Pożyczka rozwojowa do 750 000 zł – Oproc. od 6,68%!

Pożyczka obrotowa to forma finansowania, której głównym celem jest zabezpieczenie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Kapitał obrotowy to suma środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania firmy, w tym na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych, zobowiązań wobec dostawców, pensji pracowników czy też innych wydatków związanych z codzienną działalnością przedsiębiorstwa.

Planowany nabór 3/4 kwartał roku 2024!

KWOTA POŻYCZKI: powyżej do 750 000,00 zł

OPROCENTOWANIE: oprocentowanie od 6,68% w skali roku

OKRES SPŁATY: okres spłaty do 96 miesięcy

OKRES KARENCJI: do 3 miesięcy

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 • Cele Obrotowe (Bieżące):
  • Finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
  • Pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Cele Inwestycyjne/Inwestycyjno-Obrotowe:
  • Finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

  a. Zakup, Budowa lub Modernizacja Obiektów:

  • Finansowanie związane z zakupem, budową lub modernizacją obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa.

  b. Zakup Maszyn, Urządzeń lub Modernizacja Parku Maszynowego:

  • Finansowanie zakupu maszyn, urządzeń lub modernizacji posiadanego parku maszynowego, w tym także środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.

  c. Wdrażanie Nowych Rozwiązań Technicznych lub Technologicznych:

  • Finansowanie wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.

  d. Zakup Wartości Niematerialnych i Prawnych:

  • Finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

  e. Tworzenie Nowych Miejsc Pracy:

  • Wspieranie przedsięwzięć, które przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy.

  f. Kapitał Obrotowy:

  • Pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją, w wysokości do 30% wartości udzielonej Pożyczki.

Wymagania:

 • Zabezpieczenie własne lub osoby trzeciej
 • Brak zaległości w ZUS i US
 • Posiadanie zdolności kredytowej lub poręczyciela
 • Posiadanie dobrej historii kredytowej w BIK-K i BIK-P

Zabezpieczenia Pożyczki:

 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową – obligatoryjnie
 • Hipoteka – obligatoryjnie
 • Zastaw rejestrowy – dodatkowo
 • Poręczenie osób trzecich – dodatkowo w celu zwiększenia zdolności kredytowej
 • Cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego – dodatkowo
 • Inne akceptowalne formy zabezpieczeń indywidualnie weryfikowane

Zobacz wszystkie pożyczki unijne jakie mamy w ofercie >>> WIĘCEJ

 

Masz pytania związane z pożyczką? Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Doradcy z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania.

Zadzwoń!  ☎️ 22 164 78 16

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights