Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest najczęściej wybieraną opcją przez klientów. Przy tej formie umowy, przedmiot leasingu stanowi składnik majątku leasingodawcy, dlatego na nim spoczywa obowiązek opłaty amortyzacji. Raty leasingowe natomiast można w całości potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny razem z ratami leasingowymi. W przypadku zawarcia umowy  na pojazd okres leasingu wynosi minimum 2 lata. Czas trwania umowy może być dłuższy, gdy bierzemy w leasing maszyny czy urządzenia.

OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE:

  • szybki proces wydania decyzji leasingowej
  • analizę uproszczoną na podstawie tylko dokumentów rejestrowych firmy
  • możliwość ubiegania się o leasing także w procedurze standardowej, wtedy wymagamy dodatkowo dokumenty finansowe
  • przejrzyste warunki leasingu
  • możliwość wyboru waluty leasingu, wielkości pierwszej wpłaty, okresu trwania i rodzaju leasingu.

 

DOKUMENTY:

  • Wniosek leasingowy
  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS
  • Regon, Nip
  • Kopię dowodów osobistych

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejszy kredyt spośród różnych ofert banków a także dopełnią wszelkich formalności.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights