Dotacje Unijne

Dotacje Unijne to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez Państwo dla firm lub podmiotów na realizację ich inwestycji. Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią jednak musi spełniać warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi.
Dotacje Unijne mogą pochodzić: ze środków prywatnych (przyznawane przez fundacje grantodawcze, firmy lub osoby prywatne) lub. ze środków publicznych (przyznawane przez administracje rządową lub samorządową).
Dofinansowanie Unijne projektu z Funduszy Europejskich mogą otrzymać wszyscy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest nowym produktem, który ma na celu łagodzenie skutków działań transformacyjnych w regionach węglowych, związanych z zakończeniem wydobycia węgla, a fundusz ma na celu zagwarantowanie tych środków publicznych.
W ramach tego będą udzielane bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach okołogórniczych. W odróżnieniu od większości programów dotacyjnych, fundusz będzie dostępny dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji.

W naszej ofercie posiadamy nowe produkty dotacyjne z niskim, stałym oprocentowaniem w skali roku! Do 100% dofinansowania dla Twojej inwestycji!

Dotacja dla firm z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury.

do 90% dofinansowania!

 

Celem dotacji jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dążących do modernizacji lub zmiany profilu działalności, zwłaszcza w sektorach hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki i kultury. Te sektory, szczególnie dotknięte skutkami pandemii COVID-19 w Polsce, stanowią priorytetową grupę wsparcia. Dotacja ma na celu przywrócenie życia i wspieranie tych branż, które były głównie dotknięte trudnościami wynikającymi z pandemii.

Ulga podatkowa na inwestycje.

do 70 % dofinansowania!

 

Ulgi podatkowe dla nowej inwestycji . Ulga podatkowa na inwestycje jest dostępna w całej Polsce dla firm z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego PIT/CIT nawet do 15 lat. W ramach ulgi podatkowej inwestor otrzymuje zwolnienie podatkowe w wysokości od 10% do 70% kosztów inwestycji.

Dotacja Unijna na inwestycje ekologiczne.

do 80% dofinansowania!

 

Dotacje Unijne na inwestycje ekologiczne można przeznaczyć na  przedsięwzięcia mające na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – np. na nabycie urządzeń ekologicznych, instalacje ekologiczne, wymianę źródła ciepła, montaż pompy ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, budowę instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w formie dotacji – „ekologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu ekologicznego.

Dotacja na Cyfryzację MŚP!

do 70 % dofinansowania!

 

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, kluczem do sukcesu i przewagi konkurencyjnej stają się innowacje cyfrowe. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) z całej Polski mamy świetną wiadomość rusza dotacja dostępna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i przemysłowego, które chcą podnieść poziom cyfrowej dojrzałości swojego biznesu. Nasze wsparcie jest elastyczne i dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb oraz celów biznesowych. Zapraszamy także firmy świadczące usługi na rzecz przemysłu do udziału w naszym programie.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

W zależności od dofinansowania o ,który chcesz się starać istnieją różne wytyczne. Jednak najczęściej o dotacje ubiegać mogą się wszystkie firmy MŚP- mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz duże.

Sprawdź szczegóły w informacjach o konkretnej dotacji.

Najważniejsze dla dobrego wniosku jest kontrola nad projektem, jego odpowiednie przygotowanie i zadbanie o pełną realizację. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy wniosek o dotacje/ pożyczkę/ kredyt za Ciebie!

Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.

– Poziom finansowania jest indywidualnie określany dla danego konkursu lub zgodnie z wytycznymi.

Wnioski mogą być składane jednokrotnie do danego naboru. Dozwolone jest jednoczesne wnioskowanie w kilku naborach.

Skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse, a doradzimy Ci o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać!

Wysokość dotacji Unijnej nie jest zależna od dochodów.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie przez wnioskodawcę/partnerów zarówno zgodności wnioskowanego dofinansowania z programem priorytetowym, warunkami naboru, jak i zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Jeśli chodzi o weryfikację dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej dotyczy ona wyłącznie kwoty dofinansowania stanowiącej pomoc publiczną i dla każdego zidentyfikowanego beneficjenta pomocy ocena przeprowadzana jest oddzielnie.

 

Skontaktuj się po więcej informacji!

Tel. 22 164 78 16

kontakt@fintaxis.pl

Dla każdej dotacji jest indywidualny poziom dofinansowania.

Zadzwoń do eksperta Fintaxis Finanse!

 

Czas na wypłacenie dotacji jest to uzależniony od liczby złożonych wniosków, najczęściej oczekiwanie na wypłatę zamyka się w 5-6 miesięcy.

Więcej informacji na temat dotacji unijnych znajdziesz na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc do Experta Fintaxis Finanse.

Dotacja w pełni lub częściowo zwrotna.

Na dofinansowanie Unijne czekamy maksymalnie 30 dni, jednak najczęściej w ciągu 2-3 tygodni po formalnym podpisaniu umowy środki będą już na koncie wnioskodawcy.

Z dotacji możesz kupić nowy, jak również używany sprzęt. Jednak do zakupu używanego sprzętu może być wymagana opinia rzeczoznawcy lub dołączenie dla porównania do wniosku ofert nowego sprzętu.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights