Zwrot VAT z krajów UE

Ze względu na częste zapytania Klientów, biuro rachunkowe Fintaxis Finanse uruchomiło usługę zwrotu podatku VAT z krajów Unii Europejskiej. Usługa nasza polega na przygotowaniu i przesłaniu wniosku do zagranicznego US w celu uzyskania zwrotu VAT zapłaconego w innym kraju UE.

Zwrot VAT dotyczy wydatków dokonywanych w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej w dowolnym kraju Unii Europejskiej.

Termin złożenia wniosku mija 30 września roku następującego, po roku, w którym dokonano zakupów. Wnioskować o zwrot możemy: raz w roku, raz na pół roku, raz na kwartał.

Kto może wystąpić o zwrot VAT

O zwrot może wnioskować każda firma  bez względu na branżę, w której działa.

Muszą być jednak spełnione poniższe warunki:

 • jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce,
 • dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce (lub stosuje proporcję w rozliczeniu VAT w Polsce),
 • nie posiada siedziby w kraju zwrotu,
 • nie posiada numeru NIP w kraju zwrotu – czyli nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w kraju zwrotu,
 • poniosła wydatki w innym kraju zwrotu – związane z działalnością gospodarczą.

Rodzaje towarów i usług podlegających odliczeniu VAT

Ubiegamy się o zwrot podatku VAT z  następujących towarów lub usług:

 • paliwo,
 • wynajem środków transportu,
 • opłaty drogowe,
 • zakwaterowanie,
 • usługi restauracyjne,
 • opłaty za wstęp na targi i wystawy,
 • wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne,
 • inny rodzaj nabytych towarów i usług

Istotne jest, że każdy z krajów członkowskich UE ma własne regulacje za co zwracany jest podatek VAT.

Wydatki muszą być udokumentowane fakturą VAT z pełnymi danymi polskiej firmy ( w tym numer VAT-UE).

W poszczególnych krajach możliwy jest zwrot VAT również na podstawie paragonów. Dotyczy to głównie zakupu paliwa, opłat drogowych, parkingów oraz zakupów dokonywanych na stacjach paliw.

Kraje z których uzyskamy zwrot VAT

Składamy wnioski o zwrot w następujących krajach UE:
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Niezbędne dokumenty

W celu wystąpienia o zwrot  podatku VAT zapłaconego w innym kraju  Unii Europejskiej za naszym pośrednictwem, niezbędne są :

 1. Dokumenty formalne firmy(scany) występującej o zwrot VAT:
  • Nip firmy,
  •  zaświadczenie Regon
  • zaświadczenie o nadaniu numeru VAT lub statusie czynnego podatnika VAT ( druk VAT5).
 2. Dane rachunku bankowego , na który dokonany ma być zwrot VAT:
  • pełna nazwa rachunku bankowego wraz z numerem IBAN oraz walutą w jakiej prowadzony jest rachunek oraz nr rachunku
  • rachunek bankowy musi być zgłoszony w urzędzie skarbowym.
 3. Ogólne informacje (wartości zbliżone, poglądowe) dotyczące:
  • kwoty zwrotu VAT,
  • nazwy państw zwrotu,
  • ilości faktur i paragonów,
  • przedmiocie zwrotu.

Powyższe dane będą podstawą do wyceny usługi polegającej na sporządzeniu wniosku o zwrot VAT.

Koszty usługi

Za usługę pobieramy opłatę za przygotowanie wniosku oraz procent od uzyskanego zwrotu. Opłata pobierana jest w dwóch etapach: 1-wsza z góry za wniosek, 2-ga wyrównanie do sawki % po uzyskaniu zwrotu VAT.

5% zwrotu, przy zwrotach na podstawie faktur,

 • nie mniej niż: 350,00 zł brutto (od 1 do 6 dokumentów)
 • 450,00 zł brutto (od 7 do 20 dokumentów),
 • 600,00 zł brutto (od 21 do 50 dokumentów)

10% zwrotu przy zwrotach na podstawie paragonów.

 • nie mniej niż: 350,00 zł brutto (od 1 do 6 dokumentów)
 • 450,00 zł brutto (od 7 do 20 dokumentów),
 • 600,00 zł brutto (od 21 do 50 dokumentów)

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu