Zmiany dla kupujących nieruchomości od deweloperów. Szczegóły nowej ustawy deweloperskiej.

2022-05-26 12:16:01 Zmiany dla kupujących nieruchomości od deweloperów. Szczegóły nowej ustawy deweloperskiej.

 W najnowszej ustawie choć znalazły się zapisy, które mają za zadanie chronić nabywców, to według wielu ekspertów ze świata nieruchomości twierdzi, że przez duże obciążenia nałożone na deweloperów związane z dodatkowymi kosztami oraz ryzykiem, jakie poniosą na wskutek zmiany prawa- ceny mogą zdecydowanie ruszyć w górę.

Poniżej przedstawimy Państwu główne założenia nowej ustawy.

 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG)

Jest to fundusz, którego najważniejszym celem ma być ochrona środków wpłacanych przez nabywców, w razie upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. Składki na taki fundusz, będą odprowadzane przez deweloperów od każdej z wpłat nabywcy. Fundusze wpłacane na rachunek dewelopera, dzięki nowym zasadom będą lepiej chronione!

Wady lokalu.

W przypadku, gdy nabywca stwierdzi, że lokal posiada istotną wadę- przysługuje mu prawo odmowy odbioru mieszkania od dewelopera.

Wówczas deweloper może uznać wadę za słuszną lub odmówić jej uznania- w takim przypadku w ciągu 14 dni od podpisania protokołu, deweloper jest zobowiązany do przekazania nabywcy informacji na papierze lub  innym nośniku o uznaniu wad lub odmowie oraz przyczynach podjęcia takiej decyzji.

Kupujący będzie mógł odstąpić od umowy w przypadku uznania wady, a braku usunięcia jej we wskazanym terminie lub w sytuacji powtórnego odbioru i stwierdzenia przez rzeczoznawcy budowlanego o dalszym jej istnieniu.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Do lokalu mieszkaniowego lub domu już ukończonego i oddanego do użytku, deweloper będzie zobowiązany ponosić koszty i prowadzić mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zobowiązany będzie odprowadzać od wpłat nabywcy składki do DFG.

Przed dokonaniem wypłaty z mieszkaniowych rachunków powierniczych na rzecz dewelopera, bank będzie zobowiązany do weryfikacji czy deweloper nie zalega z podatkami i składkami na ZUS, czy uregulował wymagalne zobowiązania pieniężne wobec wykonawców i podwykonawców oraz czy dokonał wpłaty należnej składki na deweloperski fundusz gwarancyjny.

Zmiany w umowie rezerwacyjnej.

W nowej ustawie wprowadza się wymóg pisemnej formy do umowy rezerwacyjnej pod rygorem nieważności.

Rozwiązaniem istotnym dla nabywcy jest wprowadzenie maksymalnej wysokości opłaty rezerwacyjnej, która nie może przekraczać 1% ceny lokalu.

W razie, gdy dojdzie do zawarcia umowy deweloperskiej nowy projekt przewiduje zwroty opłat rezerwacyjnych oraz zaliczenia jej na poczet ceny lokalu.

Inne ważne zmiany w ustawie deweloperskiej.

Ważną nowością jest fakt, iż jeżeli umowa nie przewiduje kary umownej ani odsetek, deweloper ma obowiązek wypłacić nabywcy rekompensatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadań zawartych w umowie w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek ustawowych.

Kolejną istotną zmianą jest, także rozszerzenie informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Muszą znajdować się takie informacje jak zaplanowane inwestycje w promieniu 1 km od terenu nabywcy. Dodatkowo deweloper jest zobowiązany do podania terminu, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości.

 

Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Nasi doradcy udzielą Ci wszystkich potrzebnych informacji.

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16  ☎️ 

Pozostałe aktualności

2022-06-30 13:15:07 Zalety współpracy z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Fintaxis Finanse jest liderem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań finansowych. W swoim zespole mieści wykwalifikowanych Ekspertów ds. Pożyczek Unijnych, Pożyczek Płynnościowych, Pożyczek Biznesowych, Kredytów Hipotecznych oraz Ubezpieczeń.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 09:23:46 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska.

W lipcu br. rusza nowy nabór wniosków na unijne pożyczki rozwojowe na województwo dolnośląskie. Środki mają stałe preferencyjne oprocentowanie i będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne w tym zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę oraz zakup nieruchomości komercyjnych.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 08:17:57 Miliardy na rozwój dla przedsiębiorców. Projekt KPO.

Pieniądze z KPO (Krajowy Plan Odbudowy) pomogą Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki tym środkom zrealizowane będą nowe inwestycje, przyśpieszy wzrost gospodarczy oraz zwiększone zostanie zatrudnienie. Dla przedsiębiorców przeznaczone będą środki jakich dawno nie było.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-29 11:11:45 6 kroków do uzyskania kredytu hipotecznego z Fintaxis Finanse.

Otrzymanie kredytu hipotecznego nie musi być trudne. Z Ekspertami Fintaxis Finanse wystarczy kilka kroków. Umów się z nami i sprawdź najlepsze oferty. Pomożemy Ci szybko uzyskać finansowanie na zakup wybranej nieruchomości.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu