Pożyczka rozwojowa – Oproc. 1,21%!

Pożyczka na inwestycje rozwojowe „Przedsiębiorcze Podlaskie” udzielana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

KWOTA POŻYCZKI

• Pożyczka Rozwojowa: kwota do 1.000.000 zł,
• finansowanie do 92,5% całkowitych nakładów związanych z realizowanym przedsięwzięciem- wkład własny pożyczkobiorcy min. 7,5%.

PRZEZNACZENIE

  • Rozbudowa przedsiębiorstwa
  • Doskonalenie zmian w sposobie świadczenia usług
  • Wdrażanie, unowocześnianie, rozbudowa systemów informatycznych
  • Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi,
  • zakup pojazdów (zakup samochodów osobowych możliwy do 100 000 zł)

OKRES SPŁATY

• Pożyczka udzielana jest do 84 miesięcy ( 7 lat)
• Karencja na spłatę kapitału możliwa do 6 miesięcy

OPROCENTOWANIE

  • Oprocentowanie pożyczki od 1,21% w skali roku (z pomocą de minimis)
  • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
  • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

WYKLUCZENIA

• Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę
• Pożyczka nie może nakładać się z finansowanie z innych dogranie i funduszy
• Brak możliwości refinansowania piersiowych nakładów inwestycyjnych
• Brak możliwości refinansowania jakichkolwiek kredytów, leasingów i pożyczek,
• Spłata zobowiązań wobec ZUS i US
• Finansowani kształcenia oraz szkoleń dla pracowników
• Finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem długoterminowy)

ZABEZPIECZENIA

• Poręczenie wekslowe właściciela firmy
• Poręczenie wekslowe osób trzecich
• Wpis na hipotekę nieruchomości
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodów, maszyn, celu inwestycyjnego wraz z cesja praw polisy ubezpieczeniowej

DODATKOWE INFORMACJE

• Możliwa wyplata pożyczki w transzach
• Wydatkowanie pożyczki ma być należycie udokumentowane w terminie do 3 miesięcy (90dni) od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki (w niektórych przypadkach możliwe przedłużenie terminu)

Pożyczka udzielana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to: 266 974 917,70 w tym
Budżet państwa: 38,5 mln zł
Wkład Unii Europejskiej: 226,93 mln zł
Wkład własny Pośredników Finansowych: 1,5 mln zł

 

Jeżeli poszukujesz finansowania na inwestycje do swojej firmy, skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą Ci potrzebnych informacji i pokierują Cię w procesie ubiegania się o pożyczkę unijną.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights