Pożyczka unijna na START – Dolny Śląsk

Pożyczka „Wpsarcie w starcie” to program, wdrożony na regionu dolnośląski.  Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, będące elementem rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia w danym województwie.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności są przeznaczone dla osób, które:

1) nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz są

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
 • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
 • zarejestrowanym bezrobotnym

2) aktualnie nie prowadza działalności gospodarczej oraz nie prowadziły działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego

Jest również możliwość udzielenia pożyczki dla spółki cywilnej dla każdego ze wspólników indywidualnie.

Warunki udzielenia pożyczki: Wsparcie w starcie

 • Przeznaczenie: na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc deminimis.
 • Zabezpieczenie: weksel In blanco i poręczenie 2 osób z wolnym dochodem minimum 2 000zł netto miesięcznie
 • Kwota pożyczki:  około 80 – 90 000 zł 
 • Oprocentowanie stałe w skali roku: 0,44%
 • Jednorazowa prowizja:  7% od udzielonej kwoty
 • Ubezpieczenie: brak
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja spłaty: do 1 roku
 • Przykładowa rata na okres 7 lat: 1 050 zł

Ważne:

Pożyczkobiorcą może być osoba, która na dzień złożenia wniosku nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku poręczyciela uznajemy, że maksymalnym wiekiem, który zgodnie z warunkami rynkowymi nie generuje dodatkowych zabezpieczeń (typu ubezpieczenie) jest 70 lat.

Procedura udzielenia pożyczki:

 • Krok 1: skompletowanie wniosku razem z Doradcą Finansowym Fintaxis Finanse
 • Krok 2: Decyzja pożyczkowa.
 • Krok 3: Założenie działalności gospodarczej.
 • Krok 4: Podpisanie umowy pożyczki.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejszy kredyt spośród różnych ofert banków i funduszy unijnych a także dopełnią wszelkich formalności.

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu