Faktoring zagraniczny – eksportowy

Eksport towarów i usług daje przedsiębiorcom możliwość rozwoju, jednak równocześnie stanowi duże wyzwanie, ponieważ polskie firmy nierzadko mają trudności w weryfikowaniu zagranicznych  kontrahentów, a dyktowane przez nich długie terminy płatności utrudniają zachowanie płynności finansowej w firmie. Faktoring eksportowy jest właśnie rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które eksportują swoje towary bądź usługi za granicę i wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności.  Pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością zagranicznego kontrahenta. Dodatkowo finansowanie w formie faktoringu udzielane jest w walucie, w której wystawiona została faktura, przez co nie trzeba przejmować się wahaniem kursu walut.

Szczegóły faktoringu zagranicznego:

  • Faktoring zagraniczny skutkuje wzrostem bezpieczeństwa prowadzenia działalności eksportowej
  • Firma faktoringowa pomaga w weryfikacji potencjalnych kontrahentów
  • Faktoring eksportowy jest dobrym sposobem na finansowanie bieżącej działalności w firmie
  • Firma udzielająca faktoringu eksportowego pomaga w monitorowaniu należności oraz wspiera przedsiębiorcę w obszarze wiedzy o rynkach zagranicznych
  • Faktoring eksportowy pozwala na zachowanie płynności finansowej eksporterów

Dla kogo faktoring zagraniczny?

  • Dla przedsiębiorstw, które eksportują swoje produkty lub usługi za granicę
  • Dla firm, które planują rozszerzyć swoje rynki zbytu
  • Dla eksporterów, którzy potrzebują środków na regulowanie bieżących zobowiązań
  • Dla eksporterów, którzy potrzebują szybkiej spłaty faktur, a kontrahenci oczekują długich terminów płatności

Faktoring eksportowy a zmiana kursu waluty

Eksporter otrzymuje gotówkę od firmy udzielającej finansowana natychmiast po wystawieniu faktury i zrealizowaniu wysyłki, a nie po upływie terminu płatności, kiedy mogłoby dojść do niekorzystnej zmiany kursu waluty kontraktu. Faktoring zagraniczny niweluje zatem ryzyko kursowe.

Jeżeli jesteś zainteresowany faktoringiem zagranicznym-eksportowym skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse

Pomożemy Ci w znalezieniu najkorzystniejszej dla Ciebie oferty faktoringu zagranicznego, przeprowadzimy przez proces kompletacji dokumentów oraz dopełnimy z Tobą wszelkich formalności.

 

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu