BEZZWROTNA DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Jako terytorium najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami transformacji w województwie łódzkim wybrano gminy, które mogą starać się o bezzwrotną dotację na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Plan transformacji dla województwa łódzkiego został ustalony na okres do 18 sierpnia 2023 r.

Celem bezzwrotnej dotacji sprawiedliwej transformacji jest wskazanie działań, przy pomocy których realizowane będą najistotniejsze wyzwania w systemie ochrony zdrowia w regionie.

Fundusze z dotacji Sprawiedliwej Transformacji wspierają obszary szczególnie dotknięte skutkami transformacji energetycznej w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Uzyskane środki zainwestowane zostaną w nową infrastrukturę biznesową dla lokalnych MŚP i w laboratoria badawcze, a także w efektywność energetyczną i wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych.

Dotacja będzie wspierać, również pracowników zatrudnionych obecnie w elektrowni Bełchatów, a także w sektorze wydobywczym i sektorach pokrewnych. Dzięki szkoleniom pracownicy zdobędą nowe umiejętności i zostaną przygotowaniu do pracy w nowych zielonych sektorach.

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W województwie łódzkim dofinansowanie będzie obejmować firmy z obszaru górniczo-energetycznego w okręgu piotrkowsko-bełchatowskim. Na rok 2023 zaplanowano 2 nabory otwarte w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Gospodarka w transformacji (inwestycje) – dofinansowanie bezzwrotne przeznaczone dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne, wdrażające technologie Przemysłu 4.0, poprawiające efektywność energetyczną. Dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji. Nabór trawa będzie od czerwca do sierpnia 2023 r.
  • Gospodarka w transformacji (innowacje)– bezzwrotne dofinansowanie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na wdrożenie innowacji, wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie około 50% kosztów inwestycji. Nabór będzie trwał od grudnia 2023 r. do stycznia 2024 r.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights