Bezzwrotna dotacja rozwojowa. Sprawiedliwa Transformacja.

2023-05-10 09:18:26 Bezzwrotna dotacja rozwojowa. Sprawiedliwa Transformacja.

Bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach okołogórniczych. W odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych, fundusz będzie dostępny dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji. Dzięki tym środkom, przedsiębiorcy na tych obszarach będą mieli szansę na rozwój i modernizację swoich działalności, co pomoże zniwelować negatywne skutki transformacji dla społeczności lokalnych.

Przeznaczenie bezzwrotnej dotacji: 

Środki finansowe z dotacji mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych tzn.: na wsparcie inwestycji produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, odbudowę środowiska, energię odnawialną, jak również przebudowę lub modernizację istniejących instalacji wysokoemisyjnych w celu redukcji emisji. W przyznawaniu środków kluczowe będą zielone technologie i tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Wykluczenia Sprawiedliwej transformacji:

Wykluczeniu podlegać będą inwestycje w środki transportu oraz inne inwestycje wykorzystujące paliwa kopalniane.

Wszystkie projekty składane na wsparcie z FST muszą przestrzegać powyższych wykluczeń, aby mieć szansę na uzyskanie finansowania.

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

W województwie dolnośląskim dofinansowanie z funduszu będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa zlokalizowane w subregionie wałbrzyskim obejmującym następujące powiaty: świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski. Projekt skierowany jest do firm produkcyjnych i usługowych.

  • Dofinansowanie bezzwrotne w wielkości 45% skierowane dla MŚP na projekty inwestycyjne  przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstw, poprzez inwestycje polegające m.in. na zakupie maszyn i sprzętu lub oprogramowania. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie utworzenie minimum jednego miejsca pracy.

Kliknij po więcej informacji! 

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Województwo śląskie to największy beneficjent funduszu w Polsce. Ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty z całego województwa, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego. Na 2023 r. zaplanowano 2 nabory otwarte w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinwestycje) wartość dofinansowania 5 mln PLN. Dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na duże inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją. Dofinansowaniu mogą̨ podlegać́ inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty i materiały budowlane. Dofinansowanie około 50% kosztów inwestycji.
  • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje) – wartość dofinansowania minimum 500 tys. PLN. Nabór będzie skierowany do MŚP przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Dofinansowaniu mogą̨ podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

W ramach działania wspierane mogą̨ być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już̇ istniejących w przedsiębiorstwach. Inwestycje przyczyniające się̨ do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę̨ odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie użycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Dofinansowanie do 50% kosztów inwestycji.

 Kliknij po więcej informacji!

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

W województwie wielkopolskim ze wsparcia będą mogły skorzystać firmy zlokalizowane w Wielkopolsce Wschodniej (m. Konin, powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki). Na 2023 r. zaplanowano 1 nabór otwarty w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Wsparcie inwestycji w MŚP– dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na projekty inwestycyjne związane z zakupem maszyn i urządzeń, automatyzacją/robotyzacją, cyfryzacją. Dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji.

Kliknij po więcej informacji!

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

W województwie małopolskim Ze środków będą mogły skorzystać podmioty prowadzące działalność w regionie Małopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, olkuski, chrzanowski). Na rok 2023 r. zaplanowano 1 nabór otwarty w trybie konkursowym dla firm:

  • Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację– dofinansowanie bezzwrotne dla przedsiębiorstw na inwestycje rozwojowe, środowiskowe. Dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji.

Kliknij po więcej informacji!

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W województwie łódzkim dofinansowanie będzie obejmować firmy z obszaru górniczo-energetycznego w okręgu piotrkowsko-bełchatowskim. Na rok 2023 zaplanowano 2 nabory otwarte w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Gospodarka w transformacji (inwestycje) – dofinansowanie bezzwrotne przeznaczone dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne, wdrażające technologie Przemysłu 4.0, poprawiające efektywność energetyczną. Dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji. Nabór trawa będzie od czerwca do sierpnia 2023 r.
  • Gospodarka w transformacji (innowacje)– bezzwrotne dofinansowanie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na wdrożenie innowacji, wyników prac badawczo-rozwojowych.

Kliknij po więcej informacji!

 

UWAGA!

Pamiętaj, że powyższe programy z funduszu nie wymagają wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

 

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (dalej: fundusz) jest nowym instrumentem Polityki Spójności UE, który ma na celu łagodzenie skutków działań transformacyjnych w regionach węglowych oraz rozwój firm. Proces transformacji, związany z zakończeniem wydobycia węgla, wymaga szerokiego wsparcia społecznego, gospodarczego i środowiskowego, a fundusz ma na celu zagwarantowanie tych środków publicznych.

W ramach funduszu będą udzielane bezzwrotne dotacje na rozwój firm (inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw) prowadzących działalność na terenach okołogórniczych. W odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych, fundusz będzie dostępny dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji. Dzięki tym środkom, przedsiębiorcy na tych obszarach będą mieli szansę na rozwój firm i modernizację swoich działalności, co pomoże zniwelować negatywne skutki transformacji dla społeczności lokalnych.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczone są dla regionów węglowych, które muszą dokonać szybkiej przemiany w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości oraz dla firm z terenów okołogórniczych.

Celem Funduszu jest rozwój firm, wspieranie inwestycji w obszarach, takich jak łączność cyfrowa, czyste technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja terenów przemysłowych, przekwalifikowanie pracowników i pomoc techniczna. Dzięki temu fundusz może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy, co przyczyni się do łagodzenia skutków transformacji.

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

 

Pozostałe aktualności

2024-04-22 10:33:06 Inwestycje w grunty na Mazurach!

Z przyjemnością informujemy o najnowszej inwestycji, która zachwyci każdego miłośnika spokoju i piękna natury. Działki w Atrakcyjnej Cenie | Piękne Położenie | Dogodna Komunikacja.

Zapraszamy do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą inwestycyjną na malowniczym Pojezierzu Mazurskim!

Sprawdź szczegóły!

 

Czytaj więcej →
2024-04-17 09:41:40 Rusza nowy program: Kredyt Hipoteczny #NASTART!

To już oficjalne: Rusza nowy rządowy program Kredyt #NASTART! Program przewiduje dopłaty do kredytu hipotecznego na zakup lub budowę nieruchomości dla gospodarstw domowych w tym singli. Startuje program Mieszkanie na Start – klucz do Twojego wymarzonego lokum.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-04 14:41:43 Rusza Nabór wniosków: Dotacja HoReCa nabór od 6 maja 2024 r.!

Wsparcie dla MŚP z sektora HoReCa z dofinansowanie 90% do wartości inwestycji. Dotacje do 540 tys. zł są dostępne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Aplikować mogą przedsiębiorstwa, które doświadczyły spadku przychodów z powodu pandemii oraz planują rozszerzenie lub zmianę profilu działalności.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-03 14:28:42 Odkryj elastyczne finansowanie bieżące i inwestycyjne dla branży Horeca.

Pożyczka dla Sektora Horeca to nie tylko finansowanie i inwestycje, ale także wsparcie w zdobywaniu dodatkowych dotacji. Dzięki nam, przedsiębiorstwa mogą rozwijać się, zwiększać konkurencyjność i doskonalić usługi, niezakłócając swojej stabilności finansowej.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights