Leasing zwrotny

Leasing zwrotny ma na celu uwolnienie zamrożonych środków finansowych i poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Część majątku trwałego leasingobiorcy zostaje odsprzedana leasingodawcy, a następnie na podstawie zawartej umowy leasingowej środki trwałe zostają użyczone leasingobiorcy. Na koniec leasingu i po dokonaniu spłaty kwot przewidzianych w umowie, przedsiębiorca może ponownie stać się właścicielem przekazanego wcześniej dobra.

OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE:

  • przejrzyste warunki leasingu
  • szybki proces wydania decyzji leasingowej
  • analizę uproszczoną na podstawie tylko dokumentów rejestrowych firmy
  • możliwość ubiegania się o leasing także w procedurze standardowej, wtedy wymagamy dodatkowo dokumenty finansowe
  • możliwość wyboru waluty leasingu, wielkości pierwszej wpłaty, okresu trwania i rodzaju leasingu.

 DOKUMENTY:

  • Wniosek leasingowy
  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS
  • Regon, Nip
  • Kopię dowodów osobistych
  • Specyfikację kupowanego przedmiotu

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejszy kredyt spośród różnych ofert banków a także dopełnią wszelkich formalności.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights