Dotacja dla placówek medycznych POZ | do 100% dofinansowania!

Już teraz WSPARCIE DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH W FORMIE DOTACJI UNIJNEJ!

Dofinansowanie można przeznaczyć na zwiększenie stopnia cyfryzacji świadczeniodawców i wdrożenie e-usług publicznych oraz integrację z systemem e-zdrowia. Dotacja Unijna dla placówek medycznych na wdrożenie cyfryzacji, innowacji technologicznych. Do 100% dofinansowania dla Twojej inwestycji na zwiększenie stopnia cyfryzacji świadczeniodawców i wdrożenie e-usług publicznych.

TERMIN NABORU: Do 31 stycznia 2023

Kwota dotacji Unijnej:

 • Do 159 000 zł 
 • Do 100 % dofinansowania inwestycji

Wkład własny w dotacji Unijnej:

 • Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych.

Na co można przeznaczyć Dofinansowanie z dotacji Unijnej?:

 • Sprzęt teleinformatyczny
 • Oprogramowanie teleinformatyczne
 • zakup lub rozbudowa systemu teleinformatycznego Placówki POZ,
 • zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej

Cel dotacji Unijnej:

 • Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)
 •  integracja z systemem e-zdrowia,
 •  komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.

Kto może uzyskać dotacje Unijną?

 • Podmiot medyczny posiadający co najmniej jedną Placówkę POZ z liczbą aktywnych deklaracji 5 tys. lub więcej

 

 

Kliknij po więcej informacji!

 

Jeżeli jesteś zainteresowany dotacją Unijną skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły kredytu, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816 

 KONTAKT >>>

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights