ROZWIĄZANIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W OBSZARZE US

2020-04-02 17:36:58 ROZWIĄZANIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W OBSZARZE US

1 kwietnia br. weszły regulacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej w związku z łagodzeniem skutków gospodarczych epidemii koronawirusa w Polsce. Publikujemy informacje na temat wsparcia, jakie można uzyskać z US.

Tarcza Antykryzysowa ma za zadanie pomóc w zmniejszeniu obciążeń i zachowanie płynności finansowej oraz ochronić zatrudnienie w firmach. 

 

ROZWIĄZANIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W OBSZARZE PODATKOWYM

Wydłużenie do 31 maja 2020 r. terminu na złożenie rocznego zeznania PIT.

Odroczenie płatności z tytułu PIT, CIT, VAT bez opłaty prolongacyjnej.

 

Przedsiębiorcy, którzy w  czasie epidemii COVID-19 będą mieli problem z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych, będą mogli skorzystać z przewidzianych w Ordynacji podatkowej ulg (art. 67a Ordynacji podatkowej) i złożyć wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązań podatkowych/odsetek.

Ustawa znosi obowiązek uiszczenia opłaty prolongacyjnej dla wniosków złożonych przez podatników w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

  1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Podatnicy będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę w maksymalnej wysokości 5 mln zł. Nadwyżka nieodliczonej straty za 2020 r. będzie mogła być przez podatników odliczona w kolejnych latach na zasadach ogólnych.

  1. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych* zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Mali podatnicy  (czyli podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży- wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług- nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro), rozliczający podatek na zasadach ogólnych lub liniowo, będą mogli zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres marzec–grudzień 2020 r. i obliczyć zaliczki miesięczne od bieżących dochodów, jeżeli poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CO-VID-19.

W aktualnie obowiązującym stanie prawym podatnicy nie muszą z wyprzedzeniem informować naczelnika urzędu skarbowego o sposobie obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. O wyborze sposobu wpłacania podatnicy informują dopiero w zeznaniu rocznym, składanym po zakończeniu roku podatkowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pole w informacjach dodatkowych formularza (część C w PIT-36 lub 36-L).

*Uproszczone zaliczki na PIT uiszcza się co miesiąc (do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) w jednakowej kwocie, która nie zależy od przychodów i kosztów zarejestrowanych w danym okresie. Przy wyznaczaniu wysokości wpłaty należy wziąć pod uwagę dochód z działalności wykazany w zeznaniu złożonym w jednym z dwóch poprzednich latach podatkowych ((w 2020 r. – w zeznaniu za 2018 r. lub 2017 r.). W pierwszej kolejności zaliczki oblicza się na podstawie deklaracji złożonej w poprzednim roku podatkowym. Jeśli wówczas nie osiągnięto dochodu podlegającego opodatkowaniu należy odnieść się do zeznania podatkowego sprzed dwóch lat, a jeżeli wtedy również nie spełniono tego warunku podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z tego sposobu obliczania zaliczek.

Sposób obliczenia uproszczonej zaliczki:

– od dochodu oblicza się podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej lub stawki 19% (w zależności od tego, jaka forma rozliczeń na dany rok obowiązuje podatnika),

– tak obliczony podatek dzieli się przez 12 i zaokrągla do pełnych złotych.

Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w ww. sposób, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika.

  1. Korzyści dla pomagających w walce z epidemią

Podatnicy podatku PIT (również Ci, który wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym) jak i CIT, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. przekażą darowizny (pieniężne lub rzeczowe) na rzecz przeciwdziałania COVID-19, będą mogli odliczyć te darowizny od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek.
Dla skorzystania z odliczenia istotne jest na rzecz jakiego podmiotu darowizna zostanie dokonana. Zgodnie z Ustawą COVID-19 z prawa do odliczenia skorzystają Ci podatnicy, którzy dokonali darowizny na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanym do wykazu, o którym mowa wart.7 ustawy oCOVID-19, Agencji Rezerw  Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
Jednocześnie Ustawa COVID-19 uzależnia wysokość odliczenia od terminu, w którym darowizna zostanie przekazana. 
Odliczeniu nie będą podlegały darowizny, które uprzednio zostaną zaliczone przez podatników do kosztów uzyskania przychodów. Należy pamiętać, że, aby skorzystać z prawa do odliczenia, darowiznę należy odpowiednio udokumentować.

Źródło gov.pl

Pozostałe aktualności

2022-06-30 13:15:07 Zalety współpracy z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Fintaxis Finanse jest liderem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań finansowych. W swoim zespole mieści wykwalifikowanych Ekspertów ds. Pożyczek Unijnych, Pożyczek Płynnościowych, Pożyczek Biznesowych, Kredytów Hipotecznych oraz Ubezpieczeń.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 09:23:46 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska.

W lipcu br. rusza nowy nabór wniosków na unijne pożyczki rozwojowe na województwo dolnośląskie. Środki mają stałe preferencyjne oprocentowanie i będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne w tym zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę oraz zakup nieruchomości komercyjnych.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 08:17:57 Miliardy na rozwój dla przedsiębiorców. Projekt KPO.

Pieniądze z KPO (Krajowy Plan Odbudowy) pomogą Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki tym środkom zrealizowane będą nowe inwestycje, przyśpieszy wzrost gospodarczy oraz zwiększone zostanie zatrudnienie. Dla przedsiębiorców przeznaczone będą środki jakich dawno nie było.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-29 11:11:45 6 kroków do uzyskania kredytu hipotecznego z Fintaxis Finanse.

Otrzymanie kredytu hipotecznego nie musi być trudne. Z Ekspertami Fintaxis Finanse wystarczy kilka kroków. Umów się z nami i sprawdź najlepsze oferty. Pomożemy Ci szybko uzyskać finansowanie na zakup wybranej nieruchomości.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu