ROZWIĄZANIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W OBSZARZE US

2020-04-02 17:36:58 ROZWIĄZANIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W OBSZARZE US

1 kwietnia br. weszły regulacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej w związku z łagodzeniem skutków gospodarczych epidemii koronawirusa w Polsce. Publikujemy informacje na temat wsparcia, jakie można uzyskać z US.

Tarcza Antykryzysowa ma za zadanie pomóc w zmniejszeniu obciążeń i zachowanie płynności finansowej oraz ochronić zatrudnienie w firmach. 

 

ROZWIĄZANIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W OBSZARZE PODATKOWYM

Wydłużenie do 31 maja 2020 r. terminu na złożenie rocznego zeznania PIT.

Odroczenie płatności z tytułu PIT, CIT, VAT bez opłaty prolongacyjnej.

 

Przedsiębiorcy, którzy w  czasie epidemii COVID-19 będą mieli problem z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych, będą mogli skorzystać z przewidzianych w Ordynacji podatkowej ulg (art. 67a Ordynacji podatkowej) i złożyć wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązań podatkowych/odsetek.

Ustawa znosi obowiązek uiszczenia opłaty prolongacyjnej dla wniosków złożonych przez podatników w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

  1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Podatnicy będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę w maksymalnej wysokości 5 mln zł. Nadwyżka nieodliczonej straty za 2020 r. będzie mogła być przez podatników odliczona w kolejnych latach na zasadach ogólnych.

  1. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych* zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Mali podatnicy  (czyli podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży- wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług- nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro), rozliczający podatek na zasadach ogólnych lub liniowo, będą mogli zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres marzec–grudzień 2020 r. i obliczyć zaliczki miesięczne od bieżących dochodów, jeżeli poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CO-VID-19.

W aktualnie obowiązującym stanie prawym podatnicy nie muszą z wyprzedzeniem informować naczelnika urzędu skarbowego o sposobie obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. O wyborze sposobu wpłacania podatnicy informują dopiero w zeznaniu rocznym, składanym po zakończeniu roku podatkowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pole w informacjach dodatkowych formularza (część C w PIT-36 lub 36-L).

*Uproszczone zaliczki na PIT uiszcza się co miesiąc (do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) w jednakowej kwocie, która nie zależy od przychodów i kosztów zarejestrowanych w danym okresie. Przy wyznaczaniu wysokości wpłaty należy wziąć pod uwagę dochód z działalności wykazany w zeznaniu złożonym w jednym z dwóch poprzednich latach podatkowych ((w 2020 r. – w zeznaniu za 2018 r. lub 2017 r.). W pierwszej kolejności zaliczki oblicza się na podstawie deklaracji złożonej w poprzednim roku podatkowym. Jeśli wówczas nie osiągnięto dochodu podlegającego opodatkowaniu należy odnieść się do zeznania podatkowego sprzed dwóch lat, a jeżeli wtedy również nie spełniono tego warunku podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z tego sposobu obliczania zaliczek.

Sposób obliczenia uproszczonej zaliczki:

– od dochodu oblicza się podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej lub stawki 19% (w zależności od tego, jaka forma rozliczeń na dany rok obowiązuje podatnika),

– tak obliczony podatek dzieli się przez 12 i zaokrągla do pełnych złotych.

Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w ww. sposób, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika.

  1. Korzyści dla pomagających w walce z epidemią

Podatnicy podatku PIT (również Ci, który wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym) jak i CIT, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. przekażą darowizny (pieniężne lub rzeczowe) na rzecz przeciwdziałania COVID-19, będą mogli odliczyć te darowizny od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek.
Dla skorzystania z odliczenia istotne jest na rzecz jakiego podmiotu darowizna zostanie dokonana. Zgodnie z Ustawą COVID-19 z prawa do odliczenia skorzystają Ci podatnicy, którzy dokonali darowizny na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanym do wykazu, o którym mowa wart.7 ustawy oCOVID-19, Agencji Rezerw  Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
Jednocześnie Ustawa COVID-19 uzależnia wysokość odliczenia od terminu, w którym darowizna zostanie przekazana. 
Odliczeniu nie będą podlegały darowizny, które uprzednio zostaną zaliczone przez podatników do kosztów uzyskania przychodów. Należy pamiętać, że, aby skorzystać z prawa do odliczenia, darowiznę należy odpowiednio udokumentować.

Źródło gov.pl

Pozostałe aktualności

2023-11-23 12:26:03 Dotacja HoReCa dla przedsiębiorców: nowe nabory!

Wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Obejmuje to hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne. Nabór wniosków planowany jest na pierwszy kwartał 2024 roku, a szacuje się, że korzyścią z tego dofinansowania będzie mogło cieszyć się około 3800 firm z całej Polski.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-10-26 08:50:10 Obniżenie Podatków z ulgą podatkową dla przedsiębiorców.

Optymalizacja Podatkowa na Koniec Roku: Odkryj Tajemnice Ulgi i Zmniejsz zobowiązania podatkowe. Czas działa na Twoją korzyść! Odkryj, jakie ulgi podatkowe mogą pomóc Ci obniżyć podatki na koniec roku. Poznaj nasze wskazówki i optymalizuj swoje finanse już teraz!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-10-11 09:43:02 Ulga podatkowa na nowe inwestycje w Polsce.

Dla przedsiębiorców w Polsce, ulga podatkowa na inwestycje w ramach programu „Polska Strefa Inwestycji” stanowi doskonałą okazję do rozwoju swojego biznesu. W poniższym praktycznym przewodniku przedstawiamy kroki, które pomogą Ci zdobyć ulgę podatkową na nową inwestycję.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-10-10 13:06:26 Ulga na prototypy - Wsparcie Innowacyjnych Projektów!

Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z próbną produkcją nowego lub ulepszonego produktu oraz wprowadzeniem tego produktu na rynek. Dzięki tej preferencji podatkowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi, aby zrekompensować koszty związane z innowacyjnymi projektami i wprowadzeniem ich do praktyki.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights