Dotacja Unijna na wdrożenie innowacji technologicznej!

Jeśli potrzebujesz dotacji Unijnej na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych lub w Twoim przedsiębiorstwie potrzebne są środki trwałe niezbędne do wdrożenia nowej technologii dotacja Unijna na wdrożenie innowacji będzie idealna! Dofinansowaniu, również podlegają szkolenia wiedzy technicznej, które umożliwią Ci wdrażanie nowych lub ulepszonych towarów/procesów/usług.

Rodzaj i poziom dofinansowania Unijnego :

 • Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego.
 • Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.
 • Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki przy udziale własnym kredytobiorcy min. 0%.
 • Nie musisz zastawiać swojego majątku na rzecz banku. (Brak zabezpieczenia twardego)
 • Do 70% dofinansowania inwestycji! 

Kwota maksymalna dotacji Unijnej:

Brak kwoty maksymalnej w dotacji Unijnej.

Kto może starać się o dofinansowanie/ dotacje Unijne?

 • Firmy spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.
 • Podmioty gospodarcze z Całej Polski!

Na co można przeznaczyć dotację Unijną?

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem, że nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.
 •  zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1.
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1.
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.
 • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany dotacją Unijną skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły dotacji, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami.

 

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816  KONTAKT >>>

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights