BEZZWROTNA DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

W ramach bezzwrotnej dotacji Sprawiedliwej Transformacji wspierane mogą̨ być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już̇ istniejących w przedsiębiorstwach.

Wydłużenie naboru dla makro inwestycji!

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nabór wniosków został wydłużony do 20 lipca 2023 r.

Zmiana terminu naboru wniosków na mikro inwestycje!

Nabór wniosków dla mikro inwestycji odbędzie się: od 5 września do 26 września 2023 r.

Wspierane będą:

 • Inwestycje przyczyniające się̨ do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
 • wdrożenie czystych technologii redukujących masę̨ odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu,
 • zwiększenie użycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami,
 • inwestycje ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Dofinansowanie dla województwa śląskiego 50-60% kosztów inwestycji netto.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • środki trwałe/dostawy
 • wartości niematerialne i prawne
 • roboty budowlane
 • nieruchomości
 • szkolenia
 • koszty pośrednie.

Do Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma trafić ponad 4,4 mld euro – ma to pomóc ograniczyć negatywne skutki społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe transformacji energetycznej.

Dotacje dla sektora publicznego Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspierać transformację gospodarki w kierunku celów klimatycznych UE – w tym wspomagać projekty w regionach, które najmocniej odczuwają skutki tego procesu.

Przez transformację województwa śląskiego rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki tego województwa, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Dotacja Sprawiedliwej Transformacji obejmuje następujące powiaty w województwie Śląskim:

 • katowicki,
 • tyski,
 • rybnicki,
 • bytomski,
 • będziński,
 • bielski,
 • bieruńsko-lędziński,
 • cieszyński,
 • gliwicki,
 • kłobucki,
 • lubliniecki,
 • mikołowski,
 • myszkowski,
 • pszczyński,
 • raciborski,
 • rybnicki,
 • tarnogórski,
 • wodzisławski,
 • zawierciański,
 • żywiecki,
 • sosnowiecki.

Na rok 2023  zaplanowano 2 nabory otwarte w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

 • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji dla woj. śląskiego (makro inwestycje) wartość dofinansowania 5 mln PLN. Dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na duże inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją. Dofinansowaniu mogą̨ podlegać́ inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty i materiały budowlane. Dofinansowanie  50% kosztów inwestycji.  Termin naboru dla makro inwestycji –  od 16 maja  do 20 lipca 2023 r.

 

 • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji dla woj. śląskiego (mikro inwestycje) – wartość dofinansowania minimum 500 tys. PLN. Nabór będzie skierowany do MŚP przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Dofinansowaniu mogą̨ podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.  Dofinansowanie  60% kosztów inwestycji. Termin naboru dla mikro inwestycji – od 5 września  26 września 2023 r.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights