Odpowiedzialność cywilna

Biuro rachunkowe Fintaxis Finanse dba o najwyższą jakość wykonywanych usług zgodnych z przepisami o rachunkowości poprzez starannie dobierany zespół specjalistów. Mimo tego biuro pragnie zapewnić Klientów korzystających lub chcących skorzystać z usług kadrowo-płacowych, księgowych lub podatkowych o bezpieczeństwie biura i zawsze ważnym obowiązkowym ubezpieczeniu OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r.. Reguluje to przepis art. 79 pkt 7 ustawy o rachunkowości.

Biuro rachunkowe Fintaxis Finanse posiada ważne ubezpieczenie OC na wszystkie możliwe zdarzenia. Ubezpieczenie dotyczy każdego zdarzenia z limitem wypłaty do 10 000 EUR.

Zakres ochrony dotyczy:

  • Obowiązkowej odpowiedzialności prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenia ksiąg podatkowych
  • Doradztwa podatkowego
  • Usługowego prowadzenia kadr i płac

 

Aktualna Polisa

  • Leadenhall Polska S.A.
  • Polisa nr: LHC2198454
  • Ważna do dnia 16.03.2020 r.
  • Obowiązkowa suma gwarancyjna: 10 000,00 EUR
  • Suma uzupełniająca: zwiększona do 50 000 PLN

 

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu