Dotacja Unijna na tworzenie i rozwój placówek edukacyjnych.

Dotacja Unijna na utworzenie i funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności, to znaczy dotacje Unijne mające zapewnić wsparcie istniejącym placówkom edukacyjnym i umożliwić tworzenie nowych. Podstawowym celem dofinansowania Unijnego będzie rozwój szkolnictwa zawodowego. Dotacja Unijna ma na celu, również pełnić funkcje promocyjne i innowacyjne. Docelowo, jako element Krajowego Planu Odbudowy stanowić będą kolejny krok  dla wzmocnienia reformy kształcenia zawodowego wdrażanej od 2019 roku.

Jakie obszary będą dofinansowane z dotacji Unijnej?

 • OBSZAR I – działalność edukacyjno-szkoleniowa
 • OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca
 • OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa
 • OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna

Dotacja Unijna obejmuje inwestycje takie jak:

 • Działania inwestycyjne, tj. budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury edukacyjnej;
 • Zakup wyposażenia, w tym: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne;
 • Utworzenie struktury instytucjonalnej i powołanie Rady BCU;
 • Wynagrodzenia nauczycieli i trenerów oraz koszty przygotowania materiałów edukacyjnych;
 • Bieżące funkcjonowania BCU w zakresie edukacyjno-szkoleniowym, integrująco-wspierającym, innowacyjno-rozwojowym i doradczo-promocyjnym;

Ile dofinansowania można uzyskać z dotacji:

 • Poziom dofinansowania 100%;
 • Alokacja: 1 429 000 000,00 PLN, w podziale na dziedziny;
 • Dla wybranej jednej branży przewidziana alokacja między 9 000 000 a 16 000 000 PLN;
 • Maksymalna wartość́ inwestycji:
  • budowa/rozbudowa/przebudowa/remont/adaptacja – 75%;
  • koszty administracyjne 10%;
  • wsparcie funkcjonowania – minimum 15%,

Dla kogo dotacja Unijna? 

 • podmiot branżowy
  • organizacja lub stowarzyszenie pracodawców;
  • samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, np. izba gospodarcza;
  • ­samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne np. cech
 • organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący centrum kształcenia zawodowego (publiczne/niepubliczne);
 • w obowiązkowym partnerstwie;

Dotacja Unijna i koszty jakie finansuje: 

 • koszty dokumentacji
 • koszty osobowe
 • koszty towarów i usług, w tym wyposażenia
 • koszty eksploatacyjne
 • koszty związane z wystąpieniem o wpisanie nowej kwalifikacji w ZSK
 • inne koszty bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia i niezbędne do osiągnięcia jego celów
 • koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem zespołu projektowo-merytorycznego i prowadzeniem przedsięwzięcia od strony administracyjno-finansowej.

 

Zadzwoń i porozmawiaj o dotacji Unijnej z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights