Dotacja Brexit – do 2.000.000 zł dofinansowania!

Wsparcie BREXIT można otrzymać w formie dotacji Unijnej do zakupu maszyn, urządzeń, budowę nowych obiektów, udział w targach międzynarodowych i wiele innych.

Aby skorzystać z tej dotacji Unijnej i dofinansowania firma musiała sprzedawać swoje usługi lub produkty do Wielkiej Brytanii, lub importować z tego rynku w 2018, lub 2019 roku.

 

ILE DOFINANSOWANIA UNIJNEGO MOŻNA UZYSKAĆ:

 • Dla MŚP 100% (pomoc de minimis)
 • Minimum 10 000,00 EUR (nie dotyczy typu projektu 4: Brexit bez straty)
 • Maksimum 500 000,00 EUR.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na dofinansowanie Unijne między innymi takich kosztów jak:

 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
 • projekt i zabudowa stoiska,
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych,
 • wstęp na targi lub wystawy,
 • obsługa organizacyjna udziału w targach, wystawach oraz misjach gospodarczych,
 • organizacja i obsługa techniczna stoiska,
 • podróże służbowe trzech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych oraz misjach gospodarczych,
 • transport, ubezpieczenie eksponatów,
 • przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub  usługi na potrzeby imprezy targowej/wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach.
 • koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych,
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych. Koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozostałych usług doradczych. Akcja adaptacja do zmian, koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie.
 • koszty szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem.
 • koszty zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Wnioskodawca musiał prowadzić wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem od roku 2018 albo 2019 (weryfikowane na podstawie oświadczenia)
 • Spadek obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem opiera się na porównaniu danych z wybranego roku (2018 albo 2019) z danymi dotyczącymi roku 2021 albo 2022.
 • Wzrost kosztów wywołany brexit opiera się na danych z zamkniętych lat obrachunkowych: 2020, 2021 i 2022.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia, że wystąpienie wskazanych negatywnych skutków gospodarczych związane jest wyłącznie i bezpośrednio z brexit, przedstawiając zdiagnozowane i mierzalne skutki brexit dla swojego przedsiębiorstwa potwierdzone dokumentacją dowodową.
 • Kosztem niekwalifikowalnym jest podatek VAT.
 • Obowiązkiem wnioskodawcy jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Dopuszczalne jest posiadanie ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości. W sytuacji, w której prawo do dysponowania nieruchomością wynika z umowy czasowej (np. umowa dzierżawy/ najmu) zapisy tej umowy muszą umożliwiać zachowanie trwałości projektu (jeśli okres trwałości dotyczy projektu).

 

Zadzwoń i porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights