Bezzwrotna dotacja rozwojowa. Sprawiedliwa Transformacja.

2023-05-10 09:18:26 Bezzwrotna dotacja rozwojowa. Sprawiedliwa Transformacja.

Bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach okołogórniczych. W odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych, fundusz będzie dostępny dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji. Dzięki tym środkom, przedsiębiorcy na tych obszarach będą mieli szansę na rozwój i modernizację swoich działalności, co pomoże zniwelować negatywne skutki transformacji dla społeczności lokalnych.

Przeznaczenie bezzwrotnej dotacji: 

Środki finansowe z dotacji mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych tzn.: na wsparcie inwestycji produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, odbudowę środowiska, energię odnawialną, jak również przebudowę lub modernizację istniejących instalacji wysokoemisyjnych w celu redukcji emisji. W przyznawaniu środków kluczowe będą zielone technologie i tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Wykluczenia Sprawiedliwej transformacji:

Wykluczeniu podlegać będą inwestycje w środki transportu oraz inne inwestycje wykorzystujące paliwa kopalniane.

Wszystkie projekty składane na wsparcie z FST muszą przestrzegać powyższych wykluczeń, aby mieć szansę na uzyskanie finansowania.

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

W województwie dolnośląskim dofinansowanie z funduszu będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa zlokalizowane w subregionie wałbrzyskim obejmującym następujące powiaty: świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski. Projekt skierowany jest do firm produkcyjnych i usługowych.

  • Dofinansowanie bezzwrotne w wielkości 67% skierowane dla MŚP na projekty inwestycyjne  przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstw, poprzez inwestycje polegające m.in. na zakupie maszyn i sprzętu lub oprogramowania. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie utworzenie minimum jednego miejsca pracy. Nabór wniosków będzie trwał od 5 lipca do 4 sierpnia 2023 r.

Kliknij po więcej informacji! 

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Województwo śląskie to największy beneficjent funduszu w Polsce. Ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty z całego województwa, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego. Na 2023 r. zaplanowano 2 nabory otwarte w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinwestycje) wartość dofinansowania 5 mln PLN. Dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na duże inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją. Dofinansowaniu mogą̨ podlegać́ inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty i materiały budowlane. Dofinansowanie około 50-85% kosztów inwestycji. Termin od 16 maja do 14 czerwca 2023 r.
  • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje) – wartość dofinansowania minimum 500 tys. PLN. Nabór będzie skierowany do MŚP przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Dofinansowaniu mogą̨ podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

W ramach działania wspierane mogą̨ być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już̇ istniejących w przedsiębiorstwach. Inwestycje przyczyniające się̨ do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę̨ odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie użycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Dofinansowanie do 85% kosztów inwestycji. Termin od września do października 2023 r.

 Kliknij po więcej informacji!

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

W województwie wielkopolskim ze wsparcia będą mogły skorzystać firmy zlokalizowane w Wielkopolsce Wschodniej (m. Konin, powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki). Na 2023 r. zaplanowano 1 nabór otwarty w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Wsparcie inwestycji w MŚP– dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na projekty inwestycyjne związane z zakupem maszyn i urządzeń, automatyzacją/robotyzacją, cyfryzacją. Dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji.  Nabór wniosków od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Kliknij po więcej informacji!

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

W województwie małopolskim Ze środków będą mogły skorzystać podmioty prowadzące działalność w regionie Małopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, olkuski, chrzanowski). Na rok 2023 r. zaplanowano 1 nabór otwarty w trybie konkursowym dla firm:

  • Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację– dofinansowanie bezzwrotne dla przedsiębiorstw na inwestycje rozwojowe, środowiskowe. Dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji. Nabór wniosków zaplanowany jest na lipiec 2023 r.

Kliknij po więcej informacji!

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W województwie łódzkim dofinansowanie będzie obejmować firmy z obszaru górniczo-energetycznego w okręgu piotrkowsko-bełchatowskim. Na rok 2023 zaplanowano 2 nabory otwarte w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Gospodarka w transformacji (inwestycje) – dofinansowanie bezzwrotne przeznaczone dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne, wdrażające technologie Przemysłu 4.0, poprawiające efektywność energetyczną. Dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji. Nabór trawa będzie od czerwca do sierpnia 2023 r.
  • Gospodarka w transformacji (innowacje)– bezzwrotne dofinansowanie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na wdrożenie innowacji, wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie około 50% kosztów inwestycji. Nabór będzie trwał od grudnia 2023 r. do stycznia 2024 r.

Kliknij po więcej informacji!

 

UWAGA!

Pamiętaj, że powyższe programy z funduszu nie wymagają wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

 

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (dalej: fundusz) jest nowym instrumentem Polityki Spójności UE, który ma na celu łagodzenie skutków działań transformacyjnych w regionach węglowych oraz rozwój firm. Proces transformacji, związany z zakończeniem wydobycia węgla, wymaga szerokiego wsparcia społecznego, gospodarczego i środowiskowego, a fundusz ma na celu zagwarantowanie tych środków publicznych.

W ramach funduszu będą udzielane bezzwrotne dotacje na rozwój firm (inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw) prowadzących działalność na terenach okołogórniczych. W odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych, fundusz będzie dostępny dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji. Dzięki tym środkom, przedsiębiorcy na tych obszarach będą mieli szansę na rozwój firm i modernizację swoich działalności, co pomoże zniwelować negatywne skutki transformacji dla społeczności lokalnych.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczone są dla regionów węglowych, które muszą dokonać szybkiej przemiany w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości oraz dla firm z terenów okołogórniczych.

Celem Funduszu jest rozwój firm, wspieranie inwestycji w obszarach, takich jak łączność cyfrowa, czyste technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja terenów przemysłowych, przekwalifikowanie pracowników i pomoc techniczna. Dzięki temu fundusz może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy, co przyczyni się do łagodzenia skutków transformacji.

 

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

 

Pozostałe aktualności

2023-07-24 10:54:14 Finansowanie dla spółek z decyzją w 15 minut!

Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub rozliczasz się na pełnej księgowości, możesz uzyskać finansowanie na cel bieżącej działalności, rozwój firmy lub na różnego rodzaju inwestycje!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-07-06 13:48:19 Pożyczki Unijne - rok 2023!

Pożyczki unijne są udzielane na preferencyjnych warunkach, z niższymi odsetkami i dłuższym okresem spłaty niż tradycyjne kredyty komercyjne. Ich głównym celem jest mobilizowanie środków na rzecz osiągnięcia politycznych priorytetów UE, takich jak zrównoważony rozwój, konkurencyjność gospodarcza, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska czy inwestycje w infrastrukturę.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-07-06 11:24:55 Dotacje Unijne - nabory na 2 połowę roku 2023!

Dotacje Unijne to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana dla firm lub podmiotów na realizację ich inwestycji. Dotacje mają charakter uznaniowy. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie do inwestycji musi spełniać warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Nasze biuro pomaga Klientom w planowaniu i pozyskaniu środków z funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-05-30 08:29:27 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska. Oproc. stałe 2,85%!

Pożyczka Unijna dla dolnego śląska na rozwój przedsiębiorstw. Prowadzisz firmę na terenie Dolnego Śląska? Masz okazję skorzystać z pożyczki Unijnej z kwotą nawet do 1 MLN złotych na rozwój swojej działalności gospodarczej! Oprocentowanie pożyczki jest stałe 2,85% w skali roku.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights