poręczycielem może zostać osoba trzecia, która udokumentuje stałe źródło dochodów, np.: z tytułu umowy o pracę, emerytury lub działalności gospodarczej. Minimalny akceptowany dochód poręczyciela to 2 tys netto w skali miesiąca, który pozwala na poręczenie kwoty do 35 tys. zł. Brane są pod uwagę również zobowiązania finansowe oraz historia kredytowa Poręczyciela.

Zabezpieczenie pożyczki mogą stanowić nieruchomości mieszkalne oraz użytkowe.

Jeżeli wartość nieruchomości na to pozwala, a wpis hipoteczny na miejscu pierwszym nie obciąża znacznej części nieruchomości, istnieje możliwość ustanowienia hipoteki na drugim miejscu.

Przy weryfikacji zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia środków trwałych Fundusz zwraca uwagę na wartość, utratę wartości środka trwałego w czasie oraz jego płynność (czy środek trwały jest łatwo zbywalny). Fundusz nie akceptuje drobnych środków trwałych typu meble, sprzęt komputerowy oraz wysoko specjalistycznych środków trwałych, dla których nie istnieje rynek wtórny.

Wartość nieruchomości oceniana jest na podstawie operatu szacunkowego, polisy ubezpieczeniu lub ustalonej ceny zakupu. Możliwa jest również wycena metodą porównawczą.

Wycena za pomocą operatu nie zawsze jest wymagana w przypadku zabezpieczenia na nieruchomości mieszkalnej.

Wydatki powinny być ponoszone na cele i wysokości określone we wniosku, ale Fundusz dopuszcza nieznaczne zmiany w stosunku do założeń pierwotnych wynikające ze zmian cen lub kursów walutowych. Wszystkie znaczące zmiany muszą zostać zgłoszone i zaakceptowane przez Fundusz przed ich dokonaniem.

Fundusz nie akceptuje dochodów zagranicznych.

W takim przypadku alternatywą do pożyczki JEREMIE może być kredyt gotówkowy lub hipoteczny w którym akceptowalny jest dochód zagraniczny.

Tak, jeżeli zaproponowane środki trwałe zostaną zaakceptowane przez fundusz (brane pod uwagę będą: utrata wartości w czasie oraz czy środek jest łatwo zbywalny. Fundusz nie zaakceptuje zabezpieczenia pożyczki drobnymi środkami trwałymi (meble, komputery, telefony) oraz maszynami specjalistycznymi.

Tak, ale możliwość ustanowienia zabezpieczenia uwarunkowana jest fizyczną obecnością środków trwałych w kraju.

Tak, jeżeli w momencie wnioskowania inwestycja jest przygotowana pod względem formalno-prawnym (posiada pozwolenia na budowę oraz inne dokumenty wymagane na mocy prawa budowlanego).

Ze środków uzyskanych w ramach pożyczki nie można sfinansować spłaty rat leasingowych.

Tak, jeżeli lokal ten zostanie przeznaczony na wynajem.

Istnieje możliwość sfinansowania zakupu nieruchomości pod wynajem ze środków unijnej pożyczki hipotecznej dostępnej w województwie dolnośląskim, jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem nieruchomości.

Tak, Fundusz z polecenia Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) weryfikuje wartość pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzednich lat samodzielnie, w oparciu o posiadaną bazę danych pomocy de minimis.

Tak, jeżeli działa nie krócej niż 2 lata. Weryfikacja sytuacji ekonomicznej Poręczyciela odbywa się na podstawie dokumentów  rejestrowych i finansowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights