Najważniejsze zmiany podatkowe w 2019 roku.

2019-01-28 12:29:27 Najważniejsze zmiany podatkowe w 2019 roku.

Od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące już znanych nam podatków. Na zasobność portfeli wpłynie m. in. też nowa opłata – exit tax. Przedsiębiorcy będą musieli przygotować się na wymianę kas fiskalnych, obowiązkowy split payment oraz nową strukturę JPK. Poniżej nasze biuro rachunkowe przygotowało najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone przez ministerstwo finansów.

Podatki dochodowe PIT i CIT

A. Samochody osobowe

B. Strata podatkowa

Możliwość jednorazowego odliczania straty podatkowej począwszy od strat wygenerowanych za 2019 r. do kwoty limitu 5.000.000 zł, dotychczas było max. 50% niezależnie od wysokości straty.

Podatek PIT

A. Podatek solidarnościowy – danina solidarnościowa

Nowy podatek dla podatników, którzy uzyskują dochód w wysokości powyżej 1 mln zł – stawka 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł.

B. EXIT TAX

Tzw. podatek od wyjścia, opłacany przez podatników, którzy zechcą przenieść aktywa/ rezydencję lub działalność firmy poza granice RP.

C. Wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci

Możliwość zaliczenia w koszty wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci przedsiębiorcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło.

Podatek CIT

A. Stawka podatku

Obniżenie stawki z 15 % do 9% dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, stawka dla pozostałych to 19%.

Podatek VAT

A. Ulga na złe długi

Skrócenie okresu ze 150 na 90 dni od upływu terminu płatności faktury, po upływie którego podatnik/dłużnik będzie zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego.

KADRY/ ZUS

A. Minimalne wynagrodzenie

Od 01.01.2019 r. kwota minimalnego wynagrodzenia to 2.250 zł i stawka minimalna za godzinę 14,70 zł.

B. Wynagrodzenie na rachunek bankowy

Wprowadzenie reguły wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika – dotychczas było do rąk pracownika. Pracodawca ma 21 dni na powiadomienie pracowników o obowiązku podania rachunku bankowego i otrzymania ewentualnego

wniosku o chęci dalszej wypłaty do rąk pracownika.

C. Mały ZUS

Przedsiębiorcy, którzy w roku 2018 r. prowadzili przez przynajmniej 60 dni działalność gospodarczą i których przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył 63.000 zł mają prawo do skorzystania z ulgi w postaci zapłaty niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Rozwiązanie dla przedsiębiorców niekorzystających z ulgi preferencyjnej ZUS.

D. E-akta

Wchodzą przepisy o tzw. e-aktach umożliwiające przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.

E. Termin przechowywania akt pracowniczych

Od nowego roku wchodzi możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat. Krótszy okres dotyczy zatrudnionych po 1stycznia 2019 r., w pozostałych przypadkach pracodawca ma wybór, z którego wariantu korzysta, pod warunkiem jednak złożenia odpowiedniej informacji do ZUS.

F. Szkolenia okresowe

Wprowadzenie rezygnacji ze szkoleń okresowych dla określonych grup pracowniczych – tzn., takich, dla których ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka, są to następujące branże produkcja odzieży, produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, transport lotniczy, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, działalność detektywistyczna i ochroniarska, działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne, edukacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Biuro Rachunkowe Fintaxis Finanse

Pozostałe aktualności

2022-01-19 10:08:08 Nowa pula pożyczek płynnościowych z oproc. 0,0%

Rusza nowa pula środków płynnościowych.

Oprocentowanie stałe w skali roku 0,0%

Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej →
2021-12-15 09:28:02 Planujesz kredyt hipoteczny? Przygotuj się!

Myślisz o kredycie hipotecznym?

Zaplanuj to!

Pomożemy Ci się przygotować.

Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej →
2021-11-30 10:41:34 Rusza nowa pula Pożyczki Płynnościowej 0,0%

Pożyczka Płynnościowa z oproc. 0,0%  znów dostępna na województwo dolnośląskie.

Ilość środków jest ograniczona.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2021-11-25 11:03:28 Black Week - sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy

Usługa wirtualnego biura za 1 zł.

Założenie spółki z o.o. z rabatem -50%.

U nas Black Friday zamienia się w Black Week.

Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu