Leasing finansowy

Leasing finansowy to rodzaj umowy w której leasingobiorca jest zobowiązany dokonywać odpisu amortyzacji środka trwałego. Do kosztów uzyskania przychodów odbiorca może zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT od rat, za cały czas trwania umowy leasingowej jest płatny z góry przy pierwszej racie. W przypadku leasingu firmowego okres trwania umowy może być krótszy niż w leasingu operacyjnym. Dodatkowo po uregulowaniu ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy.

OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE:

 • szybki proces wydania decyzji leasingowej
 • analizę uproszczoną na podstawie tylko dokumentów rejestrowych firmy
 • możliwość ubiegania się o leasing także w procedurze standardowej, wtedy wymagamy dodatkowo dokumenty finansowe
 • przejrzyste warunki leasingu
 • możliwość wyboru waluty leasingu, wielkości pierwszej wpłaty, okresu trwania i rodzaju leasingu.
 • leasing finansowy, w którym część odsetkowa raty stanowi koszt uzyskania przychodu

 DOKUMENTY:

 • Wniosek leasingowy
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS
 • Regon, Nip
 • Kopię dowodów osobistych
 • specyfikację kupowanego przedmiotu

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejszy kredyt spośród różnych ofert banków a także dopełnią wszelkich formalności.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights