Faktoring z regresem – niepełny

Faktoring z regresem – ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie przedsiębiorcy, ponieważ bank nie bierze na siebie ryzyka związanego z brakiem uregulowania należności. W przypadku braku opłacenia faktury w określonym czasie przez kontrahenta, bank zwróci się do przedsiębiorcy o zwrot przekazanych mu wcześniej środków oraz naliczonych kosztów usługowych.

OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE:

 • możliwość uzyskania korzystnych rabatów u Dostawców
 • szybka zapłata za fakturę do 90 % nawet w 30 minut na Twoim koncie
 • poprawa płynności finansowej firmy
 • terminowość regulowania należności przez Odbiorców
 • niska kwota limitu factoringowego  już 10 000 PLN
 • proste zasady przyznawania limitu faktoringowego

JAK DZIAŁA FAKTORING?

 • Sprzedajesz usługę lub towar i wystawiasz fakturę
 • Podpisujesz umowę faktoringowa z klientem
 • Przekazujesz faktury do swojego faktora (banku)
 • Faktor wypłaca 80/90 % wartości faktury na Twoje konto
 • Bank pilnuje, by Twój kontrahent uregulował fakturę w określonym terminie
 • Po spłaceniu przez kontrahenta całości faktury otrzymujesz pozostałą cześć.

JAKIE FAKTURY:

 • bezsporne i  nieprzeterminowane
 • o terminie płatności do 180 dni
 • bezgotówkowe
 • nie stanowiących zabezpieczenia wobec osób trzecich
 • nie zajęte w postępowaniu egzekucyjnych
 • nie objęte brakiem zgody na cesję (brak zapisu w umowie o zakazie cesji między kontrahentem i klientem)

ZABEZPIECZENIE:

 • globalna cesja wierzytelności od zgłoszonych kontrahentów
 • pełnomocnictwo do rachunku bankowego
 • weksel In blanco – wymagany lub nie w zależności od banku

DOKUMENTY do analizy:

 • dokument tożsamości
 • dokumenty rejestrowe firmy lub wydruk z CEiDG
 • dokumenty finansowe – kpir lub bilans i rzis (rok poprzedni oraz rok bieżący)
 • amortyzacja majątku trwałego (rok poprzedni oraz rok bieżący)
 • zeznanie podatkowe PIT, CIT (rok poprzedni oraz rok bieżący)
 • lista zgłaszanych kontrahentów i wielkość obrotów przeprowadzanych z nimi

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejszy kredyt spośród różnych ofert banków a także dopełnią wszelkich formalności.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu