Darowane środki trwałe w kosztach podatkowych

2018-10-27 14:49:00 Darowane środki trwałe w kosztach podatkowych

Składniki majątku trwałego firm podmiotów fizycznych mogą być nabywane odpłatnie bądź w formie darowizny – nie tylko od krewnych, ale również od osób całkowicie niespokrewnionych. Mimo iż opodatkowanie darowizn warunkowane jest przez odrębne przepisy, do tego jednego sposobu nabycia dodatkowych składników firmowego majątku – począwszy od maszyn i urządzeń, poprzez rzeczy ruchome, a skończywszy na nieruchomościach – stosowane są zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w skrócie: ustawy o pdof).

Wartość początkowa

Art. 22a ustawy o pdof traktuje, że dany składnik majątkowy zaliczany jest w poczet firmowych środków trwałych, z chwilą nabycia go przez podatnika. Jak tłumaczy księgowa z naszego biura rachunkowego, warto zauważyć, iż przepisy nie warunkują formy nabycia tj. nie mówią, iż musi być ono odpłatne. Składniki majątku trwałego mogą być zatem nabywane poprzez darowiznę. Kolejny art. – 22g ust. 1 pkt 3 – wskazuje, że za wartość początkową środka trwałego nabytego w darowiźnie (bądź w drodze spadku lub inny nieodpłatny sposób) przyjmuje się wartość rynkową z dnia nabycia. Wyjątek stanowi darowizna, której umowa określa niższą wartość składnika majątkowego.

Dostosowanie środków trwałych

Zasadnicza większość składników majątkowych przekazanych osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami, początkowo nie spełnia definicji „środka trwałego”. Wynika to z braku funkcjonalności danej rzeczy w zakresie prowadzonej przed jednostkę działalności gospodarczej. Wprowadzenie składnika do środków trwałych jest możliwe dopiero po uprzednim ich dostosowaniu. Proces ten wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. W przypadku konieczności dostosowania darowanego środka trwałego do firmowych potrzeb, jego wartość początkowa powiększana jest o udokumentowane w tym celu nakłady poniesione przez podatnika. Nakłady te, w formie odpisów amortyzacyjnych o tak ustalonej wartości początkowej, obciążają firmowe koszty podatkowe w czasie.

Amortyzacja, a koszty

Wraz z początkiem bieżącego roku, prawodawca ograniczył możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych od wartości składników otrzymanych nieodpłatnie (darowizna/spadek) do kosztów podatkowych. Nowelizacja Ustaw o podatku dochodowym z 19 lipca 2018 roku nieco łagodzi aktualną podstawę prawną, znosząc ograniczenia amortyzacyjne dla składników majątkowych otrzymanych na mocy nieodpłatnej darowizny, które wcześniej były przez darczyńcę amortyzowane. Nowelizacja wprowadziła nowy sposób rozliczania wyżej opisanych składników, sprowadzający się do kontynuacji przyjętego przez darczyńcę sposobu amortyzacji. Zmiany te odnoszą się do wszystkich dochodów uzyskanych w bieżącym roku (od 1 stycznia).

Odpłatne zbycie

Środek trwały otrzymany w nieodpłatnej darowiźnie może być przedmiotem sprzedaży jeszcze przed jego całkowitym zamortyzowaniem. Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof traktuje, iż przedsiębiorca ma prawo rozliczyć nieumorzoną wartość w firmowych kosztach podatkowych w dacie jego odpłatnego zbycia.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji  zapytaj o szczegóły naszego specjalisty  z biura księgowego we Wrocławiu przy ul. Szpaczej.

Fintaxis Finanse

Pozostałe aktualności

2022-06-30 13:15:07 Zalety współpracy z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Fintaxis Finanse jest liderem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań finansowych. W swoim zespole mieści wykwalifikowanych Ekspertów ds. Pożyczek Unijnych, Pożyczek Płynnościowych, Pożyczek Biznesowych, Kredytów Hipotecznych oraz Ubezpieczeń.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 09:23:46 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska.

W lipcu br. rusza nowy nabór wniosków na unijne pożyczki rozwojowe na województwo dolnośląskie. Środki mają stałe preferencyjne oprocentowanie i będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne w tym zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę oraz zakup nieruchomości komercyjnych.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 08:17:57 Miliardy na rozwój dla przedsiębiorców. Projekt KPO.

Pieniądze z KPO (Krajowy Plan Odbudowy) pomogą Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki tym środkom zrealizowane będą nowe inwestycje, przyśpieszy wzrost gospodarczy oraz zwiększone zostanie zatrudnienie. Dla przedsiębiorców przeznaczone będą środki jakich dawno nie było.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-29 11:11:45 6 kroków do uzyskania kredytu hipotecznego z Fintaxis Finanse.

Otrzymanie kredytu hipotecznego nie musi być trudne. Z Ekspertami Fintaxis Finanse wystarczy kilka kroków. Umów się z nami i sprawdź najlepsze oferty. Pomożemy Ci szybko uzyskać finansowanie na zakup wybranej nieruchomości.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu