Najważniejsze zmiany podatkowe w 2019 roku.

2019-01-28 12:29:27 Najważniejsze zmiany podatkowe w 2019 roku.

Od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące już znanych nam podatków. Na zasobność portfeli wpłynie m. in. też nowa opłata – exit tax. Przedsiębiorcy będą musieli przygotować się na wymianę kas fiskalnych, obowiązkowy split payment oraz nową strukturę JPK. Poniżej nasze biuro rachunkowe przygotowało najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone przez ministerstwo finansów.

Podatki dochodowe PIT i CIT

A. Samochody osobowe

B. Strata podatkowa

Możliwość jednorazowego odliczania straty podatkowej począwszy od strat wygenerowanych za 2019 r. do kwoty limitu 5.000.000 zł, dotychczas było max. 50% niezależnie od wysokości straty.

Podatek PIT

A. Podatek solidarnościowy – danina solidarnościowa

Nowy podatek dla podatników, którzy uzyskują dochód w wysokości powyżej 1 mln zł – stawka 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł.

B. EXIT TAX

Tzw. podatek od wyjścia, opłacany przez podatników, którzy zechcą przenieść aktywa/ rezydencję lub działalność firmy poza granice RP.

C. Wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci

Możliwość zaliczenia w koszty wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci przedsiębiorcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło.

Podatek CIT

A. Stawka podatku

Obniżenie stawki z 15 % do 9% dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, stawka dla pozostałych to 19%.

Podatek VAT

A. Ulga na złe długi

Skrócenie okresu ze 150 na 90 dni od upływu terminu płatności faktury, po upływie którego podatnik/dłużnik będzie zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego.

KADRY/ ZUS

A. Minimalne wynagrodzenie

Od 01.01.2019 r. kwota minimalnego wynagrodzenia to 2.250 zł i stawka minimalna za godzinę 14,70 zł.

B. Wynagrodzenie na rachunek bankowy

Wprowadzenie reguły wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika – dotychczas było do rąk pracownika. Pracodawca ma 21 dni na powiadomienie pracowników o obowiązku podania rachunku bankowego i otrzymania ewentualnego

wniosku o chęci dalszej wypłaty do rąk pracownika.

C. Mały ZUS

Przedsiębiorcy, którzy w roku 2018 r. prowadzili przez przynajmniej 60 dni działalność gospodarczą i których przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył 63.000 zł mają prawo do skorzystania z ulgi w postaci zapłaty niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Rozwiązanie dla przedsiębiorców niekorzystających z ulgi preferencyjnej ZUS.

D. E-akta

Wchodzą przepisy o tzw. e-aktach umożliwiające przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.

E. Termin przechowywania akt pracowniczych

Od nowego roku wchodzi możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat. Krótszy okres dotyczy zatrudnionych po 1stycznia 2019 r., w pozostałych przypadkach pracodawca ma wybór, z którego wariantu korzysta, pod warunkiem jednak złożenia odpowiedniej informacji do ZUS.

F. Szkolenia okresowe

Wprowadzenie rezygnacji ze szkoleń okresowych dla określonych grup pracowniczych – tzn., takich, dla których ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka, są to następujące branże produkcja odzieży, produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, transport lotniczy, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, działalność detektywistyczna i ochroniarska, działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne, edukacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Biuro Rachunkowe Fintaxis Finanse

Pozostałe aktualności

2022-06-30 13:15:07 Zalety współpracy z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Fintaxis Finanse jest liderem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań finansowych. W swoim zespole mieści wykwalifikowanych Ekspertów ds. Pożyczek Unijnych, Pożyczek Płynnościowych, Pożyczek Biznesowych, Kredytów Hipotecznych oraz Ubezpieczeń.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 09:23:46 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska.

W lipcu br. rusza nowy nabór wniosków na unijne pożyczki rozwojowe na województwo dolnośląskie. Środki mają stałe preferencyjne oprocentowanie i będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne w tym zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę oraz zakup nieruchomości komercyjnych.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 08:17:57 Miliardy na rozwój dla przedsiębiorców. Projekt KPO.

Pieniądze z KPO (Krajowy Plan Odbudowy) pomogą Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki tym środkom zrealizowane będą nowe inwestycje, przyśpieszy wzrost gospodarczy oraz zwiększone zostanie zatrudnienie. Dla przedsiębiorców przeznaczone będą środki jakich dawno nie było.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-29 11:11:45 6 kroków do uzyskania kredytu hipotecznego z Fintaxis Finanse.

Otrzymanie kredytu hipotecznego nie musi być trudne. Z Ekspertami Fintaxis Finanse wystarczy kilka kroków. Umów się z nami i sprawdź najlepsze oferty. Pomożemy Ci szybko uzyskać finansowanie na zakup wybranej nieruchomości.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu