Nowa tarcza antykryzysowa - złóż wniosek

2021-05-12 07:14:52 Nowa tarcza antykryzysowa - złóż wniosek

Od 4 maja 2021 r. przedsiębiorcy z wybranych branż ponownie mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Najnowsze zwolnienie obejmuje dwa miesiące: marzec i kwiecień.

Dla kogo jest zwolnienie ze składek ZUS?

Nowe regulacje wprowadziły zwolnienie z opłacania składek do ZUS na dwa kolejne miesiące, tj. marzec i kwiecień 2020 r. w efekcie przedsiębiorcy z wybranych branż mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za:

  • styczeń 2021 r. albo
  • grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., albo
  • luty 2021 r., albo
  • marzec i kwiecień 2021 r., albo
  • kwiecień 2021 r.

Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek może skorzystać przedsiębiorca, którego na dzień 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD 2007 był oznaczony kodem:

49.32.Z – działalność taksówek osobowych,

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

51.10.Z – transport lotniczy pasażerski,

52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z – działalność fotograficzna,

77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A – działalność agentów turystycznych,

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A – nauka języków obcych,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D – działalność paramedyczna,

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z – działalność muzeów,

93.11.Z – działalność obiektów sportowych,

93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A, 93.29.B,

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Z kolei ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek kwiecień 2021 r. może skorzystać przedsiębiorca, którego na dzień 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD 2007 był oznaczony kodem:

47.41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.43.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.51.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.53.Z – sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.59.Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,

96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jak skorzystać ze zwolnienie?

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zwolnienie z opłacenia składek musi:

  • prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym wyżej kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r.,
  • wykazać 40 proc. spadek przychodów uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym składa wniosek, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  • być zgłoszonym jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
  • przekazać do 30 czerwca 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występuje o zwolnienie z opłacania składek, chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS do 30 czerwca 2021 r.

Copyright © Fintaxis Finanse

Pozostałe aktualności

2022-06-30 13:15:07 Zalety współpracy z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Fintaxis Finanse jest liderem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań finansowych. W swoim zespole mieści wykwalifikowanych Ekspertów ds. Pożyczek Unijnych, Pożyczek Płynnościowych, Pożyczek Biznesowych, Kredytów Hipotecznych oraz Ubezpieczeń.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 09:23:46 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska.

W lipcu br. rusza nowy nabór wniosków na unijne pożyczki rozwojowe na województwo dolnośląskie. Środki mają stałe preferencyjne oprocentowanie i będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne w tym zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę oraz zakup nieruchomości komercyjnych.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 08:17:57 Miliardy na rozwój dla przedsiębiorców. Projekt KPO.

Pieniądze z KPO (Krajowy Plan Odbudowy) pomogą Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki tym środkom zrealizowane będą nowe inwestycje, przyśpieszy wzrost gospodarczy oraz zwiększone zostanie zatrudnienie. Dla przedsiębiorców przeznaczone będą środki jakich dawno nie było.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-29 11:11:45 6 kroków do uzyskania kredytu hipotecznego z Fintaxis Finanse.

Otrzymanie kredytu hipotecznego nie musi być trudne. Z Ekspertami Fintaxis Finanse wystarczy kilka kroków. Umów się z nami i sprawdź najlepsze oferty. Pomożemy Ci szybko uzyskać finansowanie na zakup wybranej nieruchomości.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu