Dotacja GO TO BRAND – do 50% dofinansowania!

Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Poziom dofinansowania dotacji:

  • do 50% kosztów inwestycji

Dla kogo dotacja Unijna?:

  • Mikro przedsiębiorstwa
  • Małe przedsiębiorstwa
  • Średnie przedsiębiorstwa

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z dotacji Unijnej?

  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, marketingu, zarzadzania, strony internetowej, promocji w mediach społecznościowych, kampanii google i innych.
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych; wynajem powierzchni targowej, projekt stoiska targowego, transport stoiska i eksponatów, opłata targowa, koszty hoteli, przejazdów, przelotów i wyżywienia osób uczestniczących w targach, misje i wyjazdy handlowe, organizacja konferencji

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Projekt może obejmować koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane. Integralną część projektu może stanowić wsparcie MŚP na udział w krajowych i międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, przy założeniu, że doradztwo związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego będzie stanowiło komponent determinujący wszystkie działania w projekcie.

Ponadto MŚP mogą otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ich działalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.  Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

>>> KONTAKT

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights