Nieotrzymanie kredytu, a zwrot wpłaconego zadatku.

2023-05-25 11:50:28 Nieotrzymanie kredytu, a zwrot wpłaconego zadatku.

Nieotrzymanie kredytu, a zwrot Zadatku.  Zadatek stanowi jedną z najczęstszych klauzul dodatkowych wprowadzanych do przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości. Pełni on rolę odszkodowawczą mając pokryć, chociaż częściowo szkody związane z niedojściem umowy końcowej do skutku. Zatem, czy jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy końcowej przez nieotrzymanie kredytu, zadatek powinien zostać zwrócony?

Nieotrzymanie kredytu, a zwrot zadatku. Czy zawsze sprzedający ma obowiązek zwrócić zaliczkę? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od dwóch bardzo istotnych elementów. Pierwszy stanowią zapisy w klauzuli umownej dokonane w umowie przedwstępnej, którą obydwie strony zaakceptowały oraz podpisały. Drugi istotny aspekt to przyczyna, przez które kredyt nie został udzielony potencjalnemu kupcowi nieruchomości.

Jak wygląda zwrot zadatku w sytuacji nieotrzymania kredytu w praktyce?

Często spotykanym rozwiązaniem jest modyfikacja umowy, w której sprzedający zobowiązuje się, że w przypadku nieotrzymania kredytu na zakup nieruchomości przez kupującego, zadatek zostanie zwrócony na konto wskazane przez kupującego. Sprzedający najczęściej domagają się zaznaczenia, iż zwrot zadatku nastąpi tylko, jeżeli nieotrzymanie kredytu nie wynika z zaniedbań kupującego. (W przypadku braku takiego doprecyzowania i przyjęciu w umowie ww. rozwiązania, zadatek podlegałby zwrotowi w każdym przypadku, gdy kupujący kredytu nie otrzyma, bez znaczenia od stopnia jego winy w tym zakresie.)

W sytuacji, w której niewykonanie umowy (niedotrzymanie kredytu) nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. Kupujący może opierać się, wtedy na przepis art. 394 §3 k.c.

Ostatnia sytuacja to, gdy kupujący zatrzymuje zadatek. Może się tak wydarzyć, jeżeli kupujący nie podjąłby jakiekolwiek działania zmierzające do ustalenia swojej zdolności kredytowej pod kątem zakupu nieruchomości. Na przykład fakt, iż kupujący nie uzyskał z banku promesy udzielenia kredytu, może zostać ocenione jako niedbalstwo ze strony kupującego, a w konsekwencji to kupujący będzie ponosił odpowiedzialność za nie zawarcie umowy przyrzeczonej. W takiej sytuacji, sprzedający może zadatek zatrzymać.

Podsumowanie sytuacji nieotrzymania kredytu:

Nieotrzymanie kredytu – warto podkreślić, że regulacja zadatku i jego skutków zawarta w Kodeksie Cywilnym ma charakter dyspozytywny, oznacza to, że znajduje zastosowanie wtedy, gdy strony w umowie nie postanowią inaczej. W przypadku gdy, nabycie danej nieruchomości będzie uzależnione od pozyskania środków finansowych z banku, to w interesie kupującego będzie dobrym rozwiązaniem zastrzec w umowie klauzulę, że w przypadku nieuzyskania przez kupującego kredytu na zakup nieruchomości, prawo do zatrzymania przez sprzedającego jest niemożliwe i sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu zadatku.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym dla osób indywidualnych kliknij tutaj! 

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym dla firm kliknij tutaj! 

 

Masz pytania związane z kredytem hipotecznym? Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Doradcy z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Pozostałe aktualności

2023-07-24 10:54:14 Finansowanie dla spółek z decyzją w 15 minut!

Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub rozliczasz się na pełnej księgowości, możesz uzyskać finansowanie na cel bieżącej działalności, rozwój firmy lub na różnego rodzaju inwestycje!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-07-06 13:48:19 Pożyczki Unijne - rok 2023!

Pożyczki unijne są udzielane na preferencyjnych warunkach, z niższymi odsetkami i dłuższym okresem spłaty niż tradycyjne kredyty komercyjne. Ich głównym celem jest mobilizowanie środków na rzecz osiągnięcia politycznych priorytetów UE, takich jak zrównoważony rozwój, konkurencyjność gospodarcza, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska czy inwestycje w infrastrukturę.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-07-06 11:24:55 Dotacje Unijne - nabory na 2 połowę roku 2023!

Dotacje Unijne to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana dla firm lub podmiotów na realizację ich inwestycji. Dotacje mają charakter uznaniowy. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie do inwestycji musi spełniać warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Nasze biuro pomaga Klientom w planowaniu i pozyskaniu środków z funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-05-30 08:29:27 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska. Oproc. stałe 2,85%!

Pożyczka Unijna dla dolnego śląska na rozwój przedsiębiorstw. Prowadzisz firmę na terenie Dolnego Śląska? Masz okazję skorzystać z pożyczki Unijnej z kwotą nawet do 1 MLN złotych na rozwój swojej działalności gospodarczej! Oprocentowanie pożyczki jest stałe 2,85% w skali roku.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights