Wielkopolska Pożyczka Inwestycyjna

Pożyczka udzielana jest w ramach projektu JEREMIE 2, który jest finansowany ze środków unii europejskiej i województwa wielkopolskiego.

Beneficjentami pożyczki unijnej mogą być:
Mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność i realizujące inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego.

Kwoty możliwe do uzyskania w ramach pożyczki unijnej:
Kwota możliwa do uzyskania to od 500 000,00 zł do 1 500 000,00 zł, w tym finansowanie do 100% nakładów całkowitych, związanych z inwestycją

Pożyczka może zostać przeznaczona na:
• Zakup wartości niematerialnych i pewnych, licencji, wraz z wdrożeniem
• Roboty udzielane, remont nieruchomości i infrastruktury należącej do przedsiębiorstwa
• Zakup lub wytworzenia środków trwałych do firmy, ruchomości, maszyn oraz ich montaż i instalacja

Okres kredytowania:
Pożyczka udzielana jest na maksymalnie 120 miesięcy- 10 lat.
Karencja na spłatę kapitału do 8 miesięcy.

Zabezpieczenia najczęściej stosowane:
• Weksel własny In blanco
• Hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z ubezpieczenia
• Środki trwale- ruchomości- samochody, maszyny wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
• Poręczenia osób fizycznych lub prawnych

Oprocentowanie, koszty finansowania:

  • 1,84% w sali roku dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych
  • 2,84% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw
  • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
  • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu:
• Brak możliwości zakupu gruntów
• Brak możliwości zakupu nieruchomości, gruntów zabudowanych
• Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie 2 pożyczki na łączna maksymalna kwot do 1, 5 mln zł
• Zakup samochodów osobowych możliwy do kwoty 100 000,00 zł (możliwy zakup droższych samochodów osobowych w przypadku wpłaty własnej)
• Nakładanie się finansowania z innych funduszy na te sama inwestycje jest wykluczone
• Działalność badawczo- rozwojowa
• Działalność deweloperska
• Działalność rentierska
• Refinansowanie pożyczek, kredytów, rat leasingowych
• Refinansowanie wcześniej poniesionych nakładów inwestycyjnych
• Zakup towarów i usług od dostawców, którzy są lub byli powiązani z pożyczkobiorca
• Wsparcie międzynarodowej gospodarczej współpracy przedsiębiorstw
• Projekty inwestycyjne podmiotów ekonomii społecznej

Warunki dodatkowe:
• Wydatkowanie środków musi być udokumentowane fakturami terminie do 180 dni ojej uruchomienia, a w uzasadnionych przypadkach, związanych z charakterem inwestycji, termin może zostać wydłużony maksymalnie o kolejne 90 dni.
• Wydatkowanie środków w formie gotówkowej możliwe do kwoty 15 000 zł.

Jeżeli jesteś zainteresowany pożyczką unijną skontaktuj się z doradcą Fintaxis Finanse.
Nasi eksperci udzielą Ci wszelkich informacji, przygotują odpowiednią dokumentację i pomogą Ci przejść przez cały proces ubiegania się o pożyczkę.
KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu