Darowane środki trwałe w kosztach podatkowych

2018-10-27 14:49:00 Darowane środki trwałe w kosztach podatkowych

Składniki majątku trwałego firm podmiotów fizycznych mogą być nabywane odpłatnie bądź w formie darowizny – nie tylko od krewnych, ale również od osób całkowicie niespokrewnionych. Mimo iż opodatkowanie darowizn warunkowane jest przez odrębne przepisy, do tego jednego sposobu nabycia dodatkowych składników firmowego majątku – począwszy od maszyn i urządzeń, poprzez rzeczy ruchome, a skończywszy na nieruchomościach – stosowane są zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w skrócie: ustawy o pdof).

Wartość początkowa

Art. 22a ustawy o pdof traktuje, że dany składnik majątkowy zaliczany jest w poczet firmowych środków trwałych, z chwilą nabycia go przez podatnika. Jak tłumaczy księgowa z naszego biura rachunkowego, warto zauważyć, iż przepisy nie warunkują formy nabycia tj. nie mówią, iż musi być ono odpłatne. Składniki majątku trwałego mogą być zatem nabywane poprzez darowiznę. Kolejny art. – 22g ust. 1 pkt 3 – wskazuje, że za wartość początkową środka trwałego nabytego w darowiźnie (bądź w drodze spadku lub inny nieodpłatny sposób) przyjmuje się wartość rynkową z dnia nabycia. Wyjątek stanowi darowizna, której umowa określa niższą wartość składnika majątkowego.

Dostosowanie środków trwałych

Zasadnicza większość składników majątkowych przekazanych osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami, początkowo nie spełnia definicji „środka trwałego”. Wynika to z braku funkcjonalności danej rzeczy w zakresie prowadzonej przed jednostkę działalności gospodarczej. Wprowadzenie składnika do środków trwałych jest możliwe dopiero po uprzednim ich dostosowaniu. Proces ten wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. W przypadku konieczności dostosowania darowanego środka trwałego do firmowych potrzeb, jego wartość początkowa powiększana jest o udokumentowane w tym celu nakłady poniesione przez podatnika. Nakłady te, w formie odpisów amortyzacyjnych o tak ustalonej wartości początkowej, obciążają firmowe koszty podatkowe w czasie.

Amortyzacja, a koszty

Wraz z początkiem bieżącego roku, prawodawca ograniczył możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych od wartości składników otrzymanych nieodpłatnie (darowizna/spadek) do kosztów podatkowych. Nowelizacja Ustaw o podatku dochodowym z 19 lipca 2018 roku nieco łagodzi aktualną podstawę prawną, znosząc ograniczenia amortyzacyjne dla składników majątkowych otrzymanych na mocy nieodpłatnej darowizny, które wcześniej były przez darczyńcę amortyzowane. Nowelizacja wprowadziła nowy sposób rozliczania wyżej opisanych składników, sprowadzający się do kontynuacji przyjętego przez darczyńcę sposobu amortyzacji. Zmiany te odnoszą się do wszystkich dochodów uzyskanych w bieżącym roku (od 1 stycznia).

Odpłatne zbycie

Środek trwały otrzymany w nieodpłatnej darowiźnie może być przedmiotem sprzedaży jeszcze przed jego całkowitym zamortyzowaniem. Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof traktuje, iż przedsiębiorca ma prawo rozliczyć nieumorzoną wartość w firmowych kosztach podatkowych w dacie jego odpłatnego zbycia.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji  zapytaj o szczegóły naszego specjalisty  z biura księgowego we Wrocławiu przy ul. Szpaczej.

Fintaxis Finanse

Pozostałe aktualności

2020-09-10 08:39:14 Pożyczka rozwojowa już od 0,44% - zmalało oprocentowanie

Pożyczka rozwojowa UE już z oproc. od 0,44% w skali roku. Idealnie nadaje się pod inwestycje. Sprawdź, jaką ofertę dla Ciebie przygotowaliśmy.

Czytaj więcej →
2020-09-09 14:17:00 Pożyczki płynnościowe z oproc. 0,0%

Pożyczki płynnościowe z gwarantowanym oproc. 0,0% umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Czytaj więcej →
2020-09-08 10:50:48 Jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej?

Dowiedz się, jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.  Cyberprzemocy mówimy stanowcze NIE!

Czytaj więcej →
2020-08-20 09:23:05 Dostępne pożyczki z Programu JEREMIE

Jeśli zakładasz lub inwestujesz w rozwój swojej firmy, skorzystaj z możliwości Programu JEREMIE. Sprawdź, z jakich pożyczek unijnych możesz skorzystać w danym województwie.

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu