Program Pożyczki Unijnej Pomorze Przyszłości

 

Pożyczka unijna udzielana jest przez Fundusz Unijny w ramach programu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.

DLA KOGO

Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje badawczo-rozwojowe (B+R) w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza na terenie województwa pomorskiego. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie dłużej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży.

CEL POŻYCZKI

 • Inwestycje przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową (B+R) wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza,
 • Przedsięwzięcia B+R ( VII – IX TRL, a przy zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia do poziomu IX TRL, również II – VI TRL), służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych,
 • Wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej, w szczególności poprzez finansowanie:
  – badań przemysłowych
  – prac rozwojowych
  – procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych
  – zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia
  – infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach).

KWOTA POŻYCZKI

 • Kwota pożyczki Pomorze Przyszłości wynosi od 200 000 zł do 5 000 000 zł
 • Z funduszy unijnych w formie kredytów można sfinansować do 100% kwoty brutto potrzebnej do zrealizowania

OKRES SPŁATY

 • Pożyczka unijna udzielana jest do 10 lat.
 • Nie jest naliczana prowizja za wcześniejszą spłatę.
 • Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • oprocentowanie stałe od 0,80% w skali roku

OGRANICZENIA POŻYCZKI

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 • środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę,
 • przedsięwzięcie B+R będące na poziomie IX TRL nie może być samodzielnym i jedynym przedmiotem finansowania w ramach pożyczki
 • finansowanie zakupu i wdrożenie wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa,
 • warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące tworzeniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwie jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R.

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą finansowania – skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Udzielimy Ci wsparcia w uzyskaniu pożyczki, pomożemy w dopełnieniu formalności.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu