Dotacja na robotyzację – do 85% dofinansowania!

 Polska wciąż znajduje się poniżej średniej światowej pod względem wykorzystania alternatywnych rozwiązań zastępujących pracę ludzką. Dotacja na robotyzację ma za zadanie przynieść korzyści przedsiębiorcom inwestującym w takie rozwiązania, aby na takie rozwiązanie decydowało się coraz więcej Polskich firm.

Cel:

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Procent dofinansowania dotacji :

 • Dofinansowanie 85%
 • Maksymalna wartość dofinansowania 3 000 000 zł
 • WKŁAD WŁASNY minimum 15%

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z dotacji:

 • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia,
 • szkolenia pracowników, którzy będą obsługiwali zakupione roboty przemysłowe,
 • zakup oprogramowania do robotów i związanego z nimi osprzętu,
 • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,
 • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
 • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.

Robotyzacja jest doskonałym rozwiązaniem dla sektora produkcyjnego! Wiele firm wymagają wdrożenia innowacyjnych rozwiązań do automatyzacji procesów- Dofinansowanie na robotyzacje możesz przeznaczyć na zakup robotów przemysłowych, a także urządzeń i maszyn o zróżnicowanym przeznaczeniu. Firmy mogą przeznaczyć te środki, również na wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo w odniesieniu do stanowisk pracy, systemy zdalnego diagnozowania, zarządzania, serwisowania czy monitorowania np. kamer i czujników, czy sprzęt do interakcji między człowiekiem a maszyną.

Kto może uzyskać taką dotacje Unijną?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

 

Robotyzacja jest obecnie najlepszym kierunkiem rozwoju dla branży przemysłowej, również na całym świecie. Jej poziom nieustannie rośnie, co wynika ze zwiększenia zapotrzebowania rynkowego. Zastosowanie robotów zwiększa możliwości wykorzystywanych technologii produkcyjnych, co podnosi efektywność pracy.

Dotacja na robotyzacje niweluje konieczność ręcznego przeprowadzania wielu czynności, takich jak szlifowanie, lakierowanie czy grawerowanie. Istnieje możliwość wyeliminowania problemów z brakami kadrowymi, wynikających z niedostępności wykwalifikowanych pracowników, a jednocześnie robotyzacja podnosi jakość, precyzję i powtarzalność pracy!

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Zadzwoń i porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights