Kredyt dla wolnych zawodów prowadzących JDG

Kredyt dla wolnych zawodów przeważanie ma do zaoferowania najkorzystniejsze warunki kredytowe w porównaniu z innymi tradycyjnymi kredytami.

Osoba, która wykonuje zawód wolny – czyli posiada wysokie kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe, jest profesjonalistą w danym zawodzie i pracuje otrzymując wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenie lub posiada własną  działalność gospodarczą, czyli pracuje na własny rachunek może ubiegać się o taką pożyczkę.

Kredyt ten chętniej jest przyznawany, ze względu na zajmowane stanowisko osób ubiegających się o niego oraz założenie, że zarobki tych osób są adekwatne do stanowiska, które zajmują. Szczególnie ważną jest przy wnioskowaniu o kredyt dla profesjonalisty jest pozytywna historia kredytowa, brak bieżących przeterminowań rat kredytów, zalegań wobec ZUS i US. Zarobki powinny być adekwatne do kwoty kredytu, którą chcemy uzyskać oraz przede wszystkim osiąganie przychodu przez okres nie krótszy niż pół roku, co wpływa pozytywnie na scoring. Spełniając powyższe warunki można liczyć na lepszą ofertę kredytową, w tym niższą prowizję lub oprocentowanie a także dłuższy okres kredytowania.

CEL POŻYCZKI: inwestycyjne, konsolidacyjne, na bieżącą działalność gospodarczą.

KWOTA KREDYTU:

 • Do 1,2 MLN!
 • Brak dodatkowych ubezpieczeń.

OKRES SPŁATY KREDYTU:

 • 72 MSC

OPROCENTOWANIE KREDYTU:

 • Marża 2,5%
 • Wibor 6M

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

 • Poręczenie BGK.

MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT, JEŻELI:

 • Posiadasz prawo wykonywania wolnego zawodu
 • Uzyskujesz dochody w Polsce lub w Unii Europejskiej
 • Jesteś zatrudniony/na lub posiadasz własną działalność gospodarczą od minimum 6 m-cy
 • Jesteś w wieku od 25 do 80 lat
 • Nie posiadasz bieżących zalęgłości w płatności zobowiązań kredytowych
 • Nie posiadasz zaległości wobec ZUS i US

 POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania wolnego zawodu
 • Dokumenty rejestrowe firmy: wydruk z CEiDG
 • Dokumenty finansowe – KPIR za rok poprzedni oraz rok bieżący. PIT.

Akceptowane grupy zawodowe: 

 • Lekarze wszystkich specjalności
 • Stomatolog
 • Farmaceuta
 • Aptekarz
 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Notariusz
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Biegły rewident
 • Doradca podatkowy
 • Księgowy
 • Architekt
 • Komornik
 • Doradca inwestycyjny
 • Rzecznik patentowy
 • Tłumacz przysięgły

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse –> KONTAKT

Zadzwoń ☎ 22 164 78 16 ☎

 

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights