Dotacja na Termodernizację oraz OZE – do 90 % dofinansowania!

Dotacje Unijne na Termodernizacje oraz OZE można przeznaczyć na niskoemisyjne źródła energii i wymianę nieefektywnych źródeł grzewczych oraz termomodernizowanie budynków mieszkalnych.

BUDŻET 100 MLN euro!

O wsparcie Unijne będą mogli ubiegać się właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, czyli np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, osoby fizyczne, zakłady pracy, związki wyznaniowe. Nabór wniosków jest ciągły. Wsparcie otrzymają wszyscy zainteresowani spełniający warunki formalne, aż do wyczerpania puli środków.

Inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE) stają się coraz bardziej atrakcyjne. Coraz więcej przedsiębiorców chce inwestować w panele fotowoltaiczne, elektrownie słoneczne, farmy wiatrowe czy biogazownie. Z funduszy Unijnych jest przyznawane dofinansowanie nawet do 90%  inwestycji.

Aby skorzystać z wsparcia na fotowoltaikę konieczna jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, ekologiczne źródło dofinansowane w ramach programu. Dotacji nie dostaną więc osoby, które nie wymieniają pieca.

Dofinansowanie z dotacji Unijnej na:

  • Termomodernizacja budynków – przedsiębiorcy MŚP dofinansowanie do 36% lub 41% (termomodernizacja połączona z OZE).
  • Termomodernizacja lub remonty budynków gminnych (z mieszkaniami dla najuboższych) – dofinansowanie do 80% lub 90% (budynki zabytkowe lub położone na terenach rewitalizowanych).
  • Instalacje OZE w budynkach wielorodzinnych – dofinansowanie 50%.
  • Remonty mieszkań komunalnych – dofinansowanie 80%.

Już teraz można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomodernizację domu/ mieszkania/ budynku lub siedziby firmy!

Korzyści z inwestycji na Odnawialne źródła energii: 

  • Większy komfort mieszkania.
  • Obniżenie rachunków za energię (głównie cieplną).
  • Lepsza jakość środowiska.
  • Nowe kontrakty dla przedsiębiorców.
  • Wzrost zapotrzebowania na materiały wykorzystywane w termomodernizacji i remontach, w tym płyty styropianowe, wełna mineralna, stolarka okienna i drzwiowa.
  • Rozwój branży OZE, w tym firm montujących i produkujących instalacje takie jak fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne

 

Dzięki dotacji Unijnej możesz poprawić stan techniczny i efektywność energetyczną istniejących zasobów mieszkaniowych. Dofinansowanie Unijne przewiduje wsparcie kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych i instalacji odnawialnych źródeł energii oraz znaczące wsparcie remontów i termomodernizacji w budynkach, również komunalnych.

 

Zadzwoń i porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu