Środki Unijne na Termodernizacje oraz OZE

2022-12-15 11:12:07 Środki Unijne na Termodernizacje oraz OZE

Pożyczka Unijna na OZE oraz Termodernizację!

Celem finansowania Unijnego jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Kierowane do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Pożyczka OZE przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć z obszaru instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych oraz termodernizację., racjonalnych pod względem zakładanego efektu ekologicznego oraz efektowności kosztowej.

OZE jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów

Zalety pożyczki Unijnej:

 • niskie oprocentowanie,
 • długi okres spłaty,
 • karencja w spłacie kapitału.

 

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • lokalnych źródeł ciepła.

Oprocentowanie pożyczki Unijnej:

 • Oproc. stałe 0,5% w skali roku!

Okres spłaty pożyczki:

 • Do 11 lat.

Kwota pożyczki Unijnej:

 • do 1 MLN złotych!

Środki Unijne można przeznaczyć na:

 • pompy ciepła,
 • rekuperacje,
 • fotowoltaikę,
 • siłownię wiatrową,
 • modernizację budynków pod kątem strat ciepła,
 • i inne ewentualnie weryfikowane.

Finansowanie z pożyczki Unijnej:

 • Dofinansowanie do 1000% kosztów inwestycji.

 

Sprawdź czy w Twoim województwie jest możliwość finansowania na Termodenizacje i OZE!

Skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse po więcej informacji.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Pozostałe aktualności

2023-07-24 10:54:14 Finansowanie dla spółek z decyzją w 15 minut!

Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub rozliczasz się na pełnej księgowości, możesz uzyskać finansowanie na cel bieżącej działalności, rozwój firmy lub na różnego rodzaju inwestycje!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-07-06 13:48:19 Pożyczki Unijne - rok 2023!

Pożyczki unijne są udzielane na preferencyjnych warunkach, z niższymi odsetkami i dłuższym okresem spłaty niż tradycyjne kredyty komercyjne. Ich głównym celem jest mobilizowanie środków na rzecz osiągnięcia politycznych priorytetów UE, takich jak zrównoważony rozwój, konkurencyjność gospodarcza, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska czy inwestycje w infrastrukturę.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-07-06 11:24:55 Dotacje Unijne - nabory na 2 połowę roku 2023!

Dotacje Unijne to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana dla firm lub podmiotów na realizację ich inwestycji. Dotacje mają charakter uznaniowy. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie do inwestycji musi spełniać warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Nasze biuro pomaga Klientom w planowaniu i pozyskaniu środków z funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-05-30 08:29:27 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska. Oproc. stałe 2,85%!

Pożyczka Unijna dla dolnego śląska na rozwój przedsiębiorstw. Prowadzisz firmę na terenie Dolnego Śląska? Masz okazję skorzystać z pożyczki Unijnej z kwotą nawet do 1 MLN złotych na rozwój swojej działalności gospodarczej! Oprocentowanie pożyczki jest stałe 2,85% w skali roku.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights