Wielkopolska Pożyczka Inwestycyjna

Pożyczka udzielana jest w ramach projektu JEREMIE 2, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i województwa wielkopolskiego.

DLA KOGO

Mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność i realizujące inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego.

KWOTA POŻYCZKI

Maksymalna kwota możliwa do uzyskania w pożyczce inwestycyjnej wynosi do 2 300 000,00 zł.

Finansowanie udzielane jest do 100% nakładów całkowitych, związanych z inwestycją.

PRZEZNACZENIE

• Zakup wartości niematerialnych i pewnych, licencji, wraz z wdrożeniem
• Roboty udzielane, remont nieruchomości i infrastruktury należącej do przedsiębiorstwa
• Zakup lub wytworzenia środków trwałych do firmy, ruchomości, maszyn oraz ich montaż i instalacja

OKRES SPŁATY

Pożyczka udzielana jest na maksymalnie 120 miesięcy – 10 lat.
Karencja na spłatę kapitału do 8 miesięcy.

ZABEZPIECZENIA

• Weksel własny In blanco
• Hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z ubezpieczenia
• Środki trwale- ruchomości- samochody, maszyny wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
• Poręczenia osób fizycznych lub prawnych

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

  • 1,21% w sali roku dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych
  • 2,21% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw
  • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
  • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

WYKLUCZENIA

• Brak możliwości zakupu gruntów
• Brak możliwości zakupu nieruchomości, gruntów zabudowanych
• Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie 2 pożyczki
• Nakładanie się finansowania z innych funduszy na te sama inwestycje jest wykluczone
• Działalność badawczo- rozwojowa
• Działalność deweloperska
• Działalność rentierska
• Refinansowanie pożyczek, kredytów, rat leasingowych
• Refinansowanie wcześniej poniesionych nakładów inwestycyjnych
• Zakup towarów i usług od dostawców, którzy są lub byli powiązani z pożyczkobiorca
• Wsparcie międzynarodowej gospodarczej współpracy przedsiębiorstw
• Projekty inwestycyjne podmiotów ekonomii społecznej

DODATKOWE WARUNKI

• Wydatkowanie środków musi być udokumentowane fakturami terminie do 90/180 dni od jej uruchomienia, a w uzasadnionych przypadkach, związanych z charakterem inwestycji, termin może zostać wydłużony maksymalnie o kolejne 90 dni.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pożyczką unijną, skontaktuj się z doradcą Fintaxis Finanse.

Nasi Eksperci udzielą Ci wszelkich informacji, przygotują odpowiednią dokumentację.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu