Pożyczka rozwojowa do 2 MLN złotych – Oproc. 2%!

Oferujemy przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, korzystne warunki finansowe w ramach zawartej umowy. Nasza propozycja obejmuje udzielenie pożyczek, które mają służyć wsparciu przedsięwzięć realizowanych przez Mikroprzedsiębiorstwa (MŚP). Dzięki tej inicjatywie przedsiębiorcy z sektora MŚP zyskują dostęp do środków finansowych, które pomogą im w rozwinięciu i efektywnym prowadzeniu swoich działań gospodarczych

Oprocentowanie pożyczki: stałe 2% w skali roku!

Kwota pożyczki: do 2 MLN złotych.

Okres spłaty: do 120 miesięcy.

Dla kogo? Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa lubelskiego.

Przeznaczenie finansowania:

 1. Inwestycje Lokalne: Pożyczki mają służyć finansowaniu inwestycji na obszarze województwa lubelskiego, wspierając rozwój lokalnych przedsiębiorstw.
 2. Wsparcie dla MŚP: Celem finansowania jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w zakresie inwestycji początkowej.
 3. Inwestycje Początkowe: Pożyczki skupiają się na wspieraniu inwestycji początkowej, szczególnie związanej z wyposażeniem i doposażeniem przedsiębiorstw.
 4. Wprowadzenie na Rynek: Finansowanie ma umożliwić przedsiębiorstwom wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych lub ulepszonych produktów, usług lub technologii.
 5. Nowoczesne Technologie IT: Poza aspektami fizycznymi, pożyczki mają wspierać zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych (IT) jako dodatkowego elementu projektów.
 6. Udoskonalenia Produktów/Usług/Technologii: Cele inwestycji obejmują również udoskonalenia istniejących produktów, usług lub technologii, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.
 7. Rozwój Przedsiębiorstw: Poprzez finansowanie inwestycji, pożyczki mają wspierać ogólny rozwój przedsiębiorstw, umożliwiając im efektywne konkurowanie na rynku.
 8. Element Projektów Wsparcia IT: Projektowane inwestycje powinny zawierać dodatkowy element związany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, co przyczynia się do podniesienia efektywności operacyjnej.

Przy realizacji tych celów, pożyczki mają sprzyjać dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstw w regionie, wspierając innowacyjność, konkurencyjność i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Ograniczenia w Finansowaniu:

 1. Zakup Gruntów:
  • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji jest możliwe do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.
 2. Finansowanie Kapitału Obrotowego:
  • Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie w formie pomocy de minimis.
  • Maksymalna wysokość finansowania kapitału obrotowego wynosi 50% Pożyczki.
  • Kapitał obrotowy musi być bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
  • Kapitał obrotowy musi być niezbędny do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy.
 3. Niedopuszczalne Finansowanie:
  • Finansowanie ze środków pożyczki nie obejmuje wydatków, takich jak wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców.
  • Nie można finansować zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy ze środków pożyczki.

Ograniczenia te mają na celu skoncentrowanie finansowania na konkretnych obszarach inwestycji, eliminując finansowanie dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z rozwojem przedsiębiorstwa i projektów wspieranych przez pożyczkę.

Wymagania:

 • Zabezpieczenie własne lub osoby trzeciej
 • Brak zaległości w ZUS i US
 • Posiadanie zdolności kredytowej lub poręczyciela
 • Posiadanie dobrej historii kredytowej w BIK-K i BIK-P

Zabezpieczenia Pożyczki:

 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową – obligatoryjnie
 • Hipoteka – obligatoryjnie
 • Zastaw rejestrowy – dodatkowo
 • Poręczenie osób trzecich – dodatkowo w celu zwiększenia zdolności kredytowej
 • Cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego – dodatkowo
 • Inne akceptowalne formy zabezpieczeń indywidualnie weryfikowane

Zadzwoń po więcej informacji!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights