Kredyt na pierwsze mieszkanie 2%- Jakie są haczyki w ustawie?

2023-02-07 11:21:23 Kredyt na pierwsze mieszkanie 2%- Jakie są haczyki w ustawie?

Kredyt na pierwsze mieszkanie z dopłatami od rządu oraz najkorzystniejsze warunki kredytowania brzmią świetnie! Na projekt ustawy czeka spora grupa zainteresowanych, jednak nie wszyscy będą mogli skorzystać z kredytu hipotecznego z taką pomocą. Czy w ustawie są jakieś szczegóły, o których warto wiedzieć? Czy można spodziewać się innych wytycznych niż są reklamowane?

Warunki skorzystania z kredytu hipotecznego na pierwsze mieszkanie z dopłatami:

 • Kredytobiorca nie może mieć ukończonych 45 lat,
 • Kredytobiorca nie może mieć prawa do nieruchomości – kredyt z dopłatą ma być przeznaczony na pierwsze mieszkanie,
 • W przypadku wspólkredytobiorców, osoba młodsza musi mieć mniej niż 45 lat.

NIE zawsze pierwsza nieruchomość będzie finansowana:

W nowym projekcie ustawy przewidziano pewien wyjątek od „zasady pierwszej nieruchomości”.

Jeśli osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy posiadają (samodzielnie lub łącznie) prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50% i nabyte w drodze dziedziczenia, a jednocześnie:

 • nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy
 • lub kredyt będzie przeznaczony na nabycie pozostałych udziałów,

to droga do dofinansowania pozostaje otwarta.

 

Drugi z wyjątków dotyczy nieruchomości wyłączonych z użytkowania w wyniku katastrofy budowlanej lub klęski żywiołowej. Tu prawo własności nie będzie przeszkodą we wnioskowaniu o kredyt z dopłatami.

Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny z dopłatami:

 • Nabyć prawo własności mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • Pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • Nabycie nieruchomości gruntowej lub wydatki związane z budową. Warto zwrócić uwagę, że jeśli staramy się o finansowanie wydatków związanych z budową, posiadana działka budowlana może być potraktowana jako wkład własny, nie może być ona jednak obciążona kredytem i to na niej musi zostać wzniesiona nieruchomość.

Dopłaty do kredytu będą limitowane:

Produkt hipoteczny jest reklamowany jako by był finansowany z dopłat przez pierwsze 10 lat kredytobrania. W rzeczywistości sposób działania dopłat jest bardziej skomplikowany.

Najistotniejszą sprawą jest to, ze zamiast 10 lat mamy „2 razy po 5 lat”.

Stopa oprocentowania wyznaczana będzie bowiem na 60 rat. Dopłata do miesięcznej raty wyliczana jest na podstawie średniego oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą z poprzedniego kwartału pomnożonego przez wskaźnik 0,9.

Zakłada się przy tym, że pozostałe 0,1 to obszar marży, czyli swobodnej konkurencji pomiędzy kredytodawcami. Od tego wskaźnika odejmuje się 2 i w ten sposób powstaje stawka wyliczana na potrzeby dopłaty do kredytu hipotecznego.

Po 5 latach spłat kalkulacja będzie przeprowadzana ponownie dla nowych stawek.

Dopłata może się okazać niższa niż zakłada ustawowy wzór:

W okresie trwania dopłat kredyt będzie spłacany obowiązkowo w formule raty malejącej, co oznacza, że opłata do raty będzie ograniczona do kwoty odpowiadającej części odsetkowej raty obliczonej zgodnie z oprocentowaniem kredytu.

Uwzględniając dopłaty, powinno to dać ratę poniżej „rynkowego” kredytu z ratą równą. Natomiast po zakończeniu dopłat, domyślną formułą staną się raty równe, chyba że kredytobiorca zdecyduje inaczej.

Czy można stracić dopłaty do kredytu hipotecznego?

Można spodziewać się, że spore kontrowersje wzbudzą projektowane przepisy dotyczące warunków, w których kredytobiorcy mogą stracić prawo do otrzymywania dopłat. 

Najbardziej kontrowersyjnym warunkiem jest fakt, że jeśli w terminie 12 miesięcy od nabycia nieruchomości lub prawa własności mieszkania lub domu z wykorzystaniem środków z kredytu hipotecznego z dopłatami, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu/ domu prowadzenie gospodarstwa domowego- dopłaty do rat wygasną z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata.

Co to oznacza? Dla kredytobiorców konieczność szybkiego wprowadzenia się do nieruchomości, niezależnie od stanu jej wykończenia.

Kiedy jeszcze można utracić dopłaty do kredytu na pierwsze mieszkanie?

 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców).
 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona.
 • W okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
 • W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabędzie inną nieruchomość (poza drogą dziedziczenia).
 • W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie nie są ostateczne. Można spodziewać się, że swoje uwagi zgłosi wiele ze stron zaproszonych do udziału w konsultacjach. Dokument ma zostać rozpatrzony przez Radę Ministrów w lutym.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozwiązania mogą wejść w życie w połowie 2023 r.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły kredytu, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816  

KONTAKT >>>

Pozostałe aktualności

2023-05-25 11:50:28 Nieotrzymanie kredytu, a zwrot wpłaconego zadatku.

Zadatek jest wpłacany przez nabywcę nieruchomości zgodnie z zawartą umową przedwstępną. Czy w razie nieuzyskania kredytu przez kupującego, zadatek powinien zostać zwrócony? Odpowiedź może Cię zaskoczyć!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-05-10 09:18:26 BEZZWROTNA dotacja na rozwój przedsiębiorstwa – Sprawiedliwa Transformacja.

Już niebawem ruszają pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Będzie można uzyskać środki w formie bezzwrotnej dotacji na realizacje inwestycji rozwojowych dla firm zlokalizowanych w wybranych regionach! Nawet do 85% dofinansowania Twojej inwestycji.

Sprawdź, czy w Twoim regionie jest dostępna bezzwrotna dotacja!

Czytaj więcej →
2023-04-28 09:37:26 Pożyczka do 1,5 MLN dla MAŁOPOLSKI - Oproc. 3,81%!

Prowadzisz firmę na terenie województwa Małopolskiego? JUŻ TERAZ masz okazję zdobyć pożyczkę w wysokości do 1,5 MLN złotych na rozbudowę lub rozwój swojej działalności gospodarczej! Oferta jest na niskooprocentowanych warunkach już od 3,81 % w skali roku!

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-04-25 09:06:57 Pożyczka na START- Oproc. stałe od 0,68%!

Poszukujesz pracy? Jesteś studentem, absolwentem lub osobą bezrobotną? Uzyskaj nawet 134 000 złotych na rozwój, założenie przedsiębiorstwa lub na tworzenie nowych miejsc pracy! 

Dla wybranych województw jest dostępna POŻYCZKA NA START z niskim stałym oprocentowaniem od 0,68% w skali roku!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu