Zmiany dla kupujących nieruchomości od deweloperów. Szczegóły nowej ustawy deweloperskiej.

2022-05-26 12:16:01 Zmiany dla kupujących nieruchomości od deweloperów. Szczegóły nowej ustawy deweloperskiej.

 W najnowszej ustawie choć znalazły się zapisy, które mają za zadanie chronić nabywców, to według wielu ekspertów ze świata nieruchomości twierdzi, że przez duże obciążenia nałożone na deweloperów związane z dodatkowymi kosztami oraz ryzykiem, jakie poniosą na wskutek zmiany prawa- ceny mogą zdecydowanie ruszyć w górę.

Poniżej przedstawimy Państwu główne założenia nowej ustawy.

 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG)

Jest to fundusz, którego najważniejszym celem ma być ochrona środków wpłacanych przez nabywców, w razie upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. Składki na taki fundusz, będą odprowadzane przez deweloperów od każdej z wpłat nabywcy. Fundusze wpłacane na rachunek dewelopera, dzięki nowym zasadom będą lepiej chronione!

Wady lokalu.

W przypadku, gdy nabywca stwierdzi, że lokal posiada istotną wadę- przysługuje mu prawo odmowy odbioru mieszkania od dewelopera.

Wówczas deweloper może uznać wadę za słuszną lub odmówić jej uznania- w takim przypadku w ciągu 14 dni od podpisania protokołu, deweloper jest zobowiązany do przekazania nabywcy informacji na papierze lub  innym nośniku o uznaniu wad lub odmowie oraz przyczynach podjęcia takiej decyzji.

Kupujący będzie mógł odstąpić od umowy w przypadku uznania wady, a braku usunięcia jej we wskazanym terminie lub w sytuacji powtórnego odbioru i stwierdzenia przez rzeczoznawcy budowlanego o dalszym jej istnieniu.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Do lokalu mieszkaniowego lub domu już ukończonego i oddanego do użytku, deweloper będzie zobowiązany ponosić koszty i prowadzić mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zobowiązany będzie odprowadzać od wpłat nabywcy składki do DFG.

Przed dokonaniem wypłaty z mieszkaniowych rachunków powierniczych na rzecz dewelopera, bank będzie zobowiązany do weryfikacji czy deweloper nie zalega z podatkami i składkami na ZUS, czy uregulował wymagalne zobowiązania pieniężne wobec wykonawców i podwykonawców oraz czy dokonał wpłaty należnej składki na deweloperski fundusz gwarancyjny.

Zmiany w umowie rezerwacyjnej.

W nowej ustawie wprowadza się wymóg pisemnej formy do umowy rezerwacyjnej pod rygorem nieważności.

Rozwiązaniem istotnym dla nabywcy jest wprowadzenie maksymalnej wysokości opłaty rezerwacyjnej, która nie może przekraczać 1% ceny lokalu.

W razie, gdy dojdzie do zawarcia umowy deweloperskiej nowy projekt przewiduje zwroty opłat rezerwacyjnych oraz zaliczenia jej na poczet ceny lokalu.

Inne ważne zmiany w ustawie deweloperskiej.

Ważną nowością jest fakt, iż jeżeli umowa nie przewiduje kary umownej ani odsetek, deweloper ma obowiązek wypłacić nabywcy rekompensatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadań zawartych w umowie w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek ustawowych.

Kolejną istotną zmianą jest, także rozszerzenie informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Muszą znajdować się takie informacje jak zaplanowane inwestycje w promieniu 1 km od terenu nabywcy. Dodatkowo deweloper jest zobowiązany do podania terminu, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości.

 

Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Nasi doradcy udzielą Ci wszystkich potrzebnych informacji.

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16  ☎️ 

Pozostałe aktualności

2024-04-26 07:52:08 Pożyczki Unijne - rok 2024!

Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu w różnych regionach Polski! Od Pożyczek Obrotowych z konkurencyjnym oprocentowaniem w Dolnośląskim i Śląskim, po wsparcie inwestycyjne w Mazowieckim i Łódzkim. Znajdź idealną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i zainwestuj w swój sukces już dziś!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-22 10:33:06 Inwestycje w grunty na Mazurach!

Z przyjemnością informujemy o najnowszej inwestycji, która zachwyci każdego miłośnika spokoju i piękna natury. Działki w Atrakcyjnej Cenie | Piękne Położenie | Dogodna Komunikacja.

Zapraszamy do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą inwestycyjną na malowniczym Pojezierzu Mazurskim!

Od 1 maja do 5 maja 2024 roku dni otwarte oraz dni prezentacji działek!

Sprawdź szczegóły!

 

Czytaj więcej →
2024-04-17 09:41:40 Rusza nowy program: Kredyt Hipoteczny #NASTART!

To już oficjalne: Rusza nowy rządowy program Kredyt #NASTART! Program przewiduje dopłaty do kredytu hipotecznego na zakup lub budowę nieruchomości dla gospodarstw domowych w tym singli. Startuje program Mieszkanie na Start – klucz do Twojego wymarzonego lokum.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-04 14:41:43 Rusza Nabór wniosków: Dotacja HoReCa nabór od 6 maja 2024 r.!

Wsparcie dla MŚP z sektora HoReCa z dofinansowanie 90% do wartości inwestycji. Dotacje do 540 tys. zł są dostępne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Aplikować mogą przedsiębiorstwa, które doświadczyły spadku przychodów z powodu pandemii oraz planują rozszerzenie lub zmianę profilu działalności.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights