Dotacja Unijna dla firm z działalnością rolniczą lub rolników.

Idealna dotacja Unijna dla firm, które wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania.

Zaliczka na realizację inwestycji do 50% dofinansowania.

Na co można uzyskać dofinansowanie z dotacji Unijnej ?

 • Budowa, rozbudowa, remont infrastruktury do przygotowywania, przechowywania, sprzedaży produktów rolnych i ryb;
 • Zakup wyposażenia: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne do przetwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów rolnych i ryb;
 • Budowa, rozbudowa, remont, modernizacja infrastruktury służącej przetwarzaniu, przechowywaniu i/lub sprzedaży produktów rolnych, tj.:
  • składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni,
  • systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko;
  • obiektów infrastruktury towarzyszącej, tj. laboratoriów kontrolnych, pomieszczeń administracji, pomieszczeń socjalnych;
 • Zakup usług informatycznych i oprogramowania, patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych;
 • Zakup nowych środków transportu o niskiej i zerowej emisji spalin, służące do przewozu produktów rolnych i spożywczych w tym, półproduktów, ryb, oraz do przewozu zwierząt na ubój;
 • Zakup urządzeń do magazynowania w tym wózki widłowe i podnośniki;
 • Zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie firmy;
 • Doradztwo w w/w zakresie w tym marketing do 10% wartości dotacji
 • zakup sprzętu komputerowego, systemów płatności bezgotówkowej, usług informatycznych i oprogramowania, zakładania i utrzymania stron internetowych służących sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych i ryb;

Ile dofinansowania Unijnego można uzyskać?

 • Minimalna kwota dotacji 100 000 PLN;
 • Maksymalna kwota dotacji:
  • Mikro przedsiębiorstwo 3 000 000 PLN;
  • Małe przedsiębiorstwo 10 000 000 PLN;
  • Średnie przedsiębiorstwo 15 000 000 PLN;
 • Poziom dofinansowania 50%;
 • Maksymalna kwota dotacji 500 000 PLN dla osób fizycznych. 
 • Środki wypłacane poprzez zaliczkę lub refinansowanie;

Kto może zostać wnioskodawcą dotacji Unijnej ?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, które wykonuje działalność związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, ryb i akwakultury co najmniej w dniu złożenia wniosku;
 • Posiadają wpis do ewidencji producentów, gospodarstw rolnych lub wnioskują o dotację;
 • Wykluczeni są producenci alkoholi i tytoniu;
 • Rolnik lub małżonek rolnika prowadzący lub rozpoczynający:
  • Prowadzenie sprzedaży dla konsumenta, w sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego;
  • Prowadzący działalność rolniczą marginalną, lokalną i ograniczoną pochodzenia zwierzęcego;
  • Wykonujący lub podejmujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych i ryb;
  • Będącym producentem wina z własnych winorośli i nie więcej jak 100 hektolitrów/rok;

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Zadzwoń i porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights