Rusza Nabór wniosków: Dotacja HoReCa nabór od 6 maja 2024 r.!

2024-04-04 14:41:43 Rusza Nabór wniosków: Dotacja HoReCa nabór od 6 maja 2024 r.!

Rozpoczął się nowy nabór wniosków dla przedsiębiorców z sektora HoReCa, który oferuje wsparcie finansowe na rozwój i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. W tle pandemii, która znacząco wpłynęła na obroty firm, szczególnie w branżach takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka, czy kultura, PARP wprowadza inicjatywę wspierającą przedsiębiorczość. Program finansowany z Krajowego Planu Odbudowy przewiduje maksymalne dofinansowanie do 540 tys. zł na przedsięwzięcia ukierunkowane na dywersyfikację i zwiększenie konkurencyjności. Kwalifikować się mogą przedsiębiorstwa, które doświadczyły co najmniej 30% spadku obrotów.

Do kogo skierowany jest projekt dotacji horeca, jakie podmioty mogą wnioskować o dotację?

Projekt dotacji HoReCa jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w branżach hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury, które doświadczyły spadku obrotów. Aby kwalifikować się do programu, przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność gospodarczą zgodną z odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i potwierdzić spadek obrotów w latach 2020-2021.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy z sektora HoReCa w ramach nowego naboru PARP?

Przedsiębiorcy z branży HoReCa, turystyki i kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie do 540 tys. zł na rozwój lub zmianę profilu działalności. Program finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Jakie są główne kryteria oceny wniosków w dotacji horeca?
Kryteria dotacji HoReCa określają, że wsparcie skierowane jest do MŚP z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury, które odnotowały spadek obrotów. Wymagane jest prowadzenie działalności zgodnej z Polską Klasyfikacją Działalności, a inwestycje muszą dotyczyć dywersyfikacji działalności lub rozwijania nowych produktów i usług. Kryteria formalne i merytoryczne obejmują m.in. zgodność działalności z inwestycją, lokalizację przedsięwzięcia, kwalifikowalność wydatków, a także dodatkowe aspekty takie jak zrównoważony rozwój i transformacja cyfrowa. Ocena wniosków uwzględnia również wkład własny przedsiębiorcy oraz lokalizację przedsięwzięcia na obszarach o wysokim bezrobociu lub zagrożonych marginalizacją.

Jakie problemy miały firmy w sektorze HoReCa podczas pandemii?

Pandemia spowodowała spadki przychodów u ponad 60% przedsiębiorstw, z czego wiele miało trudności z regulowaniem zobowiązań. Branże HoReCa, turystyka i kultura były szczególnie dotknięte, co nasiliło potrzebę dywersyfikacji i adaptacji do nowych warunków rynkowych.

Jaka jest główna idea Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności?

Celem KPO jest wsparcie gospodarki i branż najbardziej dotkniętych pandemią, promowanie rozwoju i innowacji, a także zwiększenie odporności przedsiębiorstw na przyszłe kryzysy. Plan zakłada także finansowanie działań związanych z zieloną transformacją i cyfryzacją.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorstwo, aby ubiegać się o wsparcie?

Aby kwalifikować się do programu, firma musi należeć do sektora HoReCa, turystyki lub kultury, potwierdzić spadek obrotów o co najmniej 30% w latach 2020-2021 i prowadzić działalność zgodną z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

 Jakie są możliwe sposoby wykorzystania otrzymanego dofinansowania?

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowych maszyn i urządzeń, roboty budowlane, działania związane z ekologią i technologiami cyfrowymi, a także na szkolenia i usługi rozwojowe, które pomagają firmom w rozwoju i adaptacji do nowych warunków rynkowych.

Jakie sektory będą wspierane w dotacji horeca?

W dotacji HoReCa wspierane będą sektory takie jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka oraz kultura. Kluczowe wymogi to przede wszystkim udokumentowany spadek obrotów o co najmniej 30% oraz prowadzenie działalności w jednym z wymienionych sektorów.

Jakie są kluczowe wymogi w dotacji Horeca?

Kluczowe wymogi dotacji HoReCa obejmują przede wszystkim prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, a także udokumentowanie spadku obrotów o co najmniej 30% w porównaniu rok do roku w latach 2020–2021. Ważne jest także spełnienie kryteriów kwalifikowalności określonych przez program oraz zgodność projektu z celami inwestycji, takimi jak dywersyfikacja działalności czy wprowadzenie innowacji.

Jacy operatorzy będą rozpatrywać wnioski z dotacji horeca w poszczególnych województwach?

Wnioski rozpatrywane będą przez operatorów wyznaczonych w poszczególnych województwach, których lista powinna być dostępna na stronach odpowiedzialnych instytucji lub bezpośrednio u organizatora programu.

Na co można przeznaczyć dotację horeca?

Dotację można przeznaczyć na rozwój działalności, w tym na zakup nowego sprzętu, technologii czy szkolenia pracowników.

Czy można dotację horeca przeznaczyć na odnawialne źródła energii?

Środki z dotacji horeca można również inwestować w odnawialne źródła energii jako część działań związanych z ekologizacją przedsiębiorstwa.

Jaki jest okres na zrealizowanie inwestycji w związku z dotacją horeca?

Okres realizacji inwestycji w ramach dotacji HoReCa jest określony na 12 miesięcy. Oznacza to, że przedsięwzięcie wsparte finansowo z tego programu powinno zostać zakończone w ciągu roku od daty przyznania wsparcia. Projekt musi być również zrealizowany najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku.

Jaką formę oceny ma dotacja horeca, czy jest to konkurs i co to oznacza?

Dotacja HoReCa jest przyznawana w formie konkursu, co oznacza, że wnioski są oceniane według ustalonych kryteriów i punktowane. Tylko te projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne i uzyskają minimalną wymaganą liczbę punktów w kryteriach merytorycznych, mogą zostać wybrane do finansowania. Konkursowe podejście zapewnia transparentność i równość szans wszystkim aplikującym, a wybór projektów do finansowania oparty jest na obiektywnej ocenie ich zgodności z celami programu i potencjałem na realizację zakładanych wyników.

Jaka jest minimalna liczba punktów w dotacji horeca aby wnioskujący zakwalifikował się do dotacji?

Wnioskodawca musi uzyskać minimalną liczbę punktów określoną dla każdego z kryteriów merytorycznych, aby zakwalifikować się do dotacji HoReCa. Na przykład, w niektórych kryteriach wymagana jest uzyskanie wszystkich punktów przypisanych do danego kryterium, co oznacza, że nie spełnienie któregokolwiek z nich może skutkować odrzuceniem wniosku. Dokładne wymagania punktowe mogą różnić się w zależności od kryterium; warto więc dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu, aby zrozumieć wszystkie wymogi kwalifikacyjne.

Czy wnioskodawca o dotację horeca musi mieć wiodące pkd zgodne ze wskazana lista kodów PKD?

Tak, wnioskodawca o dotację HoReCa musi prowadzić działalność gospodarczą z wiodącym kodem PKD zgodnym z listą kodów określoną w regulaminie dotacji. Oznacza to, że główna działalność przedsiębiorstwa musi należeć do sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, które są objęte wsparciem.

Czy wnioskodawca o dotację horeca musi wykazać posiadane środki na realizację inwestycji?

Tak, wnioskodawca o dotację HoReCa musi wykazać posiadanie środków na realizację inwestycji, co obejmuje zdolność do zapewnienia wymaganego wkładu własnego. Wkład własny jest niezbędny do pokrycia części kosztów projektu nieobjętych dotacją, co potwierdza zaangażowanie i gotowość przedsiębiorstwa do poniesienia części ryzyka finansowego związanego z realizacją przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie otwiera przed Tobą dotacja dla sektora Horeca.

☎ tel. +48 22 164 78 16 ☎

KONTAKT >>>

Pozostałe aktualności

2024-05-01 09:04:31 Wschodnia Polska: Pożyczka na rozwój HoReCa i turystyki do 1 MLN zł - Oproc. od 1%!

Przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i pokrewnych branż mogą teraz skorzystać z atrakcyjnej formy wsparcia finansowego, która ułatwi rozwój ich działalności. Pożyczka na rozwój turystyki oferuje korzystne parametry, co czyni ją atrakcyjną opcją dla firm poszukujących funduszy na inwestycje.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-26 07:52:08 Pożyczki Unijne - rok 2024!

Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu w różnych regionach Polski! Od Pożyczek Obrotowych z konkurencyjnym oprocentowaniem w Dolnośląskim i Śląskim, po wsparcie inwestycyjne w Mazowieckim i Łódzkim. Znajdź idealną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i zainwestuj w swój sukces już dziś!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-22 10:33:06 Inwestycje w grunty na Mazurach!

Z przyjemnością informujemy o najnowszej inwestycji, która zachwyci każdego miłośnika spokoju i piękna natury. Działki w Atrakcyjnej Cenie | Piękne Położenie | Dogodna Komunikacja.

Zapraszamy do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą inwestycyjną na malowniczym Pojezierzu Mazurskim!

Od 1 maja do 5 maja 2024 roku dni otwarte oraz dni prezentacji działek!

Sprawdź szczegóły!

 

Czytaj więcej →
2024-04-17 09:41:40 Rusza nowy program: Kredyt Hipoteczny #NASTART!

To już oficjalne: Rusza nowy rządowy program Kredyt #NASTART! Program przewiduje dopłaty do kredytu hipotecznego na zakup lub budowę nieruchomości dla gospodarstw domowych w tym singli. Startuje program Mieszkanie na Start – klucz do Twojego wymarzonego lokum.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights