Dotacja Unijna na zielone inwestycje!

Zielone Inwestycje MŚP: Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do udziału w naborze wniosków na projekty związane z „Zielonymi” inwestycjami dla MŚP, skupiającymi się na efektywności energetycznej i gospodarce niskoemisyjnej.

Maksymalna Wartość Kwalifikowalnych Kosztów 15 mln PLN.

NOWY NABÓR: od 8 lutego do 28 marca 2024 roku!

Poniżej przedstawiamy główne obszary, warunki oraz kryteria zgłaszanych projektów:

1. Modernizacja Energetyczna MŚP

 • Projekty:
  • Transformuj swoją firmę poprzez projekty zwiększające efektywność energetyczną:
   • Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) z magazynem energii
   • Termomodernizacja budynków
   • Wymiana źródeł energii dla minimalizacji strat ciepła
   • Poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych
 • Warunki:
  • Działania mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub cieplnej, obniżenia emisyjności przemysłu i dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii.
  • Minimalny próg oszczędności energii pierwotnej lub energii ze źródeł odnawialnych wynoszący nie mniej niż 30%, potwierdzony audytem energetycznym.
 • Hierarchia Wymiany Źródeł Ciepła:
  1. OZE (np. pompy ciepła, kotły i ogrzewacze na biomasę),
  2. Ciepło (w tym chłód) sieciowe.
 • Wyłączenia:
  • Nie dopuszcza się zakupu kotłów i ogrzewaczy na biomasę, które umożliwiają instalację rusztu awaryjnego i nie posiadają automatycznego podajnika paliwa.
  • Stosowanie urządzeń niezgodnych z obowiązującymi normami.
  • Stosowanie urządzeń zasilanych węglem, olejem, gazem (bez względu na normy), wymiana starszych urządzeń na nowe.

2. Wsparcie dla MŚP w Zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) i Innych Inwestycji Środowiskowych

 • Projekty:
  • Inwestuj w projekty ograniczające wpływ na środowisko:
   • Minimalizacja zużycia surowców i ilości wytwarzanych odpadów
   • Zamykanie obiegu odpadów organicznych
   • Ekoinnowacje, cyfryzacja, zarządzanie efektywnością środowiskową
 • Uzupełnienie Projektów:
  • Komponent doradczy w zakresie audytów energetycznych i technologicznych jako część inwestycji.
 • Warunki dla Wszystkich Projektów:
  1. Pozytywny wpływ na środowisko, osiągnięty poprzez oszczędności energii, obniżoną emisję gazów cieplarnianych, redukcję pyłu PM 10 i PM 2,5, benzo(a)piren oraz ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów do atmosfery.
  2. Instalacje i działania objęte Systemem Handlu Emisjami (ETS) nie będą kwalifikowane, biorąc pod uwagę możliwość uzyskania bezpłatnych przydziałów dla MŚP w ramach rynku ETS.

Nie przegap okazji uczestnictwa w tej unikalnej inicjatywie! Nabór trwa od 7 lutego do 7 marca 2024 roku. Zaprojektuj i zgłoś swój projekt, aby wspólnie przyczynić się do zielonego, efektywnego i zrównoważonego rozwoju!

 

Z Fintaxis Finanse Twoja idea ma szansę stać się rzeczywistością.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Tel.  +48 22 164 78 16

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights