Ulga podatkowa na badania i rozwój!

2023-10-05 14:58:34 Ulga podatkowa na badania i rozwój!

Ulga na Badania i Rozwój: Jak Działa? Wsparcie dla Działalności Badawczo-Rozwojowej w Polsce. Jednym z najbardziej dostępnych narzędzi wspierających przedsiębiorstwa w dziedzinie innowacji w Polsce jest ulga podatkowa B+R. To cenne narzędzie wspierające innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce!

Od 2016 roku ulga na badania i rozwój jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacyjne projekty.  Od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększy się do 200% dla wszystkich podatników, w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej. Dla podatników mających status Centrum Badawczo-Rozwojowego dodatkowy odpis w wysokości 200% kosztów kwalifikowanych.

Kluczem do skorzystania z tej formy wsparcia jest dokładne określenie działań badawczo-rozwojowych oraz kosztów kwalifikowanych, które stanowią podstawę do ubiegania się o ulgę.

Dla Kogo?

Mimo że ulga B+R jest stosunkowo prostym narzędziem, przedsiębiorcy w Polsce wciąż stosunkowo rzadko z niej korzystają. Warto jednak zaznaczyć, że każdy, kto pracuje nad nowymi rozwiązaniami, jak np. opracowanie nowego wzoru, stworzenie ulepszonej receptury produktu czy usprawnienie istniejących procesów, może prowadzić działalność badawczo-rozwojową. To niezależne od rozmiaru firmy – zarówno duże przedsiębiorstwa z setkami pracowników, jak i małe start-upy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój.

Koszty kwalifikowane to wydatki, które można odliczyć od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli spełnione są określone warunki. Oto lista kosztów kwalifikowanych:

 1. Wynagrodzenia pracowników: Obejmuje wynagrodzenia pracowników, które są związane z działalnością badawczo-rozwojową (B+R), oraz składki na ubezpieczenia społeczne z nimi związane.
 2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło: Jeśli umowy te są powiązane z działalnością B+R, można odliczyć wynagrodzenia i składki społeczne.
 3. Wydatki na sprzęt specjalistyczny: Dotyczy zakupu sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R.
 4. Wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne: Obejmuje koszty świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty związane z nauką, a także na nabycie wyników prowadzonych przez nich badań naukowych.
 5. Wydatki na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej: Obejmuje odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R, jeśli nie wynika to z umowy z podmiotem powiązanym z podatnikiem.
 6. Koszty uzyskania i utrzymania patentu i innych praw: Wprowadza koszty związane z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej, opłatami urzędowymi, odparciem zarzutów oraz innymi związanymi z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
 7. Odpisy amortyzacyjne: Dotyczy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w B+R, z wyjątkiem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością.

Dodatkowe uwagi:

 • Jeśli posiadasz status centrum badawczo-rozwojowego, możesz również odliczyć odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością i wykorzystywane w B+R, oraz koszty ekspertyz, opinii i usług doradczych na rzecz innych podmiotów.
 • Limit kosztów kwalifikowanych zależy od twojego statusu jako przedsiębiorcy:
  • Centra badawczo-rozwojowe, które są mikro przedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, mogą odliczyć 200% kosztów kwalifikowanych.
  • Inne centra badawczo-rozwojowe mogą odliczyć 100% kosztów uzyskania i utrzymania patentu oraz 200% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
  • Pozostali podatnicy mogą odliczyć 100% kosztów kwalifikowanych.
 • Jeśli poniosłeś stratę lub twój dochód jest niższy od kwoty odliczenia, możesz odliczyć ulgę w zeznaniach podatkowych za kolejne sześć lat.
 • Alternatywą dla rozliczania kosztów kwalifikowanych w okresie sześcioletnim jest zwrot gotówkowy dla kosztów kwalifikowanych, który jest dostępny dla nowych przedsiębiorców lub przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę lub mieli niższy dochód.
 • Pamiętaj, że kwota zwrotu gotówkowego jest pomocą de minimis i podlega obowiązującym przepisom prawa wspólnotowego.
 • Obliczając ulgę, odliczasz ją od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, przy czym musisz spełnić określone warunki, które znajdują się w ustawie PIT.

Nasze Wsparcie:

Nasza firma specjalizuje się w pomaganiu przedsiębiorstwom w skorzystaniu z ulgi B+R. Dostosowujemy nasze działania do specyfiki każdej branży, zapewniając jednocześnie pełną zgodność z przepisami podatkowymi.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Prawidłową identyfikację działań B+R poprzez kompleksową analizę.
 2. Określenie, które koszty działalności badawczo-rozwojowej kwalifikują się do ulgi.
 3. Przygotowanie i kompletowanie dokumentacji technicznej i naukowej oraz uzyskiwanie interpretacji podatkowych.
 4. Pełne wsparcie techniczne, naukowe, księgowe i reprezentowanie firmy przed organami podatkowymi.
 5. Dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów B+R.
 6. Zgodność z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem.

Najważniejsze informacje o uldze na badania i rozwój:

 1. Dostępność: Ulga na badania i rozwój jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców inwestujących w innowacje. Niezależnie od rozmiaru firmy, każdy ma prawo ubiegać się o tę ulgę.
 2. Odliczenia: Przedsiębiorstwa mogą odliczyć do 200% kosztów kwalifikowanych wyodrębnionych w swojej ewidencji. Wydatki na badania i rozwój można najpierw uznać za koszty uzyskania przychodu (100%) i dodatkowo odliczyć 100% tych samych wydatków od obliczonej już podstawy opodatkowania.
 3. Niezależność od wyników: Kluczowym aspektem tej ulgi jest to, że wynik prowadzonej działalności nie ma znaczenia. Oznacza to, że ulga jest dostępna zarówno dla projektów udanych, jak i tych, które nie zakończyły się sukcesem lub są w trakcie realizacji.
 4. Dla kogo: Ulga na badania i rozwój przysługuje przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, bez względu na ich wielkość. Obejmuje to firmy opracowujące nowe wzory, tworzące ulepszone receptury produktów lub usprawniające procesy.
 5. Korzyści: Dzięki tej uldze, przedsiębiorstwa mogą uzyskać realne oszczędności, sięgające nawet do 200% odliczenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania.

Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Tel.  +48 22 164 78 16

 

Pozostałe aktualności

2023-11-23 12:26:03 Dotacja HoReCa dla przedsiębiorców: nowe nabory!

Wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Obejmuje to hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne. Nabór wniosków planowany jest na pierwszy kwartał 2024 roku, a szacuje się, że korzyścią z tego dofinansowania będzie mogło cieszyć się około 3800 firm z całej Polski.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-10-26 08:50:10 Obniżenie Podatków z ulgą podatkową dla przedsiębiorców.

Optymalizacja Podatkowa na Koniec Roku: Odkryj Tajemnice Ulgi i Zmniejsz zobowiązania podatkowe. Czas działa na Twoją korzyść! Odkryj, jakie ulgi podatkowe mogą pomóc Ci obniżyć podatki na koniec roku. Poznaj nasze wskazówki i optymalizuj swoje finanse już teraz!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-10-11 09:43:02 Ulga podatkowa na nowe inwestycje w Polsce.

Dla przedsiębiorców w Polsce, ulga podatkowa na inwestycje w ramach programu „Polska Strefa Inwestycji” stanowi doskonałą okazję do rozwoju swojego biznesu. W poniższym praktycznym przewodniku przedstawiamy kroki, które pomogą Ci zdobyć ulgę podatkową na nową inwestycję.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-10-10 13:06:26 Ulga na prototypy - Wsparcie Innowacyjnych Projektów!

Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z próbną produkcją nowego lub ulepszonego produktu oraz wprowadzeniem tego produktu na rynek. Dzięki tej preferencji podatkowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi, aby zrekompensować koszty związane z innowacyjnymi projektami i wprowadzeniem ich do praktyki.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights