Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa dla MŚP – Dolny Śląsk

Pożyczka udzielana jest ze środków regionalnych Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pożyczka skierowana jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw prowadzących na terenie woj. dolnośląskiego.

KWOTY i RODZAJE POŻYCZEK

 • Mikro pożyczka : do 100 000 zł
 • Pożyczka Rozwojowa : od 100 000 do 1 000 000 zł
 • Pożyczka Inwestycyjna : od 100 000 do 2 000 000 zł na wybrane gminy.
 • Finansowanie udzielanie jest do 100% brutto na przeprowadzenie oceny

 

DO KOGO JEST SKIEROWANA POŻYCZKA INWESTYCYJNA? 

Pożyczka inwestycyjna jest dostępna tylko dla wybranych gmin wymienionych poniżej.

Nowogrodziec, Gromadka, Osiecznica ,Piława Górna, Niemcza, Łagiewniki, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, Wąsosz, Jemielno, Niechlów, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Piechowice, Janowice Wielkie, Stara Kamienica, Lubawka, Marciszów, Kudowa -Zdrój, Lądek -Zdrój, Międzylesie, Stronie  Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki, Prochowice, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja, Świeradów -Zdrój, Leśna, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Ścinawa, Rudna, Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń, Cieszków, Krośnice, Bierutów, Międzybórz, Syców, Twardogóra, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Domaniów, Chocianów, Przemków, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Wiązów, Borów, Kondratowice, Przeworno, Kostomłoty, Malczyce, Udanin, Dobromierz, Marcinowice, Prusice, Żmigród, Wisznia Mała,  Zawonia, Jedlina -Zdrój, Głuszyca, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, Brzeg Dolny, Wińsko, Sobótka, Jordanów Śląski, Mietków, Żórawina, Bardo, Ziębice, Złoty Stok ,Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Zawidów, Pieńsk, Węgliniec, Sulików, Wojcieszów, Świerzawa, Pielgrzymka, Zagrodno

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 • Zakup sprzętu oraz sprzętu i sprzętu
 • Inwestycje wprowadzane są do promocji działalności firmy lub wzrostu wysokości firmy.
 • Przedsięwzięcie rozwojowe i inwestycje (MŚP), programy korporacyjne przedsiębiorstwa do zwiększenia, na rynku na rynku, krajowe lub międzynarodowe.
 • Rozbudowa naprawy poprzez modernizację, przygotowanie lokalu do punktujej działalności gospodarczej, otwarcie itp.
 • Wprowadzanie innowacyjnych produktów lub usług do ofert.
 • Inne cele sprawdzane.

FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO

 • do 50% zasięgu Mikropożyczek,
 • zrobić 40% Pożyczki Rozwojowej,

Przeznaczenie przedsięwzięcia jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego opracowania, na które inwestuje finansowanie.

OKRES SPŁATY

 • Mikro Pożyczka lub Pożyczka Rozwojowa udzielana jest w okresie do 84 m-cy.
 • Pożyczka Inwestycyjna udzielana jest na okres do 120 m-cy.
 • Karencja w spłacie może wynieść do od 8 m-cy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • od 3,44 % w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikroprzedsiębiorców
 • prowizja od uruchomienia działalności związanej z działaniem wynikającym z dokumentacji

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty solidnej.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 • Środki, które mogą się ustanawiać w funduszach, środki środków pieniężnych, które nakładają się na finansowanie z innych,
 • jedna firma może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę, w tym jedną Mikropożyczkę lub Pożyczkę Rozwojową (jedna firma to jeden indywidualny nr NIP)
 • finansowanie zakupu samochodów osobowych ograniczone jest do kwoty 100 000 zł
 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 • w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis (1,41%) nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania (transport, rybołówstwo, górnictwo itp.)

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

 • weksel własny in blanco przedsiębiorcy
 • oraz zamiennie poniższe:
  – poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  – przewłaszczenie na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezp.,
  – hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezp.,

WYPŁATA ORAZ ROZLICZENIE POŻYCZKI:

Maksymalny termin na wypłatę pełnej kwoty pożyczki wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy pożyczki.
Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać udokumentowane na podstawie faktur, umów cywilnoprawnych i innych akceptowalnych form w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. Na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

 • dane rejestrowe firmy i dane osobowe
 • wyniki finansowe za okres 2019, 2020
 • prognozy finansowe na cały okres finansowania
 • dokumenty dotyczące deminimis
 • wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami osobowymi oraz majątkowymi – przygotuje doradca z Fintaxis

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł Projektu: „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki nisko emisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”.

Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Wartość Projektu to: 756 131 490,41 mln zł.
Wkład Unii Europejskiej: 642,71 mln zł
Budżet państwa polskiego: 60,89 mln zł
Wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 52,53 mln zł.
Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Jeśli jesteś tym zainteresowany, porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Osiągamy prawie 100% uzyskiwania dostępu do finansowania dla Klientów.

Zadzwoń!  ☎️ + 221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu