Unijna Pożyczka Przedsiębiorcza dla MŚP – Małopolska

Pożyczka jest  udzielana w ramach projektu „Małopolskie pożyczki” ze środków Unii Europejskiej i województwa małopolskiego i przeznaczona na lata 2014 – 2020.

DLA KOGO?

Pożyczka  skierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą w województwie małopolskim.

KWOTY POŻYCZKI

 • Mikro pożyczka: do 100 000 PLN
 • Duża Pożyczka: od 100 001 PLN do 1 000 000 PLN
 • Brak wymaganego wkładu własnego (finansowanie do 100% brutto inwestycji)

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 • zakup środków trwałych pojazdów, urządzeń, maszyn w celu wdrożenia ulepszonych produktów oraz wprowadzenia ich na rynek
 • wprowadzenie rozwiązań pozwalających oszczędzić energię lub wykorzystanie surowców w sposób bardziej efektywny
 • Dodatkowo istnieje możliwość przeznaczenia finansowania na kapitał obrotowy tj. w materiały i towary do 50% kwoty pożyczki jednak nie więcej niż w kwocie 150 000 PLN. Kapitał obrotowy musi być ściśle związany z prowadzoną inwestycją.

OKRES SPŁATY

 • Pożyczka udzielana jest na okres do 84 miesięcy,
 • Możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Przez cały okres pożyczki oprocentowanie jest stałe w skali roku i wynosi :

 • 1,21% z pomocą de minimis dla firm, które będą realizować projekt w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenie o niskiej aktywności gospodarczej
 • 2,21% dla pozostałych firm
 • Prowizja pośrednika uzależniona jest od skomplikowania oraz ilości przygotowanych dokumentów

ZABEZPIECZENIA

Weksel In blanco plus, co najmniej jedno z poniższych opcji:

 • Poręczenie dodatkowych osób prawnych lub fizycznych
 • Przewłaszczenie na ruchomościach wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
 • Wpis na hipotekę wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej

OGRANICZENIA

 • Środki pochodzące z programu unijnego nie mogą się nakładać  finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • Finansowanie samochodów osobowych dla firmy możliwe jest w kwocie max 100 000 PLN,
 • Finansowanie na zakup nieruchomości może być tylko do 10% wartości udzielonej pożyczki,
 • Przedsiębiorstwo może dostać max   1 mikro pożyczkę oraz  1 dużą pożyczkę.

DOKUMENTACJA

 • Maksymalny termin na wypłatę środków to 90 dni liczony od dnia podpisania umowy kredytowej,
 • Maksymalny termin na rozliczenie z wydatkowania środków w formie faktur lub dokumentów równoznacznych  to 90 dni liczone od momentu uruchomienia pożyczki. W uzasadnionych przypadkach termin na życzenie klienta może zostać wydłużony o następne 90 dni ze względu na inwestycję.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

 • dokumenty osobowe i rejestrowe firmy
 • dokumenty finansowe za okresy: 2020, 2019 2018
 • wniosek o udzielenie pożyczki oraz informacje osobowe
 • prognoza finansowa sporządzona na okres finansowania

INFORMACJE O PROJEKCIE

Środki pochodzą z projektu małopolskiego: „Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce” utworzonego funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest menagerem Funduszu, Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 • Wartość całego projektu to 599 339 422 PLN
 • Wkład Unii Europejskiej wynosi 509 440 000 PLN
 • Budżet państwa wynosi 45 940 000 PLN
 • Wkład pośredników to minimum 43 960 000 PLN

 

Jeżeli jesteś zainteresowany małopolską pożyczką, skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Pełną dokumentację sporządza Doradca w imieniu Klienta w oparciu o przesłane informacje po uprzednim uzgodnieniu celu i charakteru przedsiębiorstwa.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu