Kompletowanie dokumentów do wniosku o Kredyt Hipoteczny

2016-10-25 10:30:19 Kompletowanie dokumentów do wniosku o Kredyt Hipoteczny

Starając się o kredyt hipoteczny dostaniemy check listę z wymaganymi dokumentami. W każdym banku wymagane informacje mogą się od siebie nieznacznie różnić. Wskazujemy standardowe niezbędne dokumenty, niezależnie od wybranego banku. Żeby nie zginąć w gąszczu dokumentów Doradca Hipoteczny z Fintaxis Finanse pomoże Ci poprawnie przygotować wniosek od kredyt hipoteczny.

Dokumenty, które musimy skompletować wraz z wnioskiem kredytowym możemy podzielić na cztery główne grupy:

 • Dokumenty osobowe,
 • Dokumenty dochodowe,
 • Dokumenty dotyczące innych zobowiązań kredytowych,
 • Dokumenty dotyczące nieruchomości.
 1. Dokumenty osobowe

Pierwszą standardową procedurą w banku jest zidentyfikowanie wszystkich współkredytobiorców. Do tego niezbędny będzie:

 • dowód osobisty kredytobiorcy i współkredytobiorcy
 • drugi dokument tożsamości ze zdjęciem typu paszport czy prawo jazdy,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim, w którym zawarto rozdzielność majątkową będą musiały przedstawić odpis aktu rozdzielności majątkowej
 • osoby, które są w separacji bądź po rozwodzie, niezbędne będzie przedłożenie orzeczenia sądu.
 1. Dokumenty dochodowe

W zależności od źródła dochodu, będziemy zobligowani do dostarczenia odpowiednich zaświadczeń potwierdzających wysokość naszego wynagrodzenia. Pracownicy na etacie będą musieli przedłożyć:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – formularz może dostarczyć Ci Doradca Hipoteczny (dokument ma ważność 30 dni od wystawienia, wypełnia go pracodawca),
 • wyciąg z rachunku bankowego wygenerowany w PDF z konta osobistego za okres od 3 sześciu do 12 miesięcy

  W zależności od banku mogą być dodatkowo wymagane:

 • deklaracja PIT-37 (razem z potwierdzeniem jego przyjęcia przez US lub dowodem nadania do US),
 • świadectwo pracy w przypadku zmiany pracy w ostatnim okresie,
 • umowę o pracę z obecnym pracodawcą w przypadku umowy na czas określony.

  Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą musiały przedstawić:

 • umowy zlecenie lub o dzieło za okres roku lub dwóch,
 • wyciąg z rachunku bankowego wygenerowany w PDF z konta osobistego za okres od 3 sześciu do 12 miesięcy
 • deklarację PIT za poprzedni rok (razem z potwierdzeniem jego przyjęcia przez US lub dowodem nadania do US),

 Dokumenty dla Przedsiębiorcy: 

 • wydruk z CEIDG
 • deklarację PIT-36 (lub PIT-36L) za ostatni rok (lub dwa), (razem z potwierdzeniem jego przyjęcia przez US lub dowodem nadania do US),
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US (oryginały), lub potwierdzenia opłacenia składek do ZUS lub podatku dochodowego do US za ostatnie 6 miesięcy
 • wydruk z KPIR (okres zależy od banku, zazwyczaj za każdy wymagany rok).
 1. Dokumenty dotyczące zobowiązań kredytowych

Jeśli posiadamy już jakieś zobowiązania kredytowe np. limit w koncie, kartę kredytową, kredyt gotówkowy itp., to bank również może – choć nie musi – zwrócić się z prośbą o dostarczenie dodatkowych zaświadczeń, takich jak zaświadczenie o obsłudze istniejącego kredytu. W przypadku gdy kredyt został niedawno spłacony i informacja o tym nie została jeszcze wprowadzona do systemu BIK – zaświadczenie o jego spłacie. Jeśli kredyt będzie przeznaczony na spłatę tych zobowiązań (kredyt konsolidacyjny, refinansowy), to dodatkowo będziemy musieli przedstawić:

 • umowy kredytowe,
 • zaświadczenie o aktualnym saldzie zadłużenia.
 1. Dokumenty dotyczące nieruchomości

Rodzaj wymaganych dokumentów dotyczących nieruchomości zależy od tego, czy kupujemy nieruchomość na rynku pierwotnym czy wtórnym oraz czy wnioskujemy o kredyt na budowę domu.  Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym:

 • aktualny odpis księgi wieczystej gruntu
 • umowa przedwstępna zakupu nieruchomości potwierdzona notarialnie (aby otrzymać wstępną decyzję wystarczy umowa rezerwacyjna)
 • prawomocne pozwolenie na budowę wydane na rzecz dewelopera
 • KRS dewelopera i pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę ze strony dewelopera
 • oświadczenie inwestora zastępczego (dewelopera) wydane na druku banku

 Zakup nieruchomości na rynku wtórnym:

 • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości
 • umowa przedwstępna zakupu nieruchomości
 • akt własności lub decyzja o przydziale mieszkania uzyskane od sprzedającego
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych

UWAGA!

Podpisując umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego zabezpieczasz się na wypadek niewywiązania się z niej przez sprzedającego. Budowa domu:

 • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • decyzja o warunkach zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego
 • prawomocne pozwolenie na budowę
 • projekt techniczny
 • dziennik budowy
 • kosztorys (na druku banku)

UWAGA, WAŻNE!

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa warto jest złożyć 3 wnioski do 3 różnych banków. Zabezpieczasz się wtedy przed ryzykiem straty czasu i brakiem pozytywnej decyzji kredytowej. Oczekiwanie na decyzję kredytową może wynosić od 1 do 5 tygodni w zależności od banku. Jeżeli wymagana będzie wycena nieruchomości, a składanych jest kilka wniosków do różnych banków, może ci się opłacać zamówić operatora u niezależnego rzeczoznawcy niż kilkukrotnie ponosić opłatę za oszacowanie wartości. Zdarzają się promocyjne oferty banków, w których nie ma opłat za wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę współpracującego z bankiem, jednak zazwyczaj bank pobiera około 200zł za wycenę. Trzeba mieć na uwadze, że każdy bank ma odmienną politykę udzielania kredytów. Dlatego też zawsze możemy być poproszeni o dostarczenie różnego rodzaju dodatkowych dokumentów. Warto jest wiedzieć, że informacje o złożonych wnioskach trafiają do BIK, jednak w rozsądnej liczbie nie pogarszają zdolności kredytowej. Jeśli co najmniej dwa banki pozytywnie ocenią złożony wniosek i podejmą decyzję o udzieleniu kredytu, to będziemy mogli wybrać ten, który oferuje bardziej atrakcyjne warunki. Pamiętaj, że oferty hipoteczne zmieniają się niemal z dnia na dzień. Dlatego też polecamy Ci fachową pomoc Doradcy Hipotecznego z Fintaxis Finanse w zakresie:

 • wyborze oferty i docelowego banku,
 • skompletowaniu dokumentów i złożeniu wniosku kredytowego,
 • uzyskaniu decyzji kredytowej,
 • uruchomieniu środków z przyznanego kredytu.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejszy kredyt spośród różnych ofert banków a także dopełnią wszelkich formalności.

TAGI: oświadczenie inwestora zastępczego, kredyt hipoteczny jakie dokumenty, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego, wniosek o kredyt hipoteczny, kredyt hipoteczny na dowód, wyciąg z konta do kredytu hipotecznego, bik wniosek do wydruku, dokumenty do kredytu hipotecznego, kredyt hipoteczny dokumenty, przygotowanie wniosków o kredyt, dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego, jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego

Pozostałe aktualności

2023-07-24 10:54:14 Finansowanie dla spółek z decyzją w 15 minut!

Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub rozliczasz się na pełnej księgowości, możesz uzyskać finansowanie na cel bieżącej działalności, rozwój firmy lub na różnego rodzaju inwestycje!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-07-06 13:48:19 Pożyczki Unijne - rok 2023!

Pożyczki unijne są udzielane na preferencyjnych warunkach, z niższymi odsetkami i dłuższym okresem spłaty niż tradycyjne kredyty komercyjne. Ich głównym celem jest mobilizowanie środków na rzecz osiągnięcia politycznych priorytetów UE, takich jak zrównoważony rozwój, konkurencyjność gospodarcza, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska czy inwestycje w infrastrukturę.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-07-06 11:24:55 Dotacje Unijne - nabory na 2 połowę roku 2023!

Dotacje Unijne to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana dla firm lub podmiotów na realizację ich inwestycji. Dotacje mają charakter uznaniowy. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie do inwestycji musi spełniać warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Nasze biuro pomaga Klientom w planowaniu i pozyskaniu środków z funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-05-30 08:29:27 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska. Oproc. stałe 2,85%!

Pożyczka Unijna dla dolnego śląska na rozwój przedsiębiorstw. Prowadzisz firmę na terenie Dolnego Śląska? Masz okazję skorzystać z pożyczki Unijnej z kwotą nawet do 1 MLN złotych na rozwój swojej działalności gospodarczej! Oprocentowanie pożyczki jest stałe 2,85% w skali roku.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights