BEZZWROTNA DOTACJA NA TRANSFORMACJĘ – WOJ. DOLNOŚLĄSKIE!

Dotacja na transformację subregionu wałbrzyskiego to program Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Będzie można uzyskać bezzwrotną dotację  na realizacje inwestycji rozwojowych dla firm mikro, małych i średnich zlokalizowanych w powiecie wałbrzyskim, świdnickim, kłodzkim, dzierżoniowskim i ząbkowickim województwa dolnośląskiego.

W związku z procesem zakończenia wydobywania węgla, polskie regiony węglowe stoją obecnie przed wyzwaniem społecznej, gospodarczej i środowiskowej transformacji. Wsparcie z  Funduszu Sprawiedliwej Transformacji  pomoże złagodzić negatywne skutki tego procesu lokalnych przedsiębiorstw. Część środków funduszu dedykowana jest na wsparcie przedsiębiorstw należących do sektora MŚP.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest interesującym instrumentem wsparcia nie tylko dla samorządów terytorialnych i lokalnych społeczności, ale również dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Bezzwrotna dotacja Sprawiedliwej Transformacji Ma ułatwić wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu. Na Dolny Śląsk trafi ponad 581 mln euro, które wynegocjowano dla subregionu wałbrzyskiego.

Środki finansowe z dotacji mogą być przeznaczone na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tak aby przedsiębiorstwo było bardziej efektywne energetycznie. W przyznawaniu środków kluczowe będzie tworzenie nowych miejsc pracy oraz modernizacja instalacji wysokoemisyjnych lub zakup nowych maszyn, linii produkcyjnych itp. w celu redukcji emisji.

Inwestycje w środki transportu oraz inne inwestycje wykorzystujące paliwa kopalniane będą wykluczane.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach sprawiedliwej transformacji?

 • środki trwałe/dostawy,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • roboty budowlane,
 • nieruchomości,
 • koszty pośrednie,
 • szkolenia.

Kto może się ubiegać o dotację z transformacji subregionu wałbrzyskiego?

Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie utworzenie minimum jednego miejsca pracy – miejsce pracy nie jest warunkiem otrzymania dotacji

Jakie powiaty obejmuje sprawiedliwa transformacja w woj. dolnośląskim?

Subregion wałbrzyski województwa dolnośląskiego obejmuje następujące powiaty:

 • wałbrzyski,
 • dzierżoniowski,
 • kłodzki,
 • ząbkowicki,
 • świdnicki.

Poziom dofinansowania:

 • Mikro i małe firmy do 45%  wartości inwestycji netto 
 • Średnie firmy do 35% wartości inwestycji netto

Możliwość zaliczkowania środków. Maksymalnie 45% kwoty w jednej zaliczce.

 

DOTACJA NA WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

W województwie dolnośląskim projekt skierowany jest do firm produkcyjnych i usługowych.

 • Dofinansowanie bezzwrotne skierowane dla MŚP na projekty inwestycyjne przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstw, poprzez inwestycje polegające m.in. na zakupie maszyn i sprzętu lub oprogramowania. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie utworzenie minimum jednego miejsca pracy. Nabór wniosków będzie trwał od 5 lipca do 17 sierpnia 2023 r.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Pomożemy Państwu w całym procesie przygotowania i planowania projektu oraz pozyskania dofinansowania.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na subregion wałbrzyski na Dolnym Śląsku.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights