JPK na żądanie. Nowe przepisy od 1 lipca 2018r.

2018-06-28 10:54:47 JPK na żądanie. Nowe przepisy od 1 lipca 2018r.

W ramach uszczelnienia systemu podatkowego resort finansów wprowadził Jednolity Plik Kontrolny – ustandaryzowany pod względem układu i formatu zbiór danych finansowych. Przekazywanie informacji w formie elektronicznej ma usprawnić i zwiększyć efektywność kontroli podatkowych. Ponadto, ujednolicenie podstawowych informacji zniweluje konieczność przeprowadzania audytów ze strony Urzędów Skarbowych. Jednolity Plik Kontrolny ma jednak służyć przede wszystkim wygodzie podatnika. Zbieranie i przekazywanie bądź udostępnianie informacji w formie elektronicznej ma być tańsze, mniej czasochłonne i wygodniejsze.

Jeszcze do niedawna obowiązek sporządzania JPK dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorstw.

Od 1 lipca 2018 roku obciążeni zostaną nim wszyscy podatnicy prowadzący księgowość w formie elektronicznej – mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Dane te winny być udostępnione na żądanie organów podatkowych zarówno w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego jak i tzn. czynności sprawdzających – informuje Dyrektor Finansowy biura rachunkowego Fintaxis Finanse.

 

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie obejmuje sześć struktur:

 • JPK_KR [Księgi rachunkowe]
 • JPK_WB [Wyciąg bankowy]
 • JPK_MAG [Magazyn]
 • JPK_FA [Faktury VAT]
 • JPK_PKPIR [Podatkowa księga przychodów i rozchodów]
 • JPK_EWP [Ewidencja przychodów]
 • JPK_VAT [Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT] – obowiązek comiesięcznego wysyłania.

Podatnik ma ściśle określony czas – nie mniej niż 3 dni „robocze” – na udostępnienie żądanych przez dany organ struktur JPK. Dokładny termin będzie określony w wezwaniu. W sytuacjach nadzwyczajnych np. przy dużej ilości wymaganych danych bądź w chwili nieobecności osoby odpowiedzialnej za sporządzanie JPK, podatnik może się zwrócić do organu podatkowego z prośbą o wydłużenie terminu. Dane te mogą zostać przekazane w dowolny, wygodny dla podatnika sposób:

 • na płycie CD/DVD, na karcie pamięci, na pendrive bądź na innym wybranym nośniku danych (z pominięciem poczty e-mail),
 • za pomocą strony Ministerstwa Finansów (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny bądź Profil Zaufany),
 • przy użyciu dowolnych środków komunikacji elektronicznej,
 • przy użyciu aplikacji Klient JPK 2.0 (darmowa) bądź aplikacje e-mikrofirma (darmowa) – tylko dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz tylko dla struktur: JPK_FA i JPK_VAT
 • za pomocą programów bądź aplikacji komercyjnych posiadających funkcję wysyłki plików JPK.

Nieprzekazanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organu podatkowego podlega odpowiednim konsekwencjom prawnym – w tym wypadku sankcjom karno-skarbowym. Zależnie od okoliczności, proceder ten może być traktowany jako wykroczenie bądź przestępstwo. Przestępstwo warunkowane jest wartością uszczuplenia wartości podatkowej (ponad 10.000 zł), a także kwestiami dodatkowymi jak motywami działania podatnika, stopniem szkodliwości społecznej, a także sposobem dokonania czynu.

Wykroczenie skarbowe karane jest grzywną (przedział kwotowy od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia). W bieżącym roku kształtuje się ona następująco:

 • od 210 zł do 4.200 zł (mandat)
 • od 210 zł do 21.000 zł (nakaz sądu)
 • od 210 zł do 42.000 (wyrok sądu).

Wysokość grzywny ustalana jest indywidualnie, w zależności od możliwości zarobkowych podatnika, a także jego sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Przestępstwo skarbowe karane jest grzywną (przedział kwotowy od 10 do 720 stawek dziennych). W bieżącym roku kształtuje się ona następująco:

 • od 700 zł do 5.600.000 zł (nakaz sądu)
 • od 700 zł do 20.160.000 (wyrok sądu).

Wysokość grzywny ustalana jest indywidualnie, w zależności od możliwości zarobkowych podatnika, a także jego sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Ponadto, jeżeli podatnik nie udostępni Jednolitego Pliku Kontrolnego w wyszczególnionym na wyzwanie terminie, może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2.800 zł. Kara ta może zostać nałożona zarówno na podatnika, jego pełnomocnika jak i osobę bądź biuro rachunkowe odpowiedzialne za prowadzenie lub przechowywanie ksiąg podatkowych czy związanych z nimi dokumentów.

Podatnik zobowiązany do wprowadzenia w swojej firmie standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego, zmuszony jest dopilnować zmian w oprogramowaniu finansowo-księgowym. Wykorzystywany przez firmę system musi posiadać możliwość sporządzenia elektronicznego dokumentu w ściśle określonym przez ustawodawcę standardzie. Chociaż zmiany te dokonywane są przez dostawcę oprogramowania, to podatnik musi upomnieć się o ich aktualizację.

Postać struktur logicznych w postaci elektronicznej składających się na Jednolity Plik Kontrolny jest ściśle określana przez ustawodawcę. Każda z siedmiu struktur składa się z trzech sekcji: nagłówkowej, merytorycznej oraz kontrolnej. Dane o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Fintaxis Finanse

Pozostałe aktualności

2022-01-19 10:08:08 Nowa pula pożyczek płynnościowych z oproc. 0,0%

Rusza nowa pula środków płynnościowych.

Oprocentowanie stałe w skali roku 0,0%

Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej →
2021-12-15 09:28:02 Planujesz kredyt hipoteczny? Przygotuj się!

Myślisz o kredycie hipotecznym?

Zaplanuj to!

Pomożemy Ci się przygotować.

Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej →
2021-11-30 10:41:34 Rusza nowa pula Pożyczki Płynnościowej 0,0%

Pożyczka Płynnościowa z oproc. 0,0%  znów dostępna na województwo dolnośląskie.

Ilość środków jest ograniczona.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2021-11-25 11:03:28 Black Week - sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy

Usługa wirtualnego biura za 1 zł.

Założenie spółki z o.o. z rabatem -50%.

U nas Black Friday zamienia się w Black Week.

Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu