Faktoring bez regresu – pełny faktoring

Istotą faktoringu jest wykup przez firmę udzielającą finansowania, faktur (należności) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez przedsiębiorcę dla jego odbiorców.

Firma udzielająca finansowania (faktor) wypłaca przedsiębiorcy korzystającemu z factoringu (fakt orantowi) od 80% do 100% wartości faktury natychmiast po jej wystawieniu. Pozostała część należności, pomniejszona o opłatę na rzecz firmy udzielającej finansowania przekazywana jest przedsiębiorcy (faktorantowi) kiedy faktor otrzyma finansowanie od dłużnika.

Ryzyko niewypłacalności kontrahenta w pełnym factoringu (faktoringu bez regresu) pozostaje po stronie banku (firmy udzielającej finansowania/faktora), który we własnym zakresie odzyskuje na wierzytelności. Podpisując umowę faktoringu bez regresu, klient firmy faktoringowej pozbywa się ryzyka niewypłacalności odbiorców dostarczonego towaru lub usługi.

Ten rodzaj finansowania pomaga przedsiębiorcy ustrzec się przed opóźnieniami w płatnościach i tym samym zachować płynność finansową w firmie.

Szczegóły faktoringu pełnego:

 • Faktoring pełny jest zabezpieczeniem przed ryzykiem przewlekłej niewypłacalności lub upadłości odbiorców
 • Jest gwarancją zapłaty należności faktoranta
 • Pozwala na profesjonalne zarządzanie należnościami i poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców
 • Faktoring pełny jest rozwiązaniem droższym niż faktoring z regresem (niepełny) ze względu na konieczność ubezpieczenia transakcji
 • Istnieje możliwość przejmowania  ryzyka niewypłacalności odbiorców  przy wykorzystaniu polisy ubezpieczeniowej faktoranta

Dla kogo faktoring bez regresu?

 • Dla przedsiębiorstw chcących zachować płynność finansową
 • Dla firm, które chcą, by ryzyko niewypłacalności kontrahenta stało po stronie firmy faktoringowej
 • Dla firm chcących wyrzucić poza bilans stan należności (rozwiązanie typu off balance) co pozwala na poprawę niektórych wskaźników finansowych

Pełny faktoring – dokumenty do wniosku:

 • Dokumenty rejestrowe zależne od formy prawnej działalności
 • Dokumenty finansowe- wyciągi z konta firmowego z ostatnich 6 pełnych miesięcy
 • dokumenty finansowe za poprzedni zamknięty rok oraz rok bieżący

Jeżeli jesteś zainteresowany faktoringiem bez regresu skontaktuj się Fintaxis Finanse

Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji, pomożemy znaleźć najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę pełnego faktoringu oraz przeprowadzimy Cię przez proces kompletacji dokumentów i pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu