Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska. Oproc. stałe 2,85%!

2023-05-30 08:29:27 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska. Oproc. stałe 2,85%!

Pożyczka Unijna (rozwojowa) na rozwój przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. Pożyczka posiada niskie oprocentowanie i można sfinansować np. zakup środków trwałych, przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP), przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do

Kwota pożyczki Unijnej:

 • do 1.000.000 zł,
 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT.

Okres spłaty pożyczki Unijnej:

 • do 7 lat!

Dla kogo unijna pożyczka rozwojowa?

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział oraz prowadzące działalność i planujące inwestycje w woj. dolnośląskim.
 • Firmy w fazie START-UP posiadające siedzibę lub oddział oraz prowadzące działalność i planujące inwestycje w woj. dolnośląskim.

Oprocentowanie pożyczki rozwojowej:

 •  stałe w okresie spłaty pożyczki 2,85% w skali roku!

Wkład własny w pożyczce Unijnej:

 • Wkład własny w pożyczce Unijnej nie jest wymagany! 

Okres karencji pożyczki rozwojowej:

 • do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Dzięki pożyczce Unijnej będą finansowane przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie celem inwestycji będzie zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach lub realizacja przedsięwzięć rozwojowych i inwestycji przedsiębiorstw, przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności

Przeznaczenie pożyczki rozwojowej dla Dolnego Śląska:

 • przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 • przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Będą finansowane inwestycje związane m.in. z:

 • wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu firmy.

Finansowanie można łączyć z finansowaniem z innego instrumentu finansowego lub z dotacji w ramach tego samego wydatku ponoszonego przez Przedsiębiorcę, pod warunkiem, że suma wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady unijne dotyczące pomocy państwa.

Pożyczka dedykowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty dla rynku. Produktów oferujących funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produktów wykorzystujących technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie. Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi).

Finansowane z pożyczki Unijnej będą inwestycje takie jak:

 • wprowadzenie przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwój/ rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycja w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Jeden Przedsiębiorca może ubiegać się o więcej niż jedną Pożyczkę, przy czym łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 mln zł, a w przypadku udzielenia więcej niż jednej Pożyczki, każda z nich musi być przeznaczona na inny cel.

Masz pytania związane z pożyczką unijną? Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Doradcy z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Pozostałe aktualności

2023-07-24 10:54:14 Finansowanie dla spółek z decyzją w 15 minut!

Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub rozliczasz się na pełnej księgowości, możesz uzyskać finansowanie na cel bieżącej działalności, rozwój firmy lub na różnego rodzaju inwestycje!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-07-06 13:48:19 Pożyczki Unijne - rok 2023!

Pożyczki unijne są udzielane na preferencyjnych warunkach, z niższymi odsetkami i dłuższym okresem spłaty niż tradycyjne kredyty komercyjne. Ich głównym celem jest mobilizowanie środków na rzecz osiągnięcia politycznych priorytetów UE, takich jak zrównoważony rozwój, konkurencyjność gospodarcza, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska czy inwestycje w infrastrukturę.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-07-06 11:24:55 Dotacje Unijne - nabory na 2 połowę roku 2023!

Dotacje Unijne to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana dla firm lub podmiotów na realizację ich inwestycji. Dotacje mają charakter uznaniowy. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie do inwestycji musi spełniać warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Nasze biuro pomaga Klientom w planowaniu i pozyskaniu środków z funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-05-25 11:50:28 Nieotrzymanie kredytu, a zwrot wpłaconego zadatku.

Nieuzyskanie kredytu przez kupującego, czy zadatek powinien zostać zwrócony? Zadatek jest wpłacany przez nabywcę nieruchomości zgodnie z zawartą umową przedwstępną. Kiedy kupujący może liczyć na zwrot a kiedy nie?

Odpowiedź może Cię zaskoczyć!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights