Kredyt obrotowy Wrocław – linia w rachunku firmowym

Kredyt obrotowy zwany też linią w koncie lub kredytem odnawialnym to rozwiązanie dla firm aktywnie działających na rynku. Stały dostęp do gotówki dla przedsiębiorców, umożliwia szukanie nowych inwestycji i okazji biznesowych każdego dnia. Linia w koncie jest kredytem o charakterze krótkoterminowym udostępnionym na wydzielonym rachunku kredytowym. Zazwyczaj linia debetowa przyznawana jest na 1 rok z możliwością przedłużenia, bądź podwyższenia kwoty limitu bez konieczności spłaty. Niektóre banki uruchamiają linię na okres nawet 25 lat z automatycznym odnowieniem bez konieczności co rocznego składania dokumentów do jej odnowienia. W przypadku tej formy kredytu obrotowego spłacamy tylko odsetki, a kapitał oddajemy na koniec umowy kredytowej, jeśli nie zdecydujemy się na jej przedłużenie.

Linia przeznaczona jest dla przedsiębiorców korzystających z każdej formy prowadzenia działalności, czyli osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz dla podmiotów typu: spółka jawna, spółka cywilna, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka akcyjna itp. Każdy wpływ na konto zmniejsza wysokość zadłużenie i zwiększa wielkość do pierwotnej kwoty, którą przedsiębiorca może gospodarować. Kwota kredytu ustalana jest indywidualnie i zależy od obrotów oraz wyników finansowych firmy. Od linii nie płaci się rat ale pobierane są odsetki od wykorzystanej kwoty, które zawsze ustalane są na ostatni dzień miesiąca.

Szczegóły kredytu w rachunku firmowym:

 • Kredyt na dowolny cel związany z bieżącą działalnością
 • Okres kredytowania – uruchamiany na minimum 1 rok z możliwością co rocznego odnowienia
 • Pod zabezpieczeniem hipotecznym w dowolnej kwocie w zależności od obrotów i przychodów rocznych
 • Kwota kredytu – do 500 tys. zł bez konieczności przedstawiania twardego zabezpieczenia
 • Możliwość wielokrotnej spłaty i ponownego uruchamiania w okresie kredytowania do wysokości ustalonego limitu
 • Elastyczna forma spłaty – każdy wpływ na rachunek bieżący zmniejsza wielkość zadłużenia, spłaty można dokonywać w dowolnym terminie i w dowolnej kwocie
 • Dostępny w PLN, USD, EUR, CHF lub GBP (zależny od waluty uzyskiwanych obrotów)
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej (marża + Wibor)
 • Opłata za odnowienie – zależny od oferty banku
 • Ubezpieczenie linii – nie wymagane
 • Minimum formalności 

Możesz ubiegać się o kredyt, jeżeli:

 • Prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce
 • Uzyskujesz obroty na rachunku bankowym w dowolnej walucie
 • Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą sp. cywilna lub jawną od minimum 6 miesięcy
 • Prowadzisz spółkę z o.o., spółkę k., spółkę akcyjną, spółkę partnerską od minimum 12 lub 24 m-cy
 • Nie posiadasz bieżących przeterminować zobowiązań wobec ZUS i US oraz banków
 • Nie widniejesz w bazie KRD
 • Jesteś w wieku od 18 do 80 lat

Niezbędne dokumenty do analizy i wniosku o kredyt:

 • Dokument tożsamości
 • Dokumenty rejestrowe firmy: CEIDG, KRS, Umowa spółki itp.
 • Dokumenty finansowe – zestawienie ryczałtu lub kpir lub bilans i rzis
 • Amortyzacja majątku trwałego za okres bieżący i rok poprzedni
 • Zeznanie podatkowe PIT za okres bieżący i rok poprzedni
 • Wyciągi bankowe za ostatnie 6 lub 12 m-cy
 • Wniosek kredytowy – przygotowywany przez naszego doradcę

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejszą ofertę cenową spośród banków a także dopełnią wszelkich formalności w celu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej wraz uruchomieniem linii w rachunku bieżącym.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu