Pożyczka na START- Oproc. stałe od 0,68%!

2023-04-25 09:06:57 Pożyczka na START- Oproc. stałe od 0,68%!

Pożyczka Unijna – NOWY NABÓR! Finansowanie nawet 130 000 złotych z oprocentowaniem stałym od 0,68% w skali roku mogą uzyskać osoby bezrobotne, studenci, absolwenci oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Oferta pożyczki dostępna dla wybranych województw.

Kwota pożyczki na start:

 • Do 134 669,80 złotych,
 • do 100% wartości inwestycji.

Oprocentowanie pożyczki na start:

 • Stałe od 0,68% w skali roku. 

Okres spłaty pożyczki na start:

 • Do 84 miesięcy (7 lat).

Karencja w spłacie rat kapitałowych:

 • Do 12 miesięcy.

Zabezpieczenie pożyczki na start:

 • Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy,
 • poręczenie wekselowe.

 

Wybrane województwa: 

 • DOLNOŚLĄSKIE,
 • LUBUSKIE,
 • WIELKOPOLSKIE,
 • POMORSKIE,
 • KUJAWSKO-POMORSKIE,
 • ZACHODNIOPOMORSKIE.

Przeznaczenie pożyczki na start:

 • Zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • zakup towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
 • szkolenia, kursy,
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu),
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów,
 • wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.

W ramach pożyczki nie można finansować:

 • Prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,
 • prowadzenia działalności w branży erotycznej,
 • zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa,
 • przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu,
 • kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.

Warunki pożyczki na start:

 • Pożyczkobiorca nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności,
 • jeśli osoba starająca się o pożyczkę nie jest studentem lub absolwentem to musi być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • osoba zainteresowana w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej,
 • osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może przekroczyć wieku emerytalnego.

Kto może uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowisk pracy?:

 • podmioty, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczne szkoły oraz osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni,
 • żłobki lub kluby dziecięce tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne.

Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić:

 • osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez PUP,
 • opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego  wymiaru czasu),
 • poszukującego pracy absolwenta.

Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę. Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów udzielane będą:

 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
 • niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom,
 • producentom rolnym.

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów lub poszukujących pracy absolwentów udzielane będą:

 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych,
 • żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.

 

Masz pytania związane z pożyczką? Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Doradcy z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Pozostałe aktualności

2024-05-01 09:04:31 Wschodnia Polska: Pożyczka na rozwój HoReCa i turystyki do 1 MLN zł - Oproc. od 1%!

Przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i pokrewnych branż mogą teraz skorzystać z atrakcyjnej formy wsparcia finansowego, która ułatwi rozwój ich działalności. Pożyczka na rozwój turystyki oferuje korzystne parametry, co czyni ją atrakcyjną opcją dla firm poszukujących funduszy na inwestycje.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-26 07:52:08 Pożyczki Unijne - rok 2024!

Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu w różnych regionach Polski! Od Pożyczek Obrotowych z konkurencyjnym oprocentowaniem w Dolnośląskim i Śląskim, po wsparcie inwestycyjne w Mazowieckim i Łódzkim. Znajdź idealną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i zainwestuj w swój sukces już dziś!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-22 10:33:06 Inwestycje w grunty na Mazurach!

Z przyjemnością informujemy o najnowszej inwestycji, która zachwyci każdego miłośnika spokoju i piękna natury. Działki w Atrakcyjnej Cenie | Piękne Położenie | Dogodna Komunikacja.

Zapraszamy do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą inwestycyjną na malowniczym Pojezierzu Mazurskim!

Od 1 maja do 5 maja 2024 roku dni otwarte oraz dni prezentacji działek!

Sprawdź szczegóły!

 

Czytaj więcej →
2024-04-17 09:41:40 Rusza nowy program: Kredyt Hipoteczny #NASTART!

To już oficjalne: Rusza nowy rządowy program Kredyt #NASTART! Program przewiduje dopłaty do kredytu hipotecznego na zakup lub budowę nieruchomości dla gospodarstw domowych w tym singli. Startuje program Mieszkanie na Start – klucz do Twojego wymarzonego lokum.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights