Pożyczka inwestycyjna do 250 000 zł – Oproc. 6,43%!

Pożyczka inwestycyjna stanowi wsparcie finansowe, które ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom realizacji inwestycji. W ramach tej formy finansowania, możliwe jest sfinansowanie różnorodnych przedsięwzięć, w tym zakupu lokalu użytkowego dedykowanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że środki te nie są przeznaczone na zakup lokalu z zamiarem wynajmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawny – ich celem jest wspieranie inwestycji mających bezpośredni wpływ na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Planowany nabór 3/4 kwartał roku 2024!

Takie finansowanie przeznaczona dla mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Maksymalna Kwota Pożyczki: do 250 000 zł (dla firm działających do 24 miesięcy: 70 000 zł).

Oprocentowanie: 

 • od 6,43% dla firm działających powyżej 24 miesięcy.
 • 9,68% dla firm działających do 24 miesięcy.

Okres Spłaty: do 5 lat.

Karencja w Spłacie Rat Kapitałowych: do 3 miesięcy.

Cele Pożyczki Inwestycyjnej:

Pożyczka inwestycyjna Krajowego Funduszu Pożyczkowego (K-PFP) może być przeznaczona na różnorodne cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa. W szczególności, pożyczka może być wykorzystana na:

 1. Finansowanie Inwestycji:
  • Realizację projektów inwestycyjnych mających na celu rozwój przedsiębiorstwa.
 2. Zakup Lokalu Użytkowego:
  • Zakup nieruchomości użytkowej dedykowanej działalności gospodarczej.
 3. Udoskonalenie Infrastruktury Przedsiębiorstwa:
  • Modernizację obiektów, poprawę infrastruktury oraz inne działania zwiększające efektywność operacyjną.

Warunki Finansowania Zakupu Lokalu Użytkowego:

 1. Udział Pożyczki:
  • Maksymalnie 50% wartości nabywanej nieruchomości.
 2. Limit Finansowy:
  • Nie więcej niż 125 000 zł.
 3. Wkład Własny:
  • Pozostałe 50% nabywanej nieruchomości stanowi wkład własny przedsiębiorstwa, udokumentowany przed uruchomieniem pożyczki.

Wymagania:

 • Zabezpieczenie własne lub osoby trzeciej
 • Brak zaległości w ZUS i US
 • Posiadanie zdolności kredytowej lub poręczyciela
 • Posiadanie dobrej historii kredytowej w BIK-K i BIK-P

Zabezpieczenia Pożyczki:

 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową – obligatoryjnie
 • Hipoteka – obligatoryjnie
 • Zastaw rejestrowy – dodatkowo
 • Poręczenie osób trzecich – dodatkowo w celu zwiększenia zdolności kredytowej
 • Cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego – dodatkowo
 • Inne akceptowalne formy zabezpieczeń indywidualnie weryfikowane

Jeśli jesteś tym zainteresowany, porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Osiągamy prawie 100% pozytywnych decyzji kredytowych dla naszych Klientów.

Zadzwoń!  ☎️ +22 1647816

Fintaxis Finanse

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights