DOTACJA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI – NA WOJ. ŚLĄSKIE

W ramach bezzwrotnej dotacji Sprawiedliwej Transformacji wspierane mogą̨ być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już̇ istniejących w przedsiębiorstwach.

W ramach programu Sprawiedliwej Transformacji wspierane będą:

 • Inwestycje przyczyniające się̨ do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
 • wdrożenie czystych technologii redukujących masę̨ odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu,
 • zwiększenie użycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami,
 • inwestycje ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Dofinansowanie dla województwa śląskiego 50-60% kosztów inwestycji netto.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • środki trwałe/dostawy
 • wartości niematerialne i prawne
 • roboty budowlane
 • nieruchomości
 • szkolenia
 • koszty pośrednie.

Do Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma trafić ponad 4,4 mld euro – ma to pomóc ograniczyć negatywne skutki społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe transformacji energetycznej.

Dotacje dla sektora publicznego Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspierać transformację gospodarki w kierunku celów klimatycznych UE – w tym wspomagać projekty w regionach, które najmocniej odczuwają skutki tego procesu.

Przez transformację województwa śląskiego rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki tego województwa, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Dotacja Sprawiedliwej Transformacji obejmuje następujące powiaty w województwie Śląskim:

 • katowicki,
 • tyski,
 • rybnicki,
 • bytomski,
 • będziński,
 • bielski,
 • bieruńsko-lędziński,
 • cieszyński,
 • gliwicki,
 • kłobucki,
 • lubliniecki,
 • mikołowski,
 • myszkowski,
 • pszczyński,
 • raciborski,
 • rybnicki,
 • tarnogórski,
 • wodzisławski,
 • zawierciański,
 • żywiecki,
 • sosnowiecki.

Nabór na rok 2024  planowany jest nabór otwarty w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

 • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji dla woj. śląskiego (makro inwestycje) Dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na duże inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją. Dofinansowaniu mogą̨ podlegać́ inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty i materiały budowlane. Dofinansowanie  do 50% kosztów inwestycji.  Termin naboru dla makro inwestycji –  oczekiwanie na ogłoszenie terminu naboru na 2024 rok  
 • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji dla woj. śląskiego (mikro inwestycje) – Dofinansowanie skierowane do Mikro Małych i Średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Dofinansowaniu mogą̨ podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.  Dofinansowanie  do 50% kosztów inwestycji. Termin naboru dla mikro inwestycji – oczekiwanie na ogłoszenie terminu naboru na 2024 rok 

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights