Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna – Oproc. od 1,21%!

Pożyczki udzielane są dla mikro- i małych przedsiębiorców ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

  • wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, ze będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

KWOTA POŻYCZKI:

  • powyżej 100 000,00 zł do 500 000,00 zł

OPROCENTOWANIE:

  • oprocentowanie od 1,21% w skali roku

OKRES SPŁATY:

  • okres spłaty do 84 miesięcy
  • okres karencji do 8 miesięcy

ZABEZPIECZENIE:

  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym

 

Zobacz wszystkie pożyczki unijne jakie mamy w ofercie >>> WIĘCEJ

 

Masz pytania związane z pożyczką? Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Doradcy z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania.

Zadzwoń!  ☎️ 22 164 78 16

 

Copyright © Fintaxis Finanse

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights