Pożyczka rozwojowa Przedsiębiorcze Podlaskie

Możliwa kwota:
• Pożyczka Rozwojowa: kwota do 1.000.000 zł,
• finansowanie do 92,5% całkowitych nakładów związanych z realizowanym przedsięwzięciem- wkład własny pożyczkobiorcy min. 7,5%.

Cele inwestycyjne, na które pożyczka może zostać spożytkowana:
Rozbudowa przedsiębiorstwa
Doskonalenie zmian w sposobie świadczenia usług
Wdrażanie, unowocześnianie, rozbudowa systemów informatycznych
Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, pojazdów (zakup samochodów osobowych możliwy do 100 000 zł)

Na jaki okres udzielana jest pożyczka?
• Pożyczka udzielana jest do 84 miesięcy ( 7 lat)
• Karencja na spłatę kapitału możliwa do 6 miesięcy

Oprocentowanie pożyczki:

  • Oprocentowanie pożyczki od 0,5% w skali roku (z pomocą de minimis)
  • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
  • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

Wykluczenia oraz ograniczenia w finansowaniu:
• Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę
• Pożyczka nie może nakładać się z finansowanie z innych dogranie i funduszy
• Brak możliwości refinansowania piersiowych nakładów inwestycyjnych
• Brak możliwości refinansowania jakichkolwiek kredytów, leasingów i pożyczek,
• Spłata zobowiązań wobec ZUS i US
• Finansowani kształcenia oraz szkoleń dla pracowników
• Finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem długoterminowy)

Najpopularniejsze zabezpieczenia:
• Poręczenie wekslowe właściciela firmy
• Poręczenie wekslowe osób trzecich
• Wpis na hipotekę nieruchomości
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodów, maszyn, celu inwestycyjnego wraz z cesja praw polisy ubezpieczeniowej

Informacje dodatkowe:
• Możliwa wyplata pożyczki w transzach
• Wydatkowanie pożyczki ma być należycie udokumentowane w terminie do 3 miesięcy (90dni) od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki (w niektórych przypadkach możliwe przedłużenie terminu)

Pożyczka udzielana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to: 266 974 917,70 w tym
Budżet państwa: 38,5 mln zł
Wkład Unii Europejskiej: 226,93 mln zł
Wkład własny Pośredników Finansowych: 1,5 mln zł

Jeżeli poszukujesz finansowania na inwestycje do swojej firmy skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.
Nasi doradcy udzielą Ci potrzebnych informacji i pokierują Cię w procesie ubiegania się o pożyczkę unijną.
KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu