BEZZWROTNA DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

W województwie małopolskim ze środków będą mogły skorzystać podmioty prowadzące działalność w regionie Małopolski Zachodniej. Na rok 2023 r. zaplanowano 1 nabór otwarty w trybie konkursowym dla firm:

 • Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację– dofinansowanie bezzwrotne dla przedsiębiorstw na inwestycje rozwojowe, środowiskowe. Dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji.

Powiaty objęte dofinansowaniem z bezzwrotnej dotacji:

 • wadowicki,
 • oświęcimski,
 • olkuski,
 • chrzanowski.

Fundusz adresowany jest głównie do państw UE, które borykają się z wciąż wysokim wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł kopalnych i ma za zadanie zachęcić przywódców tych krajów do podejmowania ambitnych celów związanych z transformacją ekologiczną. Wypełnienie owych założeń ma być łatwiejsze dzięki unijnym środkom.

Intensywne działania wsparcia finansowego będą ukierunkowane na rozwój aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców, na stabilizację i zróżnicowanie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, a także na najwyższą  jakość i atrakcyjność środowiska.

Środki z dotacji będzie można przeznaczyć między innymi na:

 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • rozwój firm poprzez zakup środków trwałych
 • pomoc ukierunkowaną na działania na rzecz pozyskiwania inwestycji tworzących miejsca pracy w gminach górniczych,
 • wsparcie dla wykorzystania gospodarczego odpadów, ścieków i osadów ściekowych,
 • produkcji energii oraz wytwarzania, dystrybucji i magazynowania energii z OZE,
 • kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków.

Dzięki tym środkom przedsiębiorca będzie mógł jeszcze lepiej wzmacniać swój potencjał gospodarczy i społeczny, pobudzać konkurencyjność firm i ich innowacyjność oraz stymulować rozwój we wszystkich obszarach.

W ramach tej puli Małopolska Zachodnia otrzyma prawie 265 mln euro, które są przeznaczone na łagodzenie negatywnych skutków transformacji energetycznej w regionach, w których gospodarka opiera się na przemyśle wydobywczym.

Celem Funduszu jest wspieranie inwestycji w obszarach, takich jak łączność cyfrowa, czyste technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja terenów przemysłowych, przekwalifikowanie pracowników i pomoc techniczna. Dzięki temu fundusz może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy, co przyczyni się do łagodzenia skutków transformacji.

Nabór wniosków zaplanowany jest od 31 lipca do 26 września 2023 r.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

 Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights